Systemy operacyjne

Pamiętaj o historii plików

przeczytasz w 1 min.

System Windows 8 potrafi automatycznie tworzyć kopie zapasowe najważniejszych plików, pod warunkiem, że jest dostępne miejsce, w którym może je zapisać. Kopie plików są bowiem tworzone na innym dysku niż ten, z  którego pochodzą.

W komputerze musi więc być dostępny przynajmniej jeszcze jeden dysk, poza tym, na którym utworzony jest system. Może to być dodatkowy dysk logiczny wydzielony na tym samym dysku twardym, na którym utworzony jest dysk systemowy (tak, wiem, maśło maślane :-)), ale jest to najmniej bezpieczne rozwiązanie. Najlepiej wykorzystać do tego osobny dysk twardy lub dysk zewnętrzny. Możesz też skorzystać z dysku sieciowego (nie mylić z systemowym :-)).

Najlepiej zaraz po zainstalowaniu systemu sprawdzić, czy tworzone są kopie zapasowe plików i ewentualnie włączyć oraz skonfigurować tę funkcję.

Windows 8

Naciśnij klawisze Windows+C i w pasku Charm Bar wybierz polecenie Wyszukiwanie. W polu wyszukiwania wpisz "historia plików" i kliknij opcję Ustawienia. W polu z wynikami wyszukiwania kliknij polecenie "Historia plików".

Windows 8

Jeżeli tworzenie kopii ważnych plików jest wyłączone, to kliknij przycisk Włącz.

W sytuacji gdy chcesz zmienić dysk, na którym zapisywane są kopie danych lub gdy w ogóle nie jest dostępny taki dysk, kliknij w lewym panelu okna polecenie Wybierz dysk.

Windows 8

Kliknij następnie w oknie wyboru dysk docelowy. Jeżeli chcesz zapisywać kopie na dysku podłączonym do innego komputera lub na dysku sieciowym, kliknij przycisk Dodaj lokalizację sieciową, a następnie wskaż w sieci właściwy komputer i dysk.