Oprogramowanie

Testy: SunSpider JavaScript Benchmark. Acid3

przeczytasz w 2 min.

Microsoft twierdzi, że IE8 uruchamia się szybciej, szybko ładuje strony WWW i umożliwia natychmiastowe rozpoczęcie wykonywania innych czynności dzięki wszechstronnej stronie nowej karty - chodzi tutaj o funkcje zebrane pod hasłem "Co chcesz zrobić w następnej kolejności?", o czym pisałem w pierwszej części.

Producent przekonuje także, że IE8 szybciej wczytuje strony oparte na technologiach JavaScript lub AJAX (Asynchronous JavaScript and XML). Aby to sprawdzić skorzystaliśmy z benchmarka SunSpider JavaScript. Wyniki przedstawiają się następująco:

 IE 8.0 Opera 9.64 Firefox 3.0.7 Chrome 2.0.170.0 Safari 4 beta (528.16)
SunSpider JavaScript Benchmark [ms] (mniej=lepiej) 7758,6  4634,2 3991,2 820,0 999,0

Różnice są - wydawać by się mogło - kolosalne. W praktyce Chrome i Safari szybciej wczytują strony oparte na wspomnianych technologiach (np. iGoogle, MSNBC) i tylko w przypadku tych przeglądarek można to (ledwo) zauważyć.

Testy w Acid3

Acid3 to test autorstwa organizacji Web Standards Project, który ma pokazać twórcom przeglądarek, jak ich programy radzą sobie z obsługą aktualnych standardów. Chodzi, oczywiście, o standardy wyznaczane przez W3C (World Wide Web Consortium).

Acid3 to specjalna witryna z mechanizmem, który kontroluje zgodność przeglądarki ze standardami. Test składa się z wielu segmentów uruchamianych od momentu wejścia na tę stronę. Gotowy wynik dostępny jest już po kilku chwilach. Aby przeglądarka przeszła pomyślnie cały test, uzyskany rezultat powinien wynosić 100/100 punktów, jak również animacja trwająca podczas testu powinna przebiegać płynnie. Po zakończeniu, strona w naszej przeglądarce powinna wyglądać identycznie jak wzorzec stworzony przez autorów Acid3.

Jeśli z ciekawości chcesz przetestować swoją przeglądarkę w Acid3, wiedz, że po skończeniu testu możesz wcisnąć i przytrzymać klawisz [Shift], by następnie kliknąć lewym przyciskiem myszy na literze "A" w wyrazie Acid3. Dzięki temu zapoznasz się ze szczegółami.

Oto wyniki uzyskane przez przeglądarki biorące udział w naszym porównaniu:

Wynik uzyskany w IE 8.0 - 20/100


Wynik uzyskany w Opera 9.64 - 85/100


Wynik uzyskany w Firefox 3.0.7 - 71/100


Wynik uzyskany w Chrome 2.0.170.0 - 100/100


Wynik uzyskany w Safari 4 beta (528.16) - 100/100

Najlepiej w teście wypada Safari i Chrome - z tej dwójki nieco lepiej z obsługą standardów radzi sobie Safari, ponieważ tylko w tej przeglądarce końcowy rezultat jest identyczny z oryginalnym wzorcem autorów testu Acid3. W formie ciekawostki dodamy, że Opera 10.0 Alpha 1 również notuje wynik 100/100, natomiast Firefox 3.6a1pre uzyskuje 94/100. Nie są to jednak oficjalne wersje tych przeglądarek, dlatego wyniki te podajemy jedynie dodatkowo. Z kolei IE7 uzyskuje zaledwie 12/100 - nowsza wersja jest zatem nieznacznie lepsza.