Monitoring IP

Konfiguracja

przeczytasz w 3 min.

Gdy już się zalogujemy, przywita nas schemat znany z kamer firmy Foscam, czyli okno startowe na którym mamy podgląd podłączonych kamer. Jest to jednocześnie jedna z trzech zakładek, która po skonfigurowaniu rejestratora i kamer będzie w podstawowym użyciu.

Została ona podzielona na kilka części. Góra służy do przełączania pomiędzy zakładkami, natomiast lewa strona odpowiada za przełączanie kanałami (kamerami) oraz ustawieniami aktualnie wybranej kamery. Możemy tam włączyć lub wyłączyć jej podgląd, wykonać zrzut ekranu, lub włączyć nagrywanie.

Poniżej, zorganizowany w postaci koła, panel przycisków sterowania głowicą kamery oraz (jeżeli kamera posiada taką funkcję) jej zoomem. Środek tej sekcji to przycisk resetujący ustawienia głowicy. Wraca ona wtedy do fabrycznego ustawienia, lub do miejsca, które możemy sami zdefiniować.

Poniżej w sekcji „Cruise” istnieje możliwość uruchomienia automatycznego przechodzenia głowicy pomiędzy wybranymi punktami. Kamera naprzemiennie monitoruje obydwa wymienione punkty, przechodząc od jednego do drugiego. Prędkość obrotu głowicy można ustawić w zakładce „Service configuration” → „Pan & Tilt Speed”. Dostępnych jest tam pięć prędkości obrotu od „Very slow” po „Very fast”.

 

Sekcja „Preset” także powoduje przemieszczanie głowicy kamery, ale tylko do jednego, wcześniej zdefiniowanego punktu, lub do miejsc ustawionych przez producenta. Są to skrajne ustawienia głowicy do góry, do dołu, w lewo i prawo.

Oczywiście nie mogło zabraknąć sterowania oświetleniem podczerwonym. Możemy pozostawić tryb auto, lub ręcznie zdefiniować jego włączenie lub wyłączenie.

Poniżej sekcji z kamerami znajdziemy szereg przycisków które służą do włączenia lub wyłączenia podglądu kamer, przełączenia widoku pomiędzy jedną kamerą, a czterema. Uruchomienie pełnoekranowego przełączania kamer, z określeniem czasu po jakim ma następować ich zmiana.

Prawy dolny róg to przycisk przełączający pracę aplikacji z trybu aplikacji „menu + kamery” na pełny ekran gdzie widoczny jest tylko obraz z kamer.

Kolejna zakładka dotyczy ustawień rejestratora.

Możliwości definiowane w tej zakładce stanowią w dużej mierze o tym, czy warto inwestować w opisywany model.

Oprogramowanie umożliwia skonfigurowanie ustawień e-mail, dzięki czemu będziemy otrzymywać wiadomości o wystąpieniu różnych zdarzeń, np. o wykryciu ruchu nadzorowanej strefie. Można podać do czterech odbiorców.

Dalej w opcjach znajdziemy m.in. obsługę dynamicznego DNS. Bezpieczeństwo przemawia jednak za nie udostępnianiem urządzenia w sieci Internet o ile nie ma ku temu wyraźnych wskazań.

Każdy z kanałów rejestratora można dostosować poprzez wybranie dla niego poniższych parametrów:

  • Rozdzielczość: 320x180, 320x240, 640x360, 640x480 i 1280x720,
  • Ilość bitów: 20k, 50k, 100k, 200k, 512k, 1M, 2M i 4M,
  • Ilość klatek: od 1 do 30 ze stopniem do 1,
  • Ilość klatek kluczowych: od 10 do 100 ze stopniem co 1.

 

Logi można filtrować wg kanału (kamery), typu (alarmy, systemowe, operacyjne i wszystkie) oraz daty. Nie znajdziemy tam informacji (lub możliwości konfiguracji) jak długo zdarzenia są przechowywane i czy są (a jeżeli tak to kiedy) nadpisywane. Zabrakło również możliwości eksportu logów w celu dostarczenia ich np. organom ścigania.

Na pewno dużym minusem jest fakt, że logi ulegają skasowaniu przy wyłączeniu / restarcie urządzenia. Fakt ten powinien być zdecydowanie naprawiony w kolejnych wersjach firmware ponieważ łatwo sobie wyobrazić sytuację gdzie osoba obsługująca rejestrator dokona kradzieży i „przypadkiem” skasuje nagranie. Po restarcie urządzenia nie będzie możliwości nawet z logów odczytać, kto dokonał skasowania nagrania. Tym samym brakuje rozliczalności wykonywanych działań.

 

Foscam FN3104H z racji ilości obsługiwanych kamer kierowany jest do większych gospodarstw domowych lub niewielkich firm. W zastosowaniach domowych raczej nie zajdzie potrzeba definiowania użytkowników z podziałem na role, natomiast w firmie jak najbardziej. Urządzenie pozwala na ustawienie do 8 użytkowników posiadających jedno z trzech uprawnień:

  • Administrator,
  • Operator,
  • Gość (visitor).

Uprawnienie operatora pozwala użytkownikowi na dostęp do zakładki z podglądem kamer. Może nimi sterować, przełączać na pełny ekran, włączać tryb „cruise” kamer oraz włączyć manualne nagrywanie. Nie posiada za to dostępu do zakładek z konfiguracją oraz przeszukiwaniem, odtwarzaniem i zgrywaniem nagrań archiwalnych.

Tryb gościa (visitor) posiada najmniejsze uprawnienia. Użytkownik z tymi uprawnieniami może się jedynie zalogować do rejestratora i podglądać aktualnie transmitowany przez kamery obraz. Nie ma prawa do sterowania nimi, włączenia trybu „cruise” jak też do konfiguracji oraz zakładki przeszukiwania i odtwarzania zarchiwizowanych nagrań.