IT na wynajęcie – raport na temat rynku outsourcingu IT w Polsce
Technologie i Firma

IT na wynajęcie – raport na temat rynku outsourcingu IT w Polsce

przeczytasz w 4 min.

Raport na temat usług outsourcingu IT w Polsce

[źródło: FreeDigitalPhotos]

Outsourcing pozwala istotnie zoptymalizować wydatki na informatykę w firmie, choć to nie jedyna korzyść z tej formy współpracy. Dla wielu polskich przedsiębiorstw outsourcing IT oznacza sposób na dostęp do najnowszych technologii oraz możliwość pozyskania wysokiej klasy specjalistów do bieżącej administracji systemami i prowadzenia złożonych projektów wdrożeniowych.

Sekwencja przeprowadziła badanie wśród 400 polskich firm z sektora MŚP z którego wynika, że trzech na czterech badanych przedsiębiorców korzysta z usług podmiotów zewnętrznych. Firmy najchętniej zlecają prace finansowo-księgowe (33% ankietowanych), informatyczne (29%) oraz prowadzenie spraw kadrowo-administracyjnych (12%) [1].

Czym jest outsourcing?

Outsourcing polega na przeniesieniu całości lub części usług, zadań i funkcji, niezwiązanych z podstawową działalnością przedsiębiorstwa, do realizacji przez zewnętrzny, wyspecjalizowany podmiot. W ten sposób działają mikro i małe firmy, których nie stać na zatrudnienie informatyka na etat, ale także największe korporacje z branży finansowej i telekomunikacyjnej, które obszary związane m.in. z utrzymaniem infrastruktury technicznej lub centrum obsługi klienta (call center) w całości zlecają specjalizowanym podmiotom zewnętrznym.

Instytut Outsourcingu zebrał i opracował podstawowe pojęcia związane z outsourcingiem, z których definicją można zapoznać  się pod adresem http://www.instytut-outsourcingu.pl/podstawowe-pojecia-outsourcingowe.html. Pod hasłem „Dostawcy outsourcingu” przedstawiono klasyfikację usług outsourcingowych według stopnia złożoności łańcucha wartości oraz zakresu, którego dotyczą. Z perspektywy tematu tego artykułu, dwa najważniejsze typy usług outsourcingu to  outsourcing selektywny oraz outsourcing strategiczny.

Outsourcing selektywny i strategiczny

Pierwszy model zakłada oddanie w ręce dostawcy określonych procesów operacyjnych, którymi mogą być hosting aplikacji, zarządzanie stacjami roboczymi, czy dostarczanie usług sieciowo-serwerowych. W tym miejscu warto wyobrazić sobie firmę z rozproszonymi oddziałami, którym zewnętrzny dostawca zapewnia opiekę administracyjną na terenie całego kraju, przy zachowaniu odpowiednio krótkiego czasu reakcji na awarię.

Outsourcing usług w sektorze MŚP [1].

Z kolei outsourcing strategiczny zakłada wydzielenie całych funkcji realizowanych w danej organizacji i przekazanie jej do realizacji przez dostawcę outsourcingu. W tym przypadku można mówić o pełnym outsourcingu IT, czyli przeniesieniu wszystkich (lub istotnej części) zadań działu informatyki do zewnętrznej firmy, co wiąże się z koniecznością restrukturyzacji i przebudową procesów w przedsiębiorstwie.

Zakres działań outsourcingu informatycznego jest bardzo szeroki i obejmuje m.in.:

 • wsparcie pracowników i usuwanie bieżących awarii (service desk),
 • administracja systemów informatycznych, zarządzanie infrastrukturą oraz sieciami,
 • udostępnianie zewnętrznej infrastruktury (chmura obliczeniowa, kolokacja serwerów w centrum danych),
 • zabezpieczanie ciągłości działania przedsiębiorstwa z opcją odtwarzania środowiska po awarii,
 • serwis aplikacyjny oraz nadzór na systemami biznesowymi,
 • zarządzanie procesami IT,
 • doradztwo w zakresie wyboru systemów,
 • zarządzanie dokumentami oraz wydrukami,
 • wsparcie i prowadzenie projektów informatycznych,
 • prowadzenie audytów oraz kontroli legalności oprogramowania,
 • rozwój i utrzymanie aplikacji,
 • wynajem pracowników.

Dostawcy lokalni…

Wiele firm kupuje usługi outsourcingu IT od podmiotów lokalnych, które doskonale rozumieją ich biznes oraz otoczenie, w którym funkcjonują, a przy tym potrafią zaoferować ceny na poziomie dostosowanym dla danego regionu i branży.

[źródło: Sutterstock]

Fakt ten potwierdzają wyniki badania przeprowadzonego przez Kapsch BusinessCom („Branża Teleinformatyczna – Trendy i Wyzwania”, 2014), z którego dowiemy się, że 72% spośród 44% firm, które zlecają usługi informatyczne firmom zewnętrznym, korzysta z usług lokalnych dostawców [2,3]. W Polsce wskaźnik ten wynosi 67% spośród 45% wszystkich firm, kupujących usługi na zewnątrz.

… i globalni

Z drugiej strony mamy dużych graczy na rynku outsourcingu usług, którzy przenoszą wybrane procesy do krajów innych niż siedziba przedsiębiorstwa (offshoring) lub świadczą swoje usługi dla przedsiębiorstw lokalnych i zagranicznych. W tym miejscu warto wymienić takie firmy jak HP, IBM, Intel, Capgemini, Infosys, Sii, Business Consulting Center (BCC),  itelligence, Comarch, Asseco, Atos Origin, Sunrise Systems, Compuware, Cyclad czy it WORKS.

Z danych udostępnionych przez Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (Association of Business Service Leaders in Poland, ABSL), organizacji branżowej reprezentującej sektor nowoczesnych usług dla biznesu w Polsce, dowiemy się, że w Polsce funkcjonuje już 470 centrów usług z kapitałem zagranicznym, które zatrudniają 128 000 osób. Działalność tych centrów skupia się w dziesięciu największych ośrodkach usług  biznesowych w Polsce (Kraków, Warszawa, Wrocław, Trójmiasto, Łódź, aglomeracja katowicka, Poznań,  Bydgoszcz, Szczecin, Lublin) [4].

Prawie 75% usługodawców z zakresu outsourcingu to firmy lokalne (badanie dotyczyło krajów Europy Środkowej i Turcji; w badaniu istniała możliwość wielokrotnego wyboru) [3].

Z tego samego raportu wynika, że najwięcej osób, bo aż 44,1 tyś. pracuje w centrach usług wspólnych (SSC), kolejne 33,7 tyś. w firmach świadczących usługi outsourcingu procesów biznesowych (BPO), 21,6 tyś. w obszarze badań i rozwoju (R&D) i dopiero na czwartym miejscu (22.1 tyś. osób) w outsourcingu IT (ITO) [4]. Według ABSL, w obszarze IT do najczęściej obsługiwanych procesów należą obsługa aplikacji i rozwiązywanie problemów (IT Service Desk, 32% centrów świadczy taką usługę), zarządzanie cyklem życia produktu Application Lifecycle Management, 22%) oraz zarządzanie infrastrukturą (Infrastructure Management, 21%) [4].

Hosting jako usługa ITO

Spróbujmy przyjrzeć się wybranym usługom oferowanym w ramach outsourcingu oraz ich dostawcom. Hosting sieci web (miejsce na stronę WWW, blog, sklepi internetowy, e-mail) można z jednej strony traktować  jak zakup usług u zewnętrznego dostawcy, z drugiej widać tutaj wyraźne cechy outsourcingu. Tylko większe firmy i organizacje decydują się na wdrażanie własnych serwerów sieci web i e-mail, bowiem jest to kosztowne, wymaga zatrudnienia fachowców oraz zapewnienia niezawodnych pracy urządzeń (łącza internetowe, serwerownia).

[źródło: Sutterstock]

Dostawcy hostingu znają się na tym lepiej, mają gotową infrastrukturę oraz grono wysoce wykwalifikowanych inżynierów do obsługi serwerów webowych. Za nie więcej niż 1000 zł małe i średnie przedsiębiorstwa otrzymują kompletą usługę, która pozwala im zaistnieć w Sieci.

Usługa z pudełka

Outsourcing IT stał się produktem, który możemy kupić niemal tak samo łatwo jak telefon. Usługa IT dla Firm w Orange polega na objęciu opieką serwisową oraz wsparciem technicznych komputerów i sprzętu peryferyjnego klientów w ramach stałej, miesięcznej opłaty abonamentowej. Oferta ta skierowana jest dla firm różnej wielkości, działających w dowolnej branży.

Liczba centrów usług outsourcingowych w Polsce oraz liczba zatrudnionych w nich osób w zależności od typu wykonywanej przez centrum typu usługi [4].

Duża liczba awarii rozwiązywanych jest zdalnie po wcześniejszym zgłoszeniu problemu przez stronę internetową lub infolinię. Jeśli zajdzie taka potrzeba, usterka usuwana jest w miejscu wskazanym przez klienta. To doskonała opcja dla organizacji, które posiadają wiele oddziałów i/lub zatrudniają pracowników terenowych. Usługi outsourcingu IT w Orange świadczone są bowiem na terenie całego kraju.

Zarządzanie infrastrukturą w Sii

Sii, jeden z liderów outsourcingu IT w Polsce, zatrudnia ponad 1500 inżynierów, z których ponad 100 zajmuje się rozwiązaniami z dziedziny infrastruktury. Oferta Sii obejmuje bieżące utrzymanie systemów IT klientów oraz wsparcie w trakcie prowadzenia projektów wdrożeniowych i migracyjnych.

Konsultanci Sii specjalizują się w zakresie systemów operacyjnych, baz danych, wirtualizacji, oprogramowania zapewniającego komunikację między systemami i aplikacjami (middleware), sieci, pamięci masowych oraz service desk. Firma działa według różnych modeli współpracy, które obejmują wynajem (outsourcing) pracowników i grup konsultantów z wyznaczonym kierownikiem projektu oraz realizację całościowych projektów z obszaru IT.