SSD

Włączamy funkcję TRIM w Windows 7

przeczytasz w 1 min.

Funkcja TRIM jest niezmiernie ważna dla prawidłowego korzystania z dysków SSD. Prawdopodobnie jest to jedno z najmniej znanych, ale bardzo istotnych rozwiązań technologicznych poprawiających pracę urządzeń flashowych.

Z powodu tego, że charakter niskopoziomowych operacji w przypadku nośników SSD różni się bardzo w porównaniu do dysków HDD, mogłoby dojść do sytuacji, że „flaszki” traciłyby swoją sprawność i szybkość działania (szczególnie zapisu) po dłuższym czasie. Urządzenie mogłoby przestać orientować się, które sektory w jego pamięci są już wykorzystane i nie wolno na nich zapisywać, a które mają już status „pustych” i można tam prowadzić operacje zapisu.

Pamięci NAND (flash) mogą prowadzić efektywny zapis tylko do komórek, które są już puste. Jeśli więc dana komórka nie jest pusta, a dane zawarte w niej są „widziane” przez system jako usunięte, wtedy przed zapisem do tej komórki zawartość musi być usunięta. Dla tradycyjnych dysków talerzowych nie ma wielkiej różnicy, czy zapisuje namagnesowaną już część talerza, czy nienamagnesowaną.

Dyski flashowe są zatem dużo bardziej wymagające jeśli chodzi o bieżącą kontrolę tego, co wykonują. W tym celu stosuje się właśnie komendy TRIM. Praktycznie wszystkie nowoczesne nośniki SSD obsługują tą funkcjonalność w tak dobrym stopniu, że można mieć do nich bardzo dużą dozę zaufania w kategorii "bezpieczeństwo danych". Wszystkie operacje są też wykonywane w tak dużym tempie, że urządzenia SSD wydajnościowo w praktyce sprawdzają się nawet dwa razy lepiej niż HDD.

W pierwszej kolejności trzeba sprawdzić czy funkcja TRIM jest już włączona:

a) Klikamy Start, następnie kolejno „Wszystkie Programy”, „Akcesoria”, klikamy prawym przyciskiem myszy na „Wiersz polecenia” i następnie na „Uruchom jako administrator”.

b) Po pojawieniu się okienka wpisujemy „fsutil.exe behavior query DisableDeleteNotify”

Jeśli wartość tego wpisu równa jest „0” (zero), to znaczy że TRIM działa.
Funkcja ta jest standardowo uruchomiona w systemie Windows 7, więc w większości przypadków powinniśmy otrzymać taki właśnie rezultat.

c) Jeśli pokazała się inna wartość, należy w „Wiersz polecenia” wpisać wpisać komendę „fsutil.exe behavior set DisableDeleteNotify 0”