Kamery

Kofiguracja

przeczytasz w 6 min.

Konfiguracja rejestratora do poprawnej pracy jest dość szybka i w głównej mierze skupia się na ustawieniu parametrów jakości zapisu, ustawień detekcji ruchu i włączenia nagrywania dla określonych kamer. Menu w języku polskim ułatwia operowanie po elementach. Jednak dłuższe zarządzanie systemem w ten sposób nie jest zbyt wygodne. Pilot zdalnego sterowania ułatwi obsługę operatorowi rejestratora - np. pracownikowi ochrony czy pracownikowi recepcji. Wykorzystywanie menu ekranowego do codziennych działań nie jest ani szybkie, ani wygodne (szczególnie w  przypadku chęci przeglądania nagrań czy tworzenia ich kopii zapasowych). Dlatego urządzenie nabiera znacznie więcej rumieńców i łatwości obsługi, jeśli podłączymy go do sieci LAN.

Rejestrator SHA-104.V2 stanie się urządzeniem, którym można zarządzać nie tylko bezpośrednio z ekranu podłączonego do rejestratora, ale także zdalnie przy użyciu zewnętrznych narzędzi. NVR KViewCenter to prosty a  jednocześnie funkcjonalny system umożliwiający zarządzanie rejestratorami z poziomu komputerów podłączonych do sieci lokalnej. Dużym plusem rozwiązania jest współpraca aplikacji nie tylko z systemem Windows, ale też Mac OS. Choć funkcjonalność tego drugiego jest nieco ograniczona w porównaniu z aplikacją dla systemów Windows.

KGuard Security - interfejs WWW

KGuard Security - interfejs WWW

KViewCenter jest aplikacją wspomagającą a jednocześnie zarządzającą systemem kamer. W pierwszych krokach należy skonfigurować system do właściwej pracy, podłączając rejestrator do KViewCenter. Dostęp do aplikacji jest chroniony loginem i hasłem. Domyślne dane logowania to: admin z hasłem: 1234.

KGuard Security - interfejs WWW

Kolejny krok to dodanie rejestratora poprzez podanie jego nazwy oraz adresu IP, pod jakim dostępny jest określony rejestrator w sieci. Dodatkowo jeśli konfigurowaliśmy port komunikacji z rejestratorem lub port http, powinniśmy je podać w tym miejscu. Podajemy także dane logowania do rejestratora (ustalone podczas konfiguracji systemu SHA-104.V2), jak i  wybieramy model rejestratora lub klikamy na opcję Auto Check Model, by automatycznie wykryć sprzętową wersję rejestratora.

KGuard Security - interfejs WWW

Po pomyślnym dodaniu DVR do KViewCenter określamy które z kamer rejestratora dodamy do systemu.

KGuard Security - interfejs WWW

Zamontowanie w rejestratorze dysku twardego pozwala na tworzenie nagrań z kamer. Są one jednak gromadzone tylko na dysku SHA-104.V2. Dzięki aplikacji KViewCenter nagrania możemy kopiować na dysk twardy komputera lokalnego i je wygodnie przeglądać. Do konfiguracji ustawień służą przyciski DVR Remote Backup Setting oraz DVR Backup Schedule - służą do ustalenia, które materiały z kamer oraz jak często i kiedy będą archiwizowane na lokalny dysk komputera.

KGuard Security - interfejs WWW

KGuard Security - interfejs WWW

Przeglądanie kopii zapasowych z kamer oraz ściąganie ich na dysk twardy komputera możemy sprawdzić w menu DVRBackupCenter. Wszystkie pakiety z nagraniami zostaną pobrane lokalnie (w formacie *.264) i mogą być odtwarzane przy użyciu aplikacji DVRSinglePlayer.

KGuard Security - interfejs WWW

Pobieranie nagrań można także wykonać ręcznie, klikając na ekranie prawym przyciskiem myszy i wybierając opcję Remote Playback. W menadżerze DVR Remote Player możemy podłączyć się do nagrań określonej kamery i  odtworzyć zapis.

KGuard Security - interfejs WWW

KGuard Security - interfejs WWW

Pobrane nagrania na dysk twardy komputera możemy odtwarzać poprzez lokalną przeglądarkę nagrań. Służy do tego opcja Local Player. Zaznaczamy ściągnięty film (oznaczone ikoną taśmy filmowej) i klikamy Local Player.

KGuard Security - interfejs WWW

KGuard Security - interfejs WWW

Czynności te wykonamy także z menu interfejsu głównego KViewCenter. Jego wygląd i  układ nie odbiega wyglądem od innych tego typu rozwiązań. Po lewej stronie znajduje się moduł informacyjny pozwalający na aktywację menu i  funkcji. Główną część ekranu zajmuje obraz 4 kamer CCTV z możliwością przełączania widoku na kolejne kamery. Trzy główne ikony (Preview Mode, E-Map Mode, Playback Mode) oraz panel sterujący pozwalają przełączać się pomiędzy poszczególnymi funkcjami aplikacji.

KGuard Security - interfejs WWW

Sekcja Preview mode to po prostu podgląd kamer.

KGuard Security - interfejs WWW

E-map Mode - jest prostym edytorem wizualnym. Na bazie grafiki z mapą pomieszczeń możemy umieścić kamery i określić kierunek obserwacji. Jest to przydatne szczególnie w przypadku kilkunastu kamer. Mapa zapewni szybsze i łatwiejsze lokalizowanie obszaru obserwacji.

KGuard Security - interfejs WWW

Ikona Playback mode aktywuje lokalną lub zdalną przeglądarkę nagrań kamer.

KGuard Security - interfejs WWW

KGuard Security - interfejs WWW

Z kolei menu pod ikonami ekranów umożliwia przełączanie pomiędzy widokiem kamer, funkcjami konfiguracji kopii zapasowych, sterowaniem kamer PTZ, aktywacją DVRBackupCenter. Niestety wersja Lite KViewCenter nie pozwala na zapis konfiguracji systemu.

Kolejne menu umożliwiają między innymi konfigurację kamer, ustawienia systemu, edycję harmonogramów czy blokadę systemu KViewCenter.

KGuard Security - interfejs WWW

KGuard Security - interfejs WWW

Mocną stroną zestawu KGuard Security jest interfejs zarządzania systemem przez przeglądarką internetową - klient Web. O ile możliwości konfiguracji są duże, o tyle minusem jest współpraca tylko z produktem Microsoftu, przeglądarką Internet Explorer. Ani Firefox ani Safari, czy Chrome nie są obsługiwane. Niemniej w przypadku Internet Explorera praca w systemie jest bardzo przyjemna i pozwala w pełni zastąpić sterowanie zestawem bezpośrednio z komputera. Rozwiązanie takie jest przydatne w  sytuacji, gdy dostęp do kamer ma grupa osób, która chce obserwować lub rejestrować wybrane elementy pomieszczeń.

KGuard Security - interfejs WWW

Główne okno klienta Web zajmuje obraz z kamer. Po prawej stronie znajduje się panel Kontrola odtwarzania sterujący kamerami PTZ.

KGuard Security - interfejs WWW

Górny panel stanowią ikony pozwalające na wyłączenie podglądu kamer, wykonanie zrzutu ekranu z aktywnej kamery oraz ręczne uruchomienie nagrywania. Nagrania i zrzuty są zachowywane na dysku C:\DVR. Lokalizację dla nagrań można zmienić w zakładce Ustawienia lokalne klienta web.

KGuard Security - interfejs WWW

Ikony znajdujące się poniżej ikon nagrywania umożliwiają zmianę siatki kamer wyświetlanych na ekranie.

KGuard Security - interfejs WWW

Z lewej strony podglądu kamer zlokalizowane są przyciski umożliwiające indywidualne wyłączenie każdej z kamer oraz włączenie nagrywania dla interesującego nas obrazu.

KGuard Security - interfejs WWW

Interfejs klienta Web składa się dodatkowo z 4 kolejnych zakładek, które pozwalają na wygodną pracę z systemem DVR. Zakładkę „Na żywo” omówiliśmy powyżej. Kolejnym elementem jest Odtwarzanie. To miejsce, w  którym możemy pobrać nagrania z rejestratora i przeglądać je wygodnie z  dowolnego komputera w sieci lub internecie. Konsola po prawej stronie odtwarzacza zawiera kalendarz, gdzie dokonujemy wyboru daty, a także interfejs umożliwiający wybór określonego kanału oraz typ nagrania (normalny lub alarm). Dzięki temu w szybki sposób możemy przefiltrować interesujące nas zapisy.

KGuard Security - interfejs WWW

Po zaczytaniu listy zapisów możemy każdy z nich odtworzyć w przeglądarce lub pobrać na lokalny dysk komputera. Pobrane nagranie w formacie *.264 będzie dostępne w lokalizacji C:\DVR\download\NAZWA_ADRESIP_DVR\Download.

Zakładka "Ustawienia lokalne" służy do zdefiniowania miejsca przechowywania zapisów nagrań, zdjęć oraz materiałów pobranych przez funkcję Pobierz w zakładce Odtwarzanie.

KGuard Security - interfejs WWW

Ogromnym plusem systemu KGuard jest zakładka Ustawienia zdalne. To dzięki niej nie będziemy musieli dokonywać ustawień rejestratora przy użyciu pilota czy myszy na ekranie rejestratora. Niemal wszystkie czynności administracyjne i konfiguracyjne wykonamy przy pomocy wygodnego panelu.

KGuard Security - interfejs WWW

  • Sekcja Wyświetlaj odpowiada za konfigurację każdej z kamer oraz ich rozmieszczenie na ekranie.
  • Sekcja Zapis - jest miejscem ustawień nagrywania obrazu z kamer - aktywację zapisu, jego długość, tryb nagrywania (ciągły lub oparty o harmonogram), nagrywanie dźwięku, ilość klatek, a także jakość nagrywanego obrazu.

KGuard Security - interfejs WWW

KGuard Security - interfejs WWW

W gałęzi Alarmów wprowadzamy ustawienia dotyczące wszelkiego rodzaju powiadomień. Alarmy dotyczą m.in. błędów na dysku, zapełnienia dysku, alertów nagrywania detekcji ruchu, czy też utraty sygnału wideo.

KGuard Security - interfejs WWW

Sieć - to jak łatwo się domyśleć panel pozwalający na konfigurację wszelkich kwestii związanych z obsługą rejestratora w sieci. Panel pozwala na ustawienie adresacji IP, maski, DNS-ów, PPPoE, przepustowości, a także portów dostępu do rejestratora.

KGuard Security - interfejs WWW

Jak już wcześniej wspomnieliśmy przy konfiguracji ustawień rejestratora poprzez menu ekranowe system wspiera DDNS. Wprowadzanie ustawień i  parametrów usługi DDNS poprzez pilota i klawiaturę ekranową nie jest zbyt wygodne, dlatego dużo łatwiej będzie je wprowadzić przy pomocy klienta Web.

KGuard Security - interfejs WWW

Ponieważ rejestrator może wysyłać maila do użytkownika z komunikatami dlatego w  panelu Sieć, możemy także skonfigurować parametry obsługi poczty mail.

KGuard Security - interfejs WWW

Zakładka Informacje służy wprowadzeniu dodatkowych ustawień oraz kontroli. Możemy tu sprawdzić między innymi obsługę dysków twardych, ustawienia kamer PTZ, konfigurację uwierzytelniania klientów mobilnych oraz konfigurację każdej z kamer pod względem detekcji ruchu.

KGuard Security - interfejs WWW

KGuard Security - interfejs WWW

KGuard Security - interfejs WWW

KGuard Security - interfejs WWW

Ostatnia zakładka Zarządzanie urządzeniem jest miejscem do konfiguracji użytkowników systemu oraz nadawania im bardzo szczegółowych uprawnień (zapis, odczyt, korzystanie z sieci, wyszukiwanie nagrań, obsługę PTZ, dostęp do harmonogramów, itd.), ustawienia daty i czasu, jak również konfiguracji czasu letniego i zimowego.

KGuard Security - interfejs WWW

KGuard Security - interfejs WWW

KGuard Security - interfejs WWW

KGuard Security - interfejs WWW

Zarządzanie rejestratorem DVR przez przeglądarkę internetową jest dużo wygodniejsze niż korzystanie z menu ekranowego. Niestety nie obyło się bez wad - chociażby brak możliwości ustawienia stref prywatności. Rażą także błędy językowe w przypadku ustawienia interfejsu klienta web na język polski. 

Uzupełnieniem oferty KGuard jest możliwość uruchomienia w sieci i przy wykorzystaniu rejestratora dodatkowych systemów  monitoringu i zarządzania systemem rejestracji. W przypadku rozbudowy systemu o dodatkowe rejestratory lub systemy IP i NVR wykorzystywanie KViewCenter nie będzie wystarczające. KViewCenter pomimo swoich zawansowanych możliwości pozwala na obsługę do 4 rejestratorów. Dlatego KGuard w swojej ofercie ma też systemy CMS (CMS 3000) oraz NVR (NVR 300 Pro), pozwalające na zarządzanie do 128 serwerów oraz obsługę do 2048 kamer CCTV, oraz IP przy wykorzystaniu nawet 8 monitorów.