UPS

Oprogramowanie

przeczytasz w 3 min.

Do zarządzania zasilaczem służy aplikacja „UPS Communicator”, która tak naprawdę zawiera w sobie 2 moduły konieczne, aby komputer, do którego podłączony jest zasilacz, poprawnie współpracował z Multiplugiem. Są to:

 • UPS Server,
 • UPS Diag Monitor.

Pierwsza z nich jest usługą instalowaną na komputerze posiadającym bezpośrednie połączenie z zasilaczem, natomiast druga służy do komunikacji użytkownika z serwerem.

Zaczynając jednak od początku należy wspomnieć, że przy próbie instalacji system Windows 10 blokuje cały proces twierdząc, że chcemy uruchomić „nierozpoznaną aplikację”. Robiąc małą dygresję zastanowić się należy, czy kiedyś w podobny sposób „inteligentne” maszyny nie będą przejmować nad nami kontroli. Dla naszego bezpieczeństwa…. 

Filtr SmartScreen blokujący instalację oprogramowania Legrand

No nic. Na razie – rzec by można „na szczęście” -  mamy możliwość zignorowania ostrzeżenia i uruchomienie instalatora. Cały proces przebiega dosyć standardowo, jednak w którymś z kolejnych kroków proszeni jesteśmy o dokonanie wyboru typu instalacji.

Okno wyboru modułu do zainstalowania

Do wyboru są poniższe opcje:

 • „Master – PC directly interface to the UPS” – jest wspomnianym wcześniej serwerem UPS,
 • „Slave – remote PC manager by the „Master” – jak sama nazwa sugeruje instaluje się tą wersję na komputerze mającym być zarządzanym przez komputer Master,
 • „Monitor – only monitoring program” – również wspomniany wcześniej program nazwany UPS Diag Monitor służący do monitorowania i wizualizacji działania zasilacza poprzez usługę na komputerze Master.
 • „Custom” – wersja instalacji, którą można dostosować pod własne potrzeby.

Jak wspomniałem wcześniej, aby można było zarządzać zasilaczem z komputera do którego jest on podłączony, konieczne jest zainstalowanie serwera i aplikacji monitorującej. Robi się to poprzez dwukrotne uruchomienie programu instalacyjnego i wybranie za pierwszym razem trybu instalacji Master, zaś za drugim Monitor. Wydaje się to zbytnim skomplikowaniem, biorąc pod uwagę samą prostotę urządzenia.

Konfiguracja serwera

Instalacja serwera wymaga jego skonfigurowania poprzez wybranie modelu zasilacza z którym ma współpracować oraz sposobu połączenia. Także tutaj ustawianie jest hasło do konfiguracji serwera i monitora.

Zestawianie połączenia serwera z zasilaczem Legrand

Dopiero po ustawieniu tych parametrów program uaktywnia kolejne zakładki po lewej stronie. Wśród nich są:

Zakładka Shutdown

Jest to jedno z ważniejszych miejsc w całym programie, ponieważ to właśnie tutaj definiuje się zachowanie programu na brak zasilania. 

Serwer Legrand - zakładka Shutdown

Pomimo, że w zakładce dostępne jest rozwijalne pole „Type of autonomy management”, to nie można w nim wybrać niczego poza „fixed”. Jest to opcja, która umożliwia ustawienie czasu po którym ma nastąpić wyłączenie podłączonego do zasilacza komputera. Domyślnie jest to okres 5 minut. Brak natomiast opcji umożliwiającej zamknięsie systemu po osiągnięciu określonego stanu rozładowania baterii, np. 10%.

W celu poprawnego ustawienia czasu podtrzymania należy przeprowadzić własny test podtrzymania i sprawdzić jak długo zasilacz będzie w stanie podtrzymywać podłączone do niego urządzenia. Jeżeli zasilacz wytrzyma np. 10 minut, to domyślny czas 5 minut powinien być odpowiedni, ponieważ kolejną opcją jest „Enable UPS shutdown”, która także potrzebuje czasu. Służy ona do wyłączenia UPSa w celu ochrony baterii przed dalszym, niepotrzebnym rozładowywaniem. Domyślnie wyłącza ona UPS po 3 minutach od rozpoczęcia zamykania systemu operacyjnego. Okres 3 minut powinien pozwolić większości domowych komputerów na całkowite zamknięcie systemu.

Zakładka Log & Data

Tutaj producent umieścił możliwość włączenia logów opisujących zdarzenia dotyczące zasilania oraz jego parametrów, przy czym drugi log może być definiowany spośród 5 dostępnych opcji widocznych na poniższym screenie. 

Serwer Legrand - zakładka Log & Data

Wprawdzie przy importowaniu pliku tekstowego do arkusza kalkulacyjnego można samemu podać znak, jaki został użyty do rozdzielenia kolumn, ale umożliwienie jego wybrania już na poziomie aplikacji generującej logi, jest miłym dodatkiem. Domyślnie jest to przecinek.

Przechodząc dalej trafiamy do zakładki Mail Server.

Posiadanie możliwości wysyłania powiadomień na e-mail jest niejako „must have” dla wszystkich programów zarządzających zasilaczami awaryjnymi. Nie inaczej jest i tutaj.

Kolejną zakładką w aplikacji serwera jest właśnie ta służąca konfiguracji wysyłania powiadomień na pocztę elektroniczną. Producent z pewnością zasłużył na pochwałę za udostępnienie możliwości ustawienia autentykacji, szyfrowania oraz zmiany domyślnego portu SMTP. Dzięki temu użytkownik nie powinien mieć problemów z ustawieniem wysyłania powiadomień np. z serwerów onet, które działają na porcie 465, wymagają autentykacji i szyfrowania SSL.

Poniżej zresztą przedstawiona jest działająca z tymi serwerami konfiguracja, która wysyła powiadomienia na adres e-mail znajdujący się w domenie @gmail.com. 

Ustawienia dotyczące wysyłania powiadomień na pocztę e-mail

Zaznaczyć należy, że podany w tej zakładce adres odbiorcy w domenie @gmail.com służy tylko do testu konfiguracji. Zarówno zdarzenia mające podlegać wysyłaniu na e-mail, jak i adresy odbiorców definiuje się w kolejnej zakładce noszącej nazwę Events.

To tutaj użytkownik otrzymuje możliwość ustawienia sposobu logowania różnych zdarzeń oraz w przypadku wysyłania powiadomień na e-mail, ustawienia adresów odbiorców.

Zdefiniować można logowanie dla poniższych zdarzeń:

 • Start UPS Server,
 • Stop UPS Server,
 • UPS Server started – UPS found,
 • UPS Server started – No UPS found,
 • UPS communication lost,
 • UPS communication restored,
 • Power failure,
 • Power restored,
 • Battery Low signal (autonomy reserve),
 • Broadcast event – UPS still in battery mode,
 • System shutdown,
 • Notice for shutdown programmed within 5 minutes,
 • UPS internal failure,
 • Internal UPS failure not more present

Dla każdego z nich można ustawić poniższe zachowania:

 • Pop-up message,
 • Write to LOG file,
 • Execute Local Shutdown,
 • Remote Shutdown command,
 • Remote message command,
 • Remote custom command (można ustawić 3 różne komendy),
 • Execute local program,
 • Send e-mail,
 • Write to Windows „Event Viewer”

Serwer Legrand - zakładka Events

 

Zakładka Advanced

Poza ostatnią zakładką nazwaną „About”, aplikacja konfiguracyjna serwera udostępnia także opcje zaawansowane. Próba przejścia do nich skutkuje wyświetleniem komunikatu, że zawarte w niej informacje zawierają informacje istotne z punktu widzenia poprawnego działania zasilacza i zalecane jest, aby ich nie modyfikować.

Można tam ustawić m.in. czy serwer ma pracować jako usługa, czas ładowania baterii, czy port nasłuchu.

Serwer Legrand - zakładka Advanced

Serwer Legrand - zakładka Advanced 2

Serwer Legrand - zakładka Advanced 3