Monitory

Menu OSD, pomiary kolorymetrem

przeczytasz w 3 min.

Przyciski menu OSD zostały umieszczone w standardowym miejscu, czyli na dolnej ramce ekranu, w prawym rogu. Pierwszy uruchamia menu, za pomocą dwóch kolejnych można nawigować po menu, a czwartym potwierdzić wybór odpowiedniej opcji. Ostatni przycisk służy do włączania i wyłączania monitora.

LG 29EA73 menu OSD

Jeśli menu nie jest aktywne, przyciskami lewo i prawo można regulować głośność, a przycisk OK/PBP aktywuje skróty PBP.

W menu OSD znajdziemy następujące opcje:

Jasność

menu jasność

Kontrast

Głośność

Źródło
DVI, HDMI, HDMI2/MHL, DisplayPort

Proporcje
Panorama, Kino1, Kino2, Oryginalny, 1:1

Ustawienia funkcji
ECO, Kalibracja, Tryb obrazu

Ustawienia PBP
PBP, Audio, Zamień, PIP - pełny, Proporcje

Obraz
Ostrość, Poziom czerni, Czas odpowiedzi, Ustawienia fabryczne

Kolor
Gamma, Temperatura kolorów, 6 kolorów, Ustawienia fabryczne

Ustawienia
Język, Tryb PC/AV, Główny dźwięk, Dźwięk przycisku, Dioda LED zasilania, DP1.2, OSD zablokuj

Ustawienia fabryczne

 

Temperatura kolorów

W menu znajdziemy 4 predefiniowane tryby: standard, kino, żywy 1 oraz żywy 2. Pomiary wykonywaliśmy przy ustawieniach domyślnych.

Standard

luminancja maksymalna: 192,2 cd/m2
luminancja minimalna (czerń): 0,2 cd/m2
temperatura barw: 8000K

ustawienia standardowe

Kino

luminancja maksymalna: 159,1 cd/m2
luminancja minimalna (czerń): 0,2 cd/m2
temperatura barw: 6300K

ustawienia kino

Żywy 1

luminancja maksymalna: 239,3 cd/m2
luminancja minimalna (czerń): 0,3 cd/m2
temperatura barw: 9900K

ustawienia żywy 1

Żywy 2

luminancja maksymalna: 219,3 cd/m2
luminancja minimalna (czerń): 0,3 cd/m2
temperatura barw: 11900K

ustawienia żywy 2

Predefiniowane tryby pozwalają w szybki sposób zmienić ustawienia obrazu, co mniej zaawansowanym użytkownikom umożliwia dostosowanie monitora do wykonywanej czynności - np. pracy biurowej, przeglądania internetu, czy oglądania filmu. Oczywiście istnieje także możliwość ręcznej zmiany ustawień. Warto przy tym wspomnieć, że LG daje tutaj naprawdę szerokie pole do popisu. Oprócz zmiany standardowych barw RGB, można także zmieniać odcień i nasycenie palety 6 kolorów (czerwonego, zielonego, niebieskiego, błękitnego, amarantowego i żółtego).

Optymalna jasność

W trybie ręcznej regulacji paramentów obrazu, aby uzyskać optymalną jasność na poziomie jak najbardziej zbliżonym do 120 cd/m2 oraz temperaturę barw 6500 K przy kontraście ustawionym na 50%, należy ustawić wartość jasności na 19% oraz poszczególnych składowych barw:

R = 85
G = 80
B = 68

ustawienia optymalne

Poziomy luminacji

W specyfikacji technicznej producent deklaruje maksymalną luminację monitora na poziomie 300 cd/m2. W przeprowadzonych testach osiągnęliśmy wynik 318 cd/m2, czyli nieco przekraczający tę wartość. Taki wynik uzyskaliśmy przy ustawieniu jasności na maksymalnym poziomie, a kontrastu na 100. Praca przy takich ustawieniach nie będzie jednak należeć do najprzyjemniejszych, ze względu na zdeformowanie krzywej kolorów. Obniżenie kontrastu do 50 znacząco obniżyło luminację do 196,5 cd/m2.

Ustawienia maksymalna jasność i kontrast

Ustawienia maksymalna jasność i kontrast 50

Następny test polegał na zmierzeniu poziomów luminancji. Monitor ustawiliśmy na 6500K i wybraliśmy kontrast 50%. Wyniki:

 • 0% =  86,1 cd/m2
 • 10% =  104,1 cd/m2
 • 20% =  121,8 cd/m2
 • 30% =  137,7 cd/m2
 • 40% =  158,3 cd/m2
 • 50% =  175,1 cd/m2
 • 60% =  192,0 cd/m2
 • 70% =  210,6 cd/m2
 • 80% =  226,7 cd/m2
 • 90% =  243,1 cd/m2
 • 100% =  260,7 cd/m2

Przy jasności ustawionej na 0% praca nadal jest możliwa, chociaż raczej w ciemniejszym pomieszczeniu. Przy mocniejszym świetle, np. jeśli monitor ustawiony jest blisko okna, wyświetlane treści będą znacznie słabiej czytelne. Optymalny poziom luminacji można uzyskać przy ok. 20%. Daje to spore możliwości ustawienia monitora do swoich potrzeb i warunków otoczenia oraz wystarczający zapas jasności, jeśli zajdzie potrzeba jej podniesienia dla zachowania czytelności.

Równomierność podświetlania


107,5 cd/m2
-10,9%
 
112,9 cd/m2
-6,4%
99,9 cd/m2
-17,7%

107,9 cd/m2
-10,5%
 
120,6 cd/m2
100%
101,1 cd/m2
-16,2%

120,9 cd/m2
+0,2%
 
125,1 cd/m2
+3,7%
119,0 cd/m2
-1,1%

Przy takim formacie ekranu, utrzymanie równomierności podświetlenia jest istotną kwestią. Na tym polu monitor LG pozostawia nieco do życzenia. Różnice pomiędzy najjaśniejszym, a najsłabiej doświetlonym obszarem ekranu są dość znaczne. Najlepiej w tym względzie wypada dolna część monitora. Z kolei prawa strona wyświetlacza, szczególnie w górnej części powinna cechować się nieco lepszymi parametrami.