Monitory

Pomiary kolorymetrem

przeczytasz w 3 min.

Procedura testowa

Testy monitora wykonałem za pomocą X-Rite i1 Display Pro. Skorzystałem z firmowego oprogramowania i1Profiler oraz aplikacji DisplayCAL. Procedura obejmuje pomiar najważniejszych parametrów monitora (najpierw w ustawieniach fabrycznych, a następnie przy optymalnych ustawieniach). Mierzone parametry to:

 • Jasność i kontrast
 • Gamut (odwzorowanie palety barw sRGB wyrażone w procentach) - im wyższa wartość tym lepiej
 • Temperatura barwowa (optymalna to 6500K - wartość niższa oznacza cieplejszy obraz (przewaga czerwieni), podczas gdy wyższa oznacza chłodniejszy obraz (większa ilość barwy niebieskiej)
 • Gamma - odwzorowanie jasności wyświetlania tonów pośrednich (im pomiar bliższy krzywej referencyjnej tym lepiej)
 • Delta E - jakość odwzorowania kolorów (im niższy wynik tym lepiej, punkt odniesienia to 3)

Ustawienia fabryczne

Pierwszego pomiaru wykonałem po wyjęciu monitora z pudełka, na ustawieniach fabrycznych, co oznacza tryb Gamer 1. Oto najważniejsze wyniki:

 • Jasność bieli: 330 cd/m2
 • Temperatura: 6453K
 • Kontrast: 2752.3:1
 • Jasność czerni: 0.1306 cd/m2
 • Delta E: 1,91

Jasność fabryczna jest odrobinę niższa niż jest to deklarowane w specyfikacji technicznej, ale i tak jest wystarczająco wysoka, aby zapewnić dobrą czytelność wyświetlanego obrazu w każdych warunkach oświetleniowych. Temperatura kolorów jest niemal idealna, co także jest godne pochwały. Podobnie zresztą jak kontrast na poziomie 2750:1, czyli znacznie wyższym niż w często stosowanych w gamingowych matrycach IPS (przypomnę tylko, że tutaj mamy matrycę VA). 

gamut fabryczny
Gamut przy ustawieniach fabrycznych 6500K

Monitor pokrywa 93.3% palety sRGB przy objętości 98,1%. W przypadku palety Adobe RGB, to pomiar pokazał pokrycie 67.1% przy objętości 67,6%. Są to naprawdę bardzo dobre wartości, nie tylko wśród monitorów gamingowych, ale w ogóle. Można więc pokusić się o wykorzystanie tego modelu także do pracy.

Wskaźnik Delta E nie przekroczył 2, co oznacza stosunkowo niewielką ilość błędnie odwzorowanych barw.

gamma fabryczna
Gamma przy ustawieniach fabrycznych

Pomiar Gammy pokazuje odchylenia od optymalnych wartości, szczególnie w środkowej części wykresu, ale są one na akceptowalnym poziomie.

Ustawienia optymalne

Przyjmuje się że optymalny poziom luminancji w warunkach domowych to 120 cd/m2, a za najlepszą temperaturą barwową uznawana jest wartość 6500K. Dzięki możliwości zmiany ustawień poszczególnych składowych kolorów (RGB) można bez problemu dostroić monitor do tych wartości, zwłaszcza że już fabryczne ustawienia są niemal idealne.

Przy kontraście 70 i jasności 22, poszczególne kolory należy ustawić w taki sposób:

R = 49
G = 46
B = 50

Oto uzyskane wyniki:

Jasność bieli: 120 cd/m2
Temperatura: 6500K
Kontrast: 2349.2:1
Jasność czerni: 0.051 cd/m2
Delta E: 0.65

Zmierzony kontrast nieco się obniżył, ale wciąż jest to doskonały wynik. Wskaźnik Delta E wyniósł 0,65 pkt., co oznacza znaczącą poprawę w stosunku do i tak niezłych ustawień fabrycznych. Poprawie uległa też jasność czerni - do poziomu 0.051 cd/m2, co jest w pełni zadowalającym wynikem.

Wykres Gamma także prezentuje się znacznie lepiej i tylko w końcowej części wykresu wyraźnie odbiega od optymalnej linii. Przy pozostałych wartościach, odchylenia są już bardzo nieznaczne.

gamma
Gamma przy ustawieniach optymalnych

Poziomy luminancji

W specyfikacji technicznej producent podaje wartość maksymalną luminancję na poziomie 350 cd/m2. W trakcie testów udało mi się uzyskać wartość niższą - 330 cd/m2, co i tak jest bardzo dobrym wynikiem i nie mam tutaj pretensji do producenta, o lekkie podkoloryzowanie specyfikacji.

Test poziomu luminancji przeprowadziłem przy optymalnych ustawieniach monitora, temperaturze barwowej 6500K i kontraście 70. Oto wynik:

 • 0% =  64 cd/m2
 • 10% = 90 cd/m2
 • 20% = 117 cd/m2
 • 30% = 143 cd/m2
 • 40% = 168 cd/m2
 • 50% = 194 cd/m2
 • 60% = 219 cd/m2
 • 70% = 243 cd/m2
 • 80% = 267 cd/m2
 • 90% = 291 cd/m2
 • 100% = 314 cd/m2

Przy ustawieniu jasności na 0 obraz wciąż jest dość jasny, na tyle aby móc na nim pracować w całkowicie zaciemnionym pomieszczeniu, np. w nocy. Optymalną wartość uzyskuje się przy ok. 1/5 skali jasności monitora. Luminancja rośnie stabilnie o ok. 25-27 cd/m2 na każde 10 punktów na skali jasności monitora.

Co ważne, realny zakres regulacji jasności to 260 cd/m2, co daje duży komfort pracy i dostosowanie tego parametru wedle własnych preferencji.

Równomierność podświetlania


113 cd/m2
94.2%
 
113 cd/m2
94.2%
111 cd/m2
92.5%

116 cd/m2
96.7%\

120 cd/m2
100%
117 cd/m2
97.5%

107 cd/m2
89.2%
 
115 cd/m2
95.8%
108 cd/m2
90%

Poziom podświetlenia w poszczególnych nie jest idealny, co dobrze obrazuje powyższa tabela, ale jest wystarczająco dobrze. Średnia różnica w stosunku do środka ekranu to 6,2 procent, przy maksymalnej różnicy 10 procent. Są to niezłe wyniki. Środkowa część matrycy wypada w tym aspekcie najlepiej, podczas gdy dolne rogi wyświetlacza są najsłabiej podświetlone.