Sieci

Szczypta techniki

przeczytasz w 2 min.

Mechanizmy konfiguracji i zestawienia połączeń to tylko główne cechy Netgeara EX2700. Kiedy uzyskamy już zestawione połączenie możemy przejść do menu konfiguracyjnego i sprawdzić pozostałe opcje wzmacniacza. Jak każde urządzenie sieciowe EX2700 posiada panel konfiguracyjny WWW, do którego logujemy się domyślnymi uprawnianiami (admin/password).

W pierwszej kolejności warto przejść do zakładki Konserwacja i wykonać aktualizację oprogramowania. W przypadku testowanego egzemplarza mieliśmy do czynienia z wersją 1.0.0.22. I na bazie tej wersji dokonaliśmy wstępnej konfiguracji. Aktualizacja do 1.0.1.8 prócz usprawnień i poprawek błędów ma dodatkowo zaktualizowane GUI Netgear genie panelu WWW. W porównaniu ze starszą wersją genie nowy GUI zyskał na lekkości i przejrzystości. Warto również pamiętać, że w przypadku wersji oprogramowania 1.0.1.8 i wyższej wygląd i wstępna konfiguracja urządzenia posiada niewielkie zmiany kosmetyczne. Nie mają one jednak wpływu na stopień skomplikowania konfiguracji wstępnej.

Powróćmy do kwestii praktycznych. Menu Netgear genie wzmacniacza składa się z zaledwie dwóch zakładek Ustawienia oraz Zrób więcej. W pierwszej z nich znajdziemy opcje związane z konfiguracją połączeń bezprzewodowych oraz adresację IP:

  • ustawienie nazwy sieci WiFi,
  • kanał oraz szybkość,
  • hasło sieci bezprzewodowej,
  • określenie adresacji IP repeatera – stały lub dynamiczny adres IPv4,
  • adres serwera DNS,
  • konfiguracja WPS – kod PIN i opcje bezpieczeństwa WPS. Metodę połączenia WPS – PIN lub PBC możemy skonfigurować w sekcji Zrób więcej.

Informację o urządzeniach komunikujących się z EX2700 znajdziemy w zakładce Podłączone urządzenia. Dla urządzeń bezprzewodowych możemy opcjonalnie włączyć filtrowanie adresów MAC.

Choć w przypadku EX2700 mamy do czynienia z dość prostym urządzeniem to producent dołożył kilka ciekawostek konfiguracyjnych. Jedną z nich są harmonogramy dostępu do internetu. Możemy dość swobodnie konfigurować okresy czasowe, w których wykorzystanie wzmacniacza do połączeń z internetem nie będzie możliwe. Element ten może pełnić funkcję nie tylko kontroli rodzicielskiej, ale również bezpieczeństwa, np. możemy wyłączyć dostęp do internetu w momencie gdy nie ma nas w domu lub w nocy. Miłym dodatkiem jest funkcja sterowania mocą wyjściową sieci bezprzewodowej. Możemy ją dopasować wybierając jedno z czterech ustawień.

Funkcje administracyjne znajdziemy w 3 zakładkach: Hasło, Inny oraz Aktualizacja oprogramowania sprzętowego. W przypadku opcji związanych z hasłem mamy możliwość nie tylko ustawienia nowego hasła, możemy również zmienić nazwę domyślną administratora. Ciekawostką jest opcja ustawień dwóch pytań pomocniczych w przypadku zapomnianego hasła. W zakładce Inny producent zamieścił opcje związane z konfiguracją i uruchamianiem extendera:

  • tworzenie kopii zapasowej konfiguracji,
  • przywracanie ustawień z kopii zapasowej,
  • przywracania urządzenia do ustawień fabrycznych,
  • ponowne uruchomienie repeatera.