Oprogramowanie

SolidWorks 2014

przeczytasz w 2 min.

Nowości wprowadzone w najnowszym pakiecie SolidWorks pogrupować można w trzy główne kategorie:

• usprawnienia narzędzi do projektowania,
• zintegrowane toki pracy,
• rozszerzona wizualizacja ułatwiająca współpracę.

Jeśli o chodzi o narzędzia do projektowania, na uznanie zasługuje nowa funkcja stylu splajnu, a także regulacji zaokrągleń stożkowych, które umożliwiają użytkownikom szybsze i precyzyjniejsze tworzenie złożonych powierzchni i kształtów organicznych. W obszarze pracy z 2D wprowadzono możliwość zastępowania elementów szkicu,  automatycznego skalowania szkiców (podczas dodawania pierwszego wymiaru), stały wymiar długości splajnów, a także wymiar długości ścieżki dla wielu elementów szkicu (pasów, łańcuchów, kabli, obwodów itp.).

Funkcja stylu splajnu, a także funkcja regulacji zaokrągleń stożkowych pozwalają na szybsze i bardziej precyzyjne tworzenie złożonych powierzchni i kształtów organicznych. [źródło: SolidWorks]

Usprawniona została obsługa arkusza blachy. Nowe funkcje (operacja wzmocnienia, wykończenie narożników, zgięcia po profilach) umożliwiają szybsze tworzenie geometrii arkusza blachy oraz sprawniejsze tworzenie danych produkcyjnych. Cieszy możliwość tworzenia żeber usztywniających, takich jak wcięte części wsporników montażowych, umożliwiające zmniejszenie wagi i zwiększenie odporności na siły działającej na część.

Conic Fillet Control pozwala na większą kontrola definiowanych kształtów. [źródło: SolidWorks]

Poprawiono tok pracy w programie SolidWorks Enterprise PDM. Dzięki nowej funkcji integracji z pakietem Microsoft Office oraz rozbudowanemu klientowi internetowemu z podglądem graficznym, ułatwiono zarządzanie większą ilością danych. Zapewniono także ściślejszą integrację dodatku SolidWorks Electrical  z oprogramowaniem SolidWorks Enterprise PDM i eDrawings, co umożliwia obecnie użytkownikom łatwiejsze optymalizowanie, udostępnianie i śledzenie projektów elektrycznych, znacznie usprawniając współpracę.

Ścieżka szkicu jest tworzona i definiowana przestrzennie przy użyciu jednego narzędzia – Path Length Dimension. [źródło: SolidWorks]

Zmniejszony został też stopień skomplikowania konfiguracji programu Simulation. W SolidWorks 2014 automatycznie wykorzystuje ono istniejące dane inżynieryjne w symulacjach, dzięki czemu nie trzeba ponownie wykonywać tych samych działań, a wspólna praca nad projektami przebiega sprawniej. Zadbano także o szybsze i łatwiejsze tworzenie złożeń dzięki nowemu, kontekstowemu paskowi narzędzi szybkich wiązań oraz wiązaniom szczeliny. W przypadku złożeń w widokach przekroju użytkownicy mogą uwzględniać lub wykluczać wybrane składniki, co przyspiesza tworzenie atrakcyjnych widoków przekroju.

Zgięcie wyciągnięte po profilach tworzone jest przy użyciu nowego wyboru zgięcia – Lofted Bends. [źródło: SolidWorks]

Jak widać, Technologia Synchroniczna w 2D nie była jedynym tegorocznym usprawnieniem, na które warto było zwrócić uwagę. Szkoda, że zapowiadana premiera SolidWorks Mechanical Conceptual, systemu przeznaczonego do modelowania koncepcyjnego i z założenia będącego uzupełnieniem funkcjonalności SolidWorks została przesunięta. System ten zostanie oficjalnie zaprezentowany i udostępniony poprzez Internet na przełomie stycznia i lutego 2014 roku, prawdopodobnie podczas konferencji SolidWorks World 2014. Na kolejną rewolucję w CAD trzeba zatem będzie jeszcze trochę poczekać.