Nowoczesne systemy informatyczne wspierające produkcję i utrzymanie ruchu
Oprogramowanie

Nowoczesne systemy informatyczne wspierające produkcję i utrzymanie ruchu

przeczytasz w 2 min.

Systemy IT do zarządzania i wsparcia produkcji wykorzystywane w praktyce przemysłowej

Analiza stanu pracy urządzeń w celu prewencyjnego zarządzania konserwacją. [źródło: ASTOR]

Obecnie kiedy firmy produkcyjne muszą bardzo szybko reagować na zmiany trendów rynkowych, dostęp do wiarygodnych informacji o procesach i produkcji w czasie rzeczywistym staje się niezbędny do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Łatwy dostęp do tych informacji przekłada się na możliwość szybkiego podejmowania trafnych decyzji rzutujących na efektywność i rentowność przedsiębiorstwa. Aktualnie, na rynku dostępnych jest szereg mniej i bardziej zaawansowanych systemów informatycznych wspierających zarządzanie informacją z procesów i produkcji.

autor: Arkadiusz Rodak

Autor artykułu jest specjalista ds. oprogramowania przemysłowego w firmie ASTOR, www.astor.com.pl

Systemy informatyczne wspierające produkcję i utrzymanie ruchu możemy podzielić na trzy główne grupy: systemy odpowiedzialne za monitoring i wizualizację procesów, systemy odpowiedzialne za zarządzanie produkcją i monitoring efektywności maszyn oraz systemy do zarządzania informacją dotyczącą stanu parku maszynowego.

Do najważniejszych systemów informatycznych wspierających monitoring i nadrzędne sterowanie procesami produkcyjnymi należą systemy SCADA. W warstwie kompleksowego zarządzania informacją z procesów i produkcji, prym wiodą zaawansowane systemy informatyczne klasy MES. Z kolei w celu zapewnienia służbom utrzymania ruchu łatwego dostępu do informacji o stanie parku maszynowego wykorzystywane są systemy CMMS. Przed przystąpieniem do omówienia korzyści jakie niesie ze sobą wykorzystywanie systemów IT zakładach produkcyjnych oraz możliwości, które daje synergia systemów IT dla produkcji i utrzymania ruchu, przyjrzyjmy się definicjom oraz przykładom popularnych rozwiązań.

Systemy SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition)

Oprogramowanie SCADA pozwala na uzyskanie szybkiego wglądu w faktyczny stan urządzeń produkcyjnych i wykonawczych. W warstwie graficznej odpowiadają za jednoznaczne zaprezentowanie dynamicznie zmieniającej się informacji. Jednocześnie zdefiniowane przez użytkownika algorytmy logiczne przyspieszają i wspomagają operatora w jego pracy.

System SCADA jest także podstawowym źródłem danych dla systemów nadrzędnych i przemysłowych baz danych. Najpopularniejszym oprogramowaniem klasy SCADA na rynku Polskim jest rozwiązanie firmy Wonderware: Wonderware InTouch oraz Platforma Systemowa Wonderware.

Przykład wizualizacji procesu w systemie Wonderware InTouch. [źródło: ASTOR]

MES (Manufacturing Execution System)

Systemy MES pozwalają firmom produkcyjnym w rozwiązaniu problemów związanych z brakiem szybkiego dostępu do rzetelnych informacji o szczegółach aktualnie realizowanych i już zrealizowanych zleceń produkcyjnych. Systemy MES pozwalają na śledzenie procesów produkcyjnych w obszarach: bieżącego i historycznego przebiegu produkcji, wydajności maszyn oraz jakości produkcji.

Dane produkcyjne gromadzone w sposób automatyczny w systemach klasy MES gwarantują wiarygodność pozyskiwanych informacji, a następnie mogą zostać wykorzystane do podniesienia efektywności istniejących zasobów oraz zwiększenia zdolności produkcyjnych przy zachowaniu wysokiej jakości wytwarzanych produktów. Najpopularniejszym oprogramowaniem klasy MES na rynku Polskim jest wielokrotnie nagradzany system zarządzania produkcją Wonderware MES.

Wizualizacja  wartości wskaźnika OEE (Overall Equipment Effectiveness) w systemie Wonderware MES. [źródło: ASTOR]

CMMS (Computerized Maintenance Management System)

Systemy CMMS zapewniają służbom utrzymania ruchu dostęp do kompleksowych informacji na temat aktualnego stanu parku maszynowego, umożliwiają łatwy dostęp do raportów o aktualnych awariach i planowanych remontach maszyn oraz pozwalają na zarządzanie zespołem pracowników.

Standardowym elementem dobrego systemu CMMS jest moduł zarządzania magazynem części zamiennych oraz środkami eksploatacyjnymi. Pozwala on na szybki i łatwy dostęp do szeregu informacji związanych z urządzeniami, częściami zamiennymi i narzędziami, co w istotny sposób wpływa na funkcjonowanie Działu Utrzymania Ruchu, a w efekcie na zdolności produkcyjne całego przedsiębiorstwa.

Modelowanie struktur parku maszynowego w systemie CMMS Profesal Maintenance. [źródło: ASTOR]