Oprogramowanie

Korzyści płynące z użytkowania systemów IT wspierających produkcję

przeczytasz w 3 min.

Wdrażając dedykowane rozwiązania informatyczne w obszarach: monitorowania i wizualizacji produkcji, zarządzania produkcją oraz wspierania prac utrzymania ruchu, firmy produkcyjne mogą odnieść szereg korzyści, które przekładają się między innymi na lepszy dostęp do informacji, niższą awaryjność, zmniejszenie ilości przestojów, podniesienie wydajności produkcji oraz obniżenie kosztów operacyjnych. Korzyści te z kolei przekładają się na podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz zwiększenie zysków.

Do głównych korzyści wynikających z użytkowania systemu SCADA należy przede wszystkim dostęp do wiarygodnych danych o stanie procesu pochodzących wprost z urządzeń automatyki, czujników pomiarowych, przemysłowych baz danych oraz innych systemów przemysłowych wykorzystywanych w przedsiębiorstwie. System SCADA pozwala nie tylko na zamianę języka maszyn na język ludzi, ale także umożliwiają szybką lokalizację alarmów, podstawowe logowanie danych czy też automatyczną reakcję na określone sygnały pochodzące z urządzeń.

Integracja systemów IT w przedsiębiorstwach produkcyjnych. [źródło: ASTOR]

Z kolei w przypadku wdrożenia systemu klasy MES korzyści możemy rozważać w trzech następujących obszarach:

 1. W obszarze zarządzania operacjami produkcyjnymi system MES pozwala na pozwala m.in. na redukcję liczby gotowych wyrobów kierowanych do poprawy, zwiększenie zysku poprzez stabilizację procesu oraz zmniejszenie kosztów materiałowych, utrzymanie jakości na wysokim poziomie poprzez zarządzanie procedurami i eliminację błędów popełnianych przez operatorów oraz zwiększenie elastyczności operacyjnej, a tym samym szybsze wprowadzanie produktów na rynek.
 2. W obszarze zarządzania efektywnością dzięki systemowi MES osoby zarządzające wydajnością produkcji oraz operatorzy mogą redukować wydatki kapitałowe, poprawiać wykorzystanie zasobów, zwiększać efektywność istniejących zasobów oraz wdrażać najlepsze praktyki produkcyjne.
 3. W obszarze zarządzania jakością system MES pozwala na redukcję kosztów związanych z zarządzaniem jakością, dostarczając rozwiązania do mierzenia zgodności produktów z obowiązującymi normami oraz rejestrowania w czasie rzeczywistym odchyłek od specyfikacji, dzięki czemu możliwe jest sukcesywne eliminowanie marnotrawstwa wynikającego ze złej produkcji.

Do głównych korzyści dla działu utrzymania ruchu wynikających z wdrożenia systemu CMMS należy możliwość zapanowania nad posiadanym parkiem maszynowym oraz magazynem części zamiennych i narzędzi ,dzięki możliwościom modelowania struktur instalacji w systemie. Dzięki systemowi klasy CMMS dział UR może sprawnie zarządzać działaniami prewencyjnymi takimi jak przeglądy i remonty oraz łatwo analizować awaryjność poszczególnych maszyn.  Poprawnie wdrożony nowoczesny system klasy CMMS przynosi szereg korzyści zarówno dla działu utrzymania ruchu, jak również działu produkcji i całego przedsiębiorstwa poprzez:

 • szybszy automatyczny przepływ informacji między produkcją i utrzymaniem ruchu – dzięki integracji systemów produkcyjnych SCADA/MES i systemu CMMS,
 • szybszy dostęp do informacji o awariach,
 • zwiększenie efektywności dokonywanych napraw,
 • lepsze harmonogramowanie i przypominanie o realizacji zadań związanych z przeglądami i remontami maszyn,
 • efektywniejsze zarządzanie zespołem,
 • gromadzenie wiedzy w przedsiębiorstwie nt. realizowanych zadań i serwisów i łatwy dostęp do tej wiedzy,
 • ułatwiony dostęp do dokumentacji w formie cyfrowej,
 • dostęp do raportów analitycznych.

Dlaczego nowoczesne zakłady produkcyjne wykorzystują specjalistyczne systemy IT w produkcji?

Zakłady produkcyjne, które chcą wykorzystać pełny potencjał dostępnych na rynku systemów informatycznych wspierających produkcję i utrzymanie ruchu decydują się na rozwiązania dedykowane, ponieważ tylko takie podejście pozwala na zaspokojenie potrzeb wszystkich użytkowników.

Często spotykamy się z pytaniem dlaczego nie warto wykorzystać w tym celu oprogramowania klasy ERP? Otóż zarówno z punktu widzenia  produkcji jak i służb utrzymania ruchu oprogramowanie klasy ERP nie jest dedykowane do ich potrzeb. Systemy ERP są rozwiązaniami z wyższej warstwy warstwy, dedykowanymi dla biura. Pozwalają na sprawne zarządzanie przedsiębiorstwem ale nie są przystosowane operowania na danych gromadzonych w czasie rzeczywistym wprost z warstwy maszynowej.

Raportowanie i analiza danych na przykładzie rozwiązania firmy Wonderware. [źródło: ASTOR]

Najbardziej optymalnym rozwiązaniem jest wdrożenie dedykowanych systemów dla poszczególnych działów: systemu klasy CMMS – do wspomagania pracy działu utrzymania ruchu, systemu klasy SCADA  – do monitorowania, wizualizacji procesów oraz systemów klasy MES - do zarządzania realizacją produkcji w czasie rzeczywistym. Wdrażając rozwiązania dedykowane dla poszczególnych działów należy zwrócić uwagę na to czy rozważany system jest otwarty na integrację z innymi rozwiązaniami, ponieważ integrując ze sobą systemy CMMS, SCADA, MES oraz ERP otrzymamy rozwiązanie, które będzie spełniało specyficzne wymagania poszczególnych działów, a także pozwoli na prowadzenie szerokich analiz danych w różnych kontekstach. Taka integracja wypłynie także pozytywnie na szybkość przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi działami (utrzymanie ruchu, produkcja, biuro).

Trendy na rynku oprogramowania przemysłowego

Nowoczesne rozwiązania informatyczne dla produkcji oraz działów utrzymania ruchu to także takie rozwiązania, które nadążają za aktualnymi trendami technologicznymi. Niewątpliwie, jednym z dominujących obecnie trendów jest dostęp do informacji gromadzonych w systemach IT wspierających produkcję przez urządzenia mobilne. Przykładowo, dotarcie do informacji o aktualnym stanie pracy maszyny bądź całej linii produkcyjnej, poprzez urządzenia takie jak tablety lub smartfony, sprawia, że kierownicy produkcji oraz pracownicy utrzymania ruchu mogą znacznie szybciej zareagować na sytuacje awaryjne oraz efektywniej realizować swoje obowiązki dzięki swobodzie w dostępie do danych.

Kontrola procesu produkcyjnego za pomocą smartfona. [źródło: DMG/MORI SEIKI]

Kolejną tendencją jest potrzeba integracji systemów IT dla produkcji z innym oprogramowaniem występującym w przedsiębiorstwie. Pozwala ona na znacznie szybszy przepływ danych pomiędzy systemami eliminując ryzyko błędów jakie niesie ze sobą ręczne wprowadzanie danych. Dzięki integracji jesteśmy w stanie zapewnić właściwym osobom w firmie produkcyjnej dostęp do właściwych danych w odpowiednim czasie. Dane o nieplanowanych przestojach płynące z systemu MES mogą z powodzeniem zostać wykorzystane do natychmiastowego poinformowania Służb Utrzymania Ruchu o zaistniałej sytuacji. Dzięki wykorzystaniu rozwiązań klasy CMMS nowej generacji (np. Profesal Maintenance), które z łatwością integrują się z oprogramowaniem przemysłowym, przepływ informacji między produkcją a utrzymaniem ruchu zostaje zautomatyzowany i wielokrotnie przyspieszony.

Komentarze

0
Zaloguj się, aby skomentować
avatar
Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników serwisu.

  Nie dodano jeszcze komentarzy. Bądź pierwszy!