Oprogramowanie

Edycja plików

przeczytasz w 3 min.

Jeżeli chcesz edytować pliki tekstowe bądź arkusze kalkulacyjne to nie musisz ich pobierać z chmury. Możesz je otwierać bezpośrednio za pośrednictwem pakietu Office. Jeżeli jednak poruszasz się w trakcie edycji plików to lepiej jest ściągnąć pliki i edytować je lokalnie. W przypadku utraty połączenia z Internetem możesz bowiem mieć problemy z zapisem plików.

Edycję tekstów należy poza tym prowadzić z dużą uwagą bowiem nie można zrezygnować z wprowadzonych zmian bowiem twórcy programu nie przewidzieli w nim funkcji Cofnij (Undo). W przypadku gdy trzeba by cofnąć dużą część zmian może się okazać, że lepiej jest zapisać dokument pod nową nazwą i wrócić do poprzedniej wersji pliku.

Windows 8 Office

Aplikacja Office pozwala tworzyć nowe pliki, ale też przeglądać i edytować dokumenty już istniejące. Jeżeli chcesz edytować pliki umieszczone w chmurze to po otwarciu usługi SkyDrive odszukaj i puknij właściwy plik. Na ekranie zostanie wyświetlony podgląd jego zawartości. Możesz ją razie tylko przeglądać ale nie edytować. W przypadku gdy zdecydujesz się na edycję pliku puknij dowolne miejsce na ekranie, a następnie puknij w pasku kontekstowym ikonę polecenia Edytuj.

Windows 8 Office

Na ekranie pojawi się klawiatura, za pomocą której możesz wpisywać poprawki lub nowy tekst. Nie ma na niej klawisza Alt. W jego miejsce wstawiono klawisz udostępniający emotikony. Jeżeli chcesz wpisać polskie znaki to przytrzymaj przez chwilę klawisz odpowiadający polskiemu znakowi (np. a dla ą, l dla ł, z dla ż itp.). Po krótkiej chwili pojawi się obok pasek z dodatkowymi znakami, spośród których wybierz właściwą literę.

Windows 8 Office

Program pozwala na zaznaczanie wybranych fragmentów tekstu. Wystarczy, że pukniesz jedno ze słów. Zostanie ono zaznaczone, a na jego końcach pojawią się uchwyty umożliwiające zmianę granic zaznaczonego obszaru. Jeżeli chcesz zwiększyć obszar zaznaczenia to przeciągnij palcem te uchwyty do właściwych miejsc w tekście. Zaznaczony tekst możesz następnie nadpisać, skasować albo skopiować. Możliwa jest też zmiana wyglądu tekstu.

Windows 8 Office

Jeżeli chcesz skopiować jakiś fragment tekstu to zaznacz go w opisany sposób. Następnie puknij ikonę kopiowania, która ulokowana jest ponad lub pod zaznaczonym obszarem. Przesuń kursor w miejsce gdzie ma być wstawiony skopiowany tekst i puknij ikonę wklejania, która widoczna jest na pasku ponad klawiaturą.

Windows 8 Office

Po zaznaczeniu jakiegoś fragmentu tekstu możesz zmienić jego wygląd. Puknij w pasku kontekstowym przycisk format (umieszczony z prawej strony paska) i w kolejnym oknie możesz zaznaczony tekst pogrubić, zmienić na pochyły, podkreślony, czy przekreślony. Możesz też zwiększyć rozmiar czcionki albo ją zmniejszyć, a także zmienić kolor tła lub napisu.

Windows 8 Office

Jeżeli chcesz szybko przejść do dalszych fragmentów tekstu puknij pierwszy z przycisków, które umieszczone są w menu kontekstowym. Program wyświetli wówczas pierwsze wyrazy kolejnych akapitów. Jeżeli nie widać wśród nich właściwego fragmentu tekstu to możesz listę konspektu przewinąć w dół lub w górę. Jeżeli zobaczysz właściwy fragment to puknij w niego palcem, a program pozwoli na edycję tekstu od wybranego miejsca.

Windows 8 Office

Jeżeli chcesz dołączyć do jakiegoś fragmentu tekstu dodatkowy opis to ustaw w tym miejscu kursor i puknij w menu kontekstowym przycisk komentarz. Ponad klawiaturą pojawi się pole tekstowym, w którym możesz wpisać dodatkowy opis. Następnie puknij palcem pole edycji tekstu, a program doda komentarz do tekstu i zaznaczy to miejsce podświetleniem. Jeżeli pukniesz w takie miejsce palcem to pojawi się okno z dołączonym komentarzem. Dodatkowe przyciski ze strzałkami jakie pojawią się w pasku kontekstowym pozwalają na przechodzenie do kolejnych lub do wcześniejszych komentarzy.

Windows 8 Office

Możesz wyszukiwać wybrane frazy i słowa z edytowanego tekstu. Wystarczy, że pukniesz w pasku kontekstowym przycisk znajdź. Ponad klawiaturą pojawi się pole, w którym wpisz szukaną frazę po czym naciśnij przycisk Enter. Program odszuka najbliższy ciąg znaków odpowiadający tej frazie i wyświetli u dołu ekranu przycisk strzałki pozwalający na przejście do kolejnego miejsca gdzie występuje szukany ciąg znaków.

Windows 8 Office

Gdy zakończysz edycję pliku powinieneś go zapisać, inaczej stracisz wprowadzone zmiany. W tym celu rozwiń menu kontekstowe i kliknij polecenie zapisz lub zapisz jako. Możesz też użyć przycisku udostępnij. Program poprosi wówczas o zapisanie pliku, a następnie wyświetli okno pozwalające na wysyłkę przez Bluetooth lub wskazanie konta, z użyciem którego ma być wysłany plik. Gdy wybierzesz właściwe konto to będziesz jeszcze musiał podać adres mailowy, na który zostanie wysłany plik oraz temat wysyłanego maila.

Windows 8 Office

Jeżeli wybierzesz polecenie zapisz jako to program wyświetli okno, w którym możesz zmienić nazwę pliku. Możesz w tym oknie wybrać też miejsce, w którym ma być zapisany plik. Może to być telefon lub SkyDrive. W przypadku wybrania pierwszej opcji plik zostanie zapisany w pamięci telefonu i nie będzie można go przesłać do chmury, chyba, że znowu go wczytasz do programu Office. Tylko wybranie opcji SkyDrive pozwala na zapisanie pliku w chmurze internetowej. Polecenie otwórz lokalizację pozwala na przejrzenie zasobów w chmurze i otwarcie innego pliku ale edytowany dokument zostanie wówczas zamknięty.