Oprogramowanie

Comarch ERP Optima

przeczytasz w 2 min.

Comarch ERP Optima

Optima firmy Comarch jest zintegrowanym systemem klasy ERP, w którym poszczególne moduły pracują na jednej, wspólnej bazie danych. Klient sam decyduje, z których modułów funkcjonalnych będzie korzystał. W każdej chwili istnieje możliwość rozszerzenia instalacji i wdrożenia kolejnych modułów. Dostępne moduły programu w wersji stacjonarnej to Kasa/bank, Faktury, Detal, Handel, Księga podatkowa, Księga handlowa, Płace i kadry, Analiza BI, CRM, Serwis oraz Mobilny sprzedawca. Dostępna jest wersja systemu Comarch ERP Optyma przeznaczona dla biur rachunkowych, która wspomaga i ułatwia obsługę księgowo-finansową klientów.

ERP Optima firmy Comarch to program stworzony z myślą o małych i średnich firmach, który integruje w sobie kilkanaście aplikacji (modułów) obsługujących różne procesy biznesowe przedsiębiorstwa.

Moduł Faktury umożliwia wystawianie dokumentów handlowych (faktury sprzedaży, faktury zakupu). Dzięki wspólnym kartotekom towarów i kontrahentów, dane wprowadzane są do systemu tylko raz. Na karcie kontrahenta przechowywane są informacje o warunkach współpracy (rabaty, dostępne formy płatności, limit kredytowy), dzięki czemu prowadzenie sprzedaży i zakupów przebiega szybko i sprawnie. Dokumenty handlowe mogą być drukowane, wysyłane w formacie PDF przez e-mail lub przekazywane do biura rachunkowego. Funkcja Sprzedaż dedykowana, dostępna w module Handel, dostarcza komplet informacji na temat dotychczasowej współpracy z klientem – historię sprzedaży, informacje o aktualnym zadłużeniu czy wydaniach towaru. Moduł Kasa/bank ma wbudowaną funkcję Preliminarz płatności, która umożliwia zarządzanie należnościami i zobowiązaniami.

Do prowadzenia KPiR w programie Comarch ERP Optima służy moduł Księga Podatkowa. [źródło: Comarch]

Comarch ERP Optima obsługuje dowolną liczbę magazynów, a funkcja Zamówienia u dostawców pozwala śledzenie etapu realizacji zamówień zakupu. Na podstawie dokumentu zamówienia istnieje możliwość wystawienia faktury zakupu oraz przyjęć do magazynu.

Aplikacje pakietu Optima umożliwiają prowadzenie uproszczonej księgowości (ryczałt ewidencjonowany, KPiR) oraz pełnej księgowości. Funkcja Znajdź księgowego pozwala wyszukać biuro rachunkowe w bliskiej lokalizacji, które posiada oprogramowanie Comarch i z którym będzie można prowadzić współpracę w oparciu o internet, w tym wymieniać się elektronicznie dokumentami.

Wystawianie faktury z Comarch ERP Optima. Dokument może być dowolnie modyfikowany do momentu wyciągnięcia go z bufora. [źródło: Comarch]

Moduł Księga Handlowa umożliwia stworzenie wielopoziomowego planu kont z możliwością dokonywania księgowań na kontach ręcznie lub automatycznie przy użyciu schematów księgowych. Program ma wbudowany moduł Rejestry VAT, który w czytelny sposób prezentuje dokumenty do ujęcia w deklaracji VAT-7 oraz VAT-UE w zadanym okresie.