Monitory

Menu OSD, pomiary kolorymetrem

przeczytasz w 3 min.

Jak wspominaliśmy już wcześniej, menu OSD znajduje się w standardowym miejscu, czyli w prawym, dolnym rogu monitora. Składa się z 5 przycisków dotykowych, których obsługa jest bardzo wygodna. Pierwszy z prawej uruchamia i wyłącza monitor. Drugi wywołuje menu główne oraz służy do wyboru podświetlonej opcji. Dwa kolejne służą do nawigowania po menu. Ostatni natomiast to przycisk wstecz.

Philips 272P4QPJKEB menu OSD

Jeśli menu nie jest włączone niektóre przyciski zyskują inne funkcje. I tak, patrząc od lewej:

 • pierwszy uruchamia Smart Image (predefiniowane tryby ustawienia obrazu)
 • drugi uruchamia menu MultiView (PiP, PbP, Swap, wyłączenie)
 • trzeci można skonfigurować wybierając wyświetlanie jednej z kilku funkcji (źródło obrazu, źródło dźwięku, głośność lub Power Sensor)

W menu OSD znajdziemy następujące opcje:

PowerSensor
włączony (zakres od 0 do 4), wyłączony

Wejście
DVI, HDMI 1, HDMI 2, DisplayPort

Obraz
Format obrazu, jasność, kontrast, SmartResponse, SmartContrast, SmartFrame, Gamma, Pixel Orbiting, Over Scan

PiP / PbP
Tryb PiP/PbP, PiP/PbP wejście, PiP rozmiar, PiP pozycja, zamiana

Audio
Głośność, Stand-Alone, wyciszenie, źródło dźwięk

Kolor
Temperatura kolorów, sRGB, ustawienia użytkownika

Język
wybór jednego z dostępnych języków

Ustawienia OSD
Pozycja w pionie, pozycja w poziomie, przeźroczystość, czas wyświetlania menu OSD, konfiguracja przycisku menu OSD

Ustawienia
Powiadomienie o rozdzielczości, DisplayPort Daisychain, reset, informacje
 

Temperatura kolorów

W menu znajdziemy 5 predefiniowanych trybów: Office, Photo, Movie, Game, Economy. Pomiary wykonywaliśmy przy ustawieniach domyślnych, przy wyłączonym czujniku PowerSensor oraz wyłączonych opcjach Smart Response i Smart Contrast.

Office

luminancja maksymalna: 207 cd/m2
luminancja minimalna (czerń): 0,3 cd/m2
temperatura barw: 6700K

SmartImage Office

Photo

luminancja maksymalna: 277,9 cd/m2
luminancja minimalna (czerń): 0,4 cd/m2
temperatura barw: 6800K

SmartImage Photo

Movie

luminancja maksymalna: 243 cd/m2
luminancja minimalna (czerń): 0,4 cd/m2
temperatura barw: 7900K

SmartImage Movie

Game

luminancja maksymalna: 276 cd/m2
luminancja minimalna (czerń): 0,4 cd/m2
temperatura barw: 6900K

SmartImage Game

Economy

luminancja maksymalna: 83,8 cd/m2
luminancja minimalna (czerń): 0,1 cd/m2
temperatura barw: 6800K

SmartImage Economy

Predefiniowane tryby pozwalają w szybki sposób dostosować ustawienia obrazu do aktualnie wykonywanych czynności. Nieważne, czy jest to praca na aplikacjach biurowych, czy oglądanie filmów - odpowiedni tryb powinien spełnić oczekiwania użytkownika. Oczywiście osoby oczekujące większych możliwości konfiguracji mogą skorzystać z ręcznych ustawień, aby dopasować je w pełni do własnych upodobań.

Optymalna jasność

W trybie ręcznej regulacji paramentów obrazu, aby uzyskać optymalną jasność na poziomie jak najbardziej zbliżonym do 120 cd/m2 oraz temperaturę barw 6500 K przy kontraście ustawionym na 50%, należy ustawić wartość jasności na 41% oraz poszczególnych składowych barw:

R = 80
G = 90
B = 80

ustawienia optymalne

Poziomy luminacji

W specyfikacji technicznej producent podaje wartość maksymalnej luminacji na pozimie 300 cd/m2. Przeprowadzone przez nas testy pozwoliły na osiągnięcie nieco niższych wartości. Przy maksymalnych wartościach kontrastu i jasności test kolorymetrem pokazał wynik niespełna 276 cd/m2. Jak pokazuje wykres takie ustawienia przekładają się na znaczne odchylenie krzywej kolorów i mało komfortową pracę. Obniżenie kontrastu do 50 praktycznie nie wpłynęło na obniżenie luminacji (274 cd/m2), a kolory są już znacznie lepiej odwzorowane.

Ustawienia maksymalne 2

Ustawienia maksymalne 1

Następny test polegał na zmierzeniu poziomów luminancji. Monitor ustawiliśmy na 6500K i wybraliśmy kontrast 50%. Wyniki:

 • 0% = 31,9 cd/m2
 • 10% = 52,6 cd/m2
 • 20% = 74,9 cd/m2
 • 30% = 96,8 cd/m2
 • 40% = 119,5 cd/m2
 • 50% = 141,3 cd/m2
 • 60% = 160,8 cd/m2
 • 70% = 182,2 cd/m2
 • 80% = 203,3 cd/m2
 • 90% = 224,7 cd/m2
 • 100% =245,5 cd/m2

Przy jasności ustawionej na 0% praca na monitorze jest bardzo utrudniona - wyświetlany obraz jest po prostu zbyt ciemny. Luminacja wzrasta średnio o 21-22 cd/m2 przy zwiększaniu jasności o 10 punktów. Aby osiągnąć optymalny poziom luminacji należy ustawić jasność na ok. 40%. Spory zapas przyda się jeśli monitor ustawiony jest w mocno oświetlonym pomieszczeniu lub blisko okna.

Równomierność podświetlania


111,3 cd/m2
-7,5%
 
123,9 cd/m2
+2,9%
110,5 cd/m2
-8,2%

110,0 cd/m2
-8,6%
 
120,3 cd/m2
100%
102,0 cd/m2
-15,3%

112,1 cd/m2
-6,8%
 
106,6 cd/m2
-11,4%
100,6 cd/m2
-16,4%

Równomierność podświetlenia monitora odbiega od ideału. O ile lewa strona ekranu zbliżona jest stosunkowo najbardziej zbliżona do wartości zmierzonej na środku monitora, tak różnice po prawej stronie (szczególnie środek i dół ekranu) przekraczają 15 procent. Kąty widzenia nie ulegają na szczęście pogorszeniu - dzięki zastosowaniu matrycy PLS.