Monitory

Menu OSD, pomiary kolorymetrem

przeczytasz w 3 min.

Menu OSD

Obsługa menu OSD jest możliwa za pomocą pięciu dotykowych przycisków umieszczonych w prawym dolnym rogu monitora. Patrząc od prawej strony, pierwszy przycisk uruchamia i wyłącza monitor. Kolejny daje nam dostęp do menu OSD i zatwierdza wybór odpowiedniej opcji. Kolejne dwa służą do nawigowania po menu, a ostatni to przycisk wstecz.

Philips 288P6 menu OSD

Poszczególne przyciski spełniają też inne funkcje - w momencie, kiedy menu OSD nie jest aktywne. Tym razem zaczniemy od lewej strony:

 • pierwszy uruchamia Smart Image (predefiniowane tryby ustawienia obrazu)
 • drugi uruchamia menu MultiView (PiP, PbP, Swap, wyłączenie)
 • trzeci można skonfigurować wybierając wyświetlanie jednej z kilku funkcji (źródło obrazu, źródło dźwięku lub głośność).

W menu OSD znajdziemy następujące funkcje:

Wejście

VGA, DVI-D, MHL-HDMI, DisplayPort

Obraz

Format obrazu, Jasność, Kontrast, Black level, Sharpness, SmartResponse, SmartContrast, Gamma, Over Scan

PiP / PbP

Tryb PiP/PbP, PiP/PbP wejście, PiP rozmiar, PiP pozycja, zamiana

Audio

Głośność, Stand-Alone, wyciszenie, źródło dźwięku

Kolor

Temperatura kolorów, sRGB, ustawienia użytkownika

Język

wybór jednego z dostępnych języków

Ustawienia OSD
Pozycja w pionie, pozycja w poziomie, przeźroczystość, czas wyświetlania menu OSD, konfiguracja przycisku menu OSD

Ustawienia

Powiadomienie o rozdzielczości, reset, informacje

 

Pomiary kolorymetrem

W menu znajdziemy 5 predefiniowanych trybów SmartImage: Biuro, Zdjęcia, Film, Gry, Ekonomiczny. Pomiary wykonywaliśmy przy ustawieniach domyślnych, przy  wyłączonych opcjach Smart Response i Smart Contrast.

Ustawienie Biuro

luminancja: 209,2 cd/m²
temperatura barw: 6700K

Philips 288P6LJEB - SmartImage, biuro

Ustawienie Zdjęcia

luminancja: 261,9 cd/m²
temperatura barw: 6700K

Philips 288P6LJEB - SmartImage, zdjęcia

Ustawienie Film

Uzyskanie poprawnych wyników było niemożliwe z powodu aktywowanego trybu SmartResponse i SmartContrast, które automatycznie dostosowują parametry obrazu do wyświetlanego obrazu.

Ustawienie Gry

Uzyskanie poprawnych wyników było niemożliwe z powodu aktywowanego trybu SmartResponse i SmartContrast, które automatycznie dostosowują parametry obrazu do wyświetlanego obrazu.

• Ustawienie Ekonomiczny

luminancja: 112,5 cd/m²
temperatura barw: 6800K

Philips 288P6LJEB - SmartImage, ekonomiczny

Poszczególne tryby znacząco różnią się między sobą, co pozwala na łatwe dostosowanie monitora do swoich upodobań. W zależności od tego, czy oglądamy film, czy pracujemy na aplikacjach biurowych, można szybko przestawić monitor na odpowiedni tryb. Nie mogło oczywiście zabraknąć możliwości ręcznej zmiany ustawień.

Optymalna jasność

Użytkownik może również swobodnie dobrać parametry jasności, kontrastu oraz trzech składowych kolorów (RGB). Przyjmuje się, że dla warunków domowych, w których z reguły mamy do czynienia z delikatnym oświetleniem, optymalny poziom luminacji to około 120 cd/m², a za najlepszą temperaturę barwową uznajemy 6500K. Poniżej prezentujemy wartości jakie pozwalają na uzyskanie tych wyników:

R = 100
G = 98
B = 96

Philips 288P6LJEB ustawienia optymalne

Przy kontraście ustawionym na 50 procent uzyskanie luminacji na poziomie 120 cd/m2 wymaga obniżenia jasności do wartości około 21 procent.

Poziomy luminancji

Według specyfikacji technicznej, maksymalna luminacja monitora wynosi 300 cd/m2. Test kolorymetrem pokazał wynik nieco niższy - 266,6 cd/m2. Nadal jest to w pełni zadowalający poziom, który gwarantuje czytelność obrazu w różnych warunkach oświetleniowych. Ustawienie maksymalnych wartości jasności i kontrastu skutkuje jednak mocnym zdeformowaniem krzywej kolorów. Obniżenie kontrastu do 50 przynosi bardzo nieznaczne obniżenie luminacji, a barwy wracają do normalnego poziomu.

Philips 288P6LJEB jasność i kontrast max

Philips 288P6LJEB jasność max, kontrast 50

Kolejny test polegał na zmierzeniu poziomów luminancji przy zmianie jasności o 10 procent. Wartości składowych RGB pozostały bez zmian, a kontrast ustawiono na 50 procent.

 • 0% = 81,5 cd/m²
 • 10% = 101,9 cd/m²
 • 20% = 117,8 cd/m²
 • 30% = 135,9 cd/m²
 • 40% = 154,5 cd/m²
 • 50% = 172,5 cd/m²
 • 60% = 190,2 cd/m²
 • 70% = 210,1 cd/m²
 • 80% = 227,0 cd/m²
 • 90% = 243,5 cd/m²
 • 100% = 259,5 cd/m²

Jak pokazują pomiary, optymalną wartość jasności (okolice 120 cd/m2) osiągamy 1/5 skali regulacji. Zresztą nawet przy ustawieniu jasności na poziomie 0, praca nadal jest możliwa, a wyświetlany obraz pozostaje czytelny. Jeśli więc dużo pracujemy wieczorami lub nocą, możemy pokusić się o obniżenie jasności do tych wartości. Przy maksymalnej jasności możemy pracować w mocno słoneczny dzień, kiedy światło pada prosto na urządzenie.

Równomierność podświetlania


102 cd/m2
-15%
 
108 cd/m2
-10%
122 cd/m2
+1,2%

102 cd/m2
-15%
 
120 cd/m2
100%
120 cd/m2
0%

102 cd/m2
-15%
 
101 cd/m2
-15,8%
107 cd/m2
-10,9%

Nie jest to najmocniejsza strona tego monitora. Wyniki pomiarów lewej strony ekranu pokazały wynik o 15 procent mniejszy niż wartość uzyskana na środku monitora. Nieco lepiej wypada pod tym względem prawa strona ekranu, zwłaszcza w górnej strefie.