Wydarzenia

Modelowanie i rendering 3D

przeczytasz w 2 min.

Następnie na zmodyfikowanym projekcie w narzędziu NX Realize Shape przystąpiono do operacji modelowania. Czyli tak naprawdę w tym wypadku wizualizacji inżynierskiej korzystającej z renderingu 3D. Co ciekawe, proces renderingu opierał się na wymagającej sporej mocy obliczeniowej, ale dającej bardzo dobrej jakości obraz końcowy, realizowanej w czasie rzeczywistym technologii śledzenia promieni. Dla przypomnienia śledzenie promieni (ang. ray tracing), to technika generowania fotorealistycznych obrazów 3D bazująca na rekursywnej, matematycznej analizie drogi promieni światła trafiających bezpośrednio do obserwatora.

036 – Przygotowanie do modelowania.

037 – Przygotowanie do modelowania.

038 – Przygotowanie do modelowania.

039 – Przygotowanie do modelowania.

040 – Obiekt podczas kolejnych iteracji w technologii ray tracingu.

041 – Gotowy, wyrenderowany obiekt.

042 ­– Model powierzchni gumowej (uchwyt) uzyskany w technologii  śledzenia promieni w czasie rzeczywistym.

043 – Pozostałe narzędzia w NX 10 przyspieszające projektowanie.

Symulacje inżynierskie

Kolejna demonstracja możliwości NX 10 dotyczyła modułu symulacji inżynierskich. W systemie NX 10 zaimplementowano bowiem nowy mechanizm wielodomenowego środowiska NX CAE. Dzięki temu, znacznie łatwiej prowadzić skomplikowane symulacje wymagające użycie kilku tzw. solwerów czyli silników symulacyjnych. Środowisko wielodomenowe pozwala jednocześnie połączyć i zaprząc do pracy kilka solwerów. W ten sposób poprawiono nie tylko integrację symulacji, ale również proces prowadzenia złożonych obliczeń, wymagających różnych, niezależnych od siebie algorytmów. Z inżynierskiego punktu widzenia najważniejszy jest zaś fakt, że tylko raz wprowadzając rodzaje użytych elementów, ustawiając warunki brzegowe i opcje solwerów, uzyskuje się szereg naniesionych na jedną siatkę powiązanych ze sobą rozwiązań.

044 – Symulacja ruchu i współdziałania poszczególnych elementów.

045 – Symulacje CAE wielu oddziaływań fizycznych.

046 – Symulacja CAE wielu oddziaływań fizycznych – model wtrysku i spalania w turbinie silnika odrzutowego samolotu.

047 – Solver Monitor – ustawianie parametrów.

048 – Symulacje wielu oddziaływań fizycznych (ang. multiphysics).

049 – Symulacje wielu oddziaływań fizycznych (ang. multiphysics).

050 – Symulacje wielu oddziaływań fizycznych (ang. multiphysics).

051 – Symulacje wielu oddziaływań fizycznych (ang. multiphysics).

052 – Symulacje wielu oddziaływań fizycznych (ang. multiphysics).

053 – Symulacje wielu oddziaływań fizycznych (ang. multiphysics).

054 – Symulacje wielu oddziaływań fizycznych (ang. multiphysics).

055 – Nowe możliwości symulacyjne NX CAE.

056 – Nowe możliwości symulacyjne NX CAE.

057 – Nowe możliwości symulacyjne NX CAE.