Wydarzenia

Narzędzia przyspieszające projektowanie – NX Layout

przeczytasz w 2 min.

Kolejna część prezentacji poświęcona była modyfikacją środowiska NX przyspieszającym projektowanie – NX Layout i NX Realize Shape.

013 – NX Layout i NX Realize Shape.

NX Layout to nowe narzędzie pozwalające przygotować wizualną koncepcję projektu na płaskim dwuwymiarowym rysunku (2D), a następnie przenieść przygotowaną i przemyślaną całość do środowiska 3D. Oczywiście, w większości wypadków inżynierowie posługują się modelowaniem 3D, niemniej są sytuacje, gdzie stworzenie dwuwymiarowego zarysu projektu jest łatwiejsze i szybsze, nawet, jak to podkreślił Jim Rusk, do trzech razy – ma to m.in. miejsce w przemyśle maszynowym, produkcji różnego rodzaju narzędzi czy obrabiarek lub też przy projektowaniu systemów elektromechanicznych.

I tutaj z pomocą przychodzi właśnie NX Layout, w którym to może zostać stworzona wizualna koncepcja projektu 2D. Dzięki temu inżynierowie mogą przetestować i rozwinąć swoje pomysły w dwóch wymiarach, tak jak miałoby to miejsce np. na kartce papieru. Projekt oczywiście można zmieniać, podejrzeć w każdej chwili w widoku trójwymiarowym czy sprawdzić działanie urządzenia korzystając z różnych symulacji.  Po zakończeniu prac koncepcyjnych całość projektu może zostać bardzo łatwo przeniesiona do widoku 3D, w którym można ukończyć już model.

014 – NX Layout

015 – Przykłady możliwości modyfikacji w środowisku 2D – NX Layout.

016 – Przykłady możliwości modyfikacji w środowisku 2D – NX Layout.

017 – Przykłady możliwości modyfikacji w środowisku 2D – NX Layout.

018 – Przykłady możliwości modyfikacji w środowisku 2D – NX Layout.

019 – Przykłady możliwości modyfikacji w środowisku 2D – NX Layout.

020 – Przykłady możliwości modyfikacji w środowisku 2D – NX Layout.

Narzędzia przyspieszające projektowanie – NX Realize Shape

Z kolei narzędzie NX Realize Shape, które obecne było w poprzedniej wersji NX-a, zostało w NX 10 udoskonalone. Dzięki niemu projektanci mają większą kontrolę nad modelowaniem geometrii, co pozwala w znacznie większym stopniu dopracować kształty np. obudowy czy wymodelować żądaną  fakturę powierzchni.

Co ciekawe, zasadza działania NX Realize Shape wzoruje się na funkcjach dostępnych w oprogramowaniu graficznym takim jak 3ds Max czy Maya 3D. Jak podkreślił Jim Rusk, wykorzystano tutaj algorytmy modelowania podobszarów pozwalająca tworzyć obiekty na scenie 3D  z zachowaniem gładkich i spójnych kształtów. Podczas tego procesu teselacja obiektów (podział modelowanego obiektu na trójkąty) odbywa się w sposób automatyczny, tak aby liczba niezbędnych poligonów była na tyle duża, aby zapewnić żądaną gładkość powierzchni i na tyle mała, aby potrzebna np. do renderingu moc obliczeniowa nie była zbyt duża. Co ważne, NX Realize Shape jest w pełni zintegrowany ze środowiskiem NX. W ten sposób wyeliminowano dodatkowe narzędzia wykorzystywane w procesie projektowym do modelowania powierzchniowego, analiz inżynierskich czy wizualizacji.

021 – NX Realize Shape.

022 – Korzystanie z narzędzia NX Realize Shape.

023 – Korzystanie z narzędzia NX Realize Shape.

024 – Korzystanie z narzędzia NX Realize Shape.

025 – Korzystanie z narzędzia NX Realize Shape.

026 – Korzystanie z narzędzia NX Realize Shape.

027 – Korzystanie z narzędzia NX Realize Shape.

028 – Korzystanie z narzędzia NX Realize Shape.

029 – Korzystanie z narzędzia NX Realize Shape.

030 – Korzystanie z narzędzia NX Realize Shape – istnieje możliwość symetrycznego projektowania elementów wzdłuż wyznaczonej płaszczyzny symetrii.

031 – Korzystanie z narzędzia NX Realize Shape.

032 – Korzystanie z narzędzia NX Realize Shape.

033 – Korzystanie z narzędzia NX Realize Shape.

034 – Korzystanie z narzędzia NX Realize Shape.

035 – Korzystanie z narzędzia NX Realize Shape.