Systemy operacyjne

3. Wygodne kopiowanie i przenoszenie folderów: Dodaj nowe funkcje do menu kontekstowego

przeczytasz w 1 min.

Domyślnie, aby przenieść lub skopiować pliki do danego folderu, musisz otworzyć obydwa foldery i zrobić to za pomocą metody przeciągnij/upuść. Tymczasem istnieje inny sposób - łatwiejszy i szybszy, zwłaszcza gdy przenosisz jakiś plik znajdujący się na pulpicie. Wystarczy mała sztuczka w rejestrze systemowym.

- Aby włączyć rejestr systemowy, w menu Start wpisz regedit i naciśnij klawisz [Enter].

Otworzy się nowe okno o nazwie Edytor rejestru. Teraz, w lewej kolumnie udaj się do folderu o nazwie HKEY_CLASSES_ROOT.

- Następnie znajdź folder o nazwie AllFilesystemObjects i rozwiń go - zobaczysz wówczas folder shellex, który też musisz rozwinąć.

- Teraz na folderze ContextMenuHandlers kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz funkcję Nowy -> Klucz.

- Edytor rejestru stworzy folder o nazwie Nowy klucz #1 - kliknij na nim prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Zmień nazwę.

- Zmień nazwę folderu (nazwa musi być dokładnie taka sama, włącznie z nawiasami!) na {C2FBB630-2971-11D1-A18C-00C04FD75D13} - dzięki temu dodasz funkcję Kopiuj do folderu...

- Następnie ponownie kliknij na ContextMenuHandlers i stwórz drugi nowy klucz. Jego nazwę zmień na {C2FBB631-2971-11D1-A18C-00C04FD75D13} - w ten sposób dodasz funkcję Przenieś do folderu...

Gotowe. Teraz możesz zamknąć Edytor rejestru i wypróbować nowe funkcje.

Ta mała sztuczka w rejestrze zaowocowała pojawieniem się dwóch przydatnych funkcji w menu kontekstowym