Sieci

Podstawowe definicje

przeczytasz w 3 min.

 

WiMAX - (Worldwide Interoperability for Microwave Access) - bezprzewodowa technologia pozwalająca na dostęp do usług szerokopasmowych na dużych obszarach. Oparta jest na standardach IEEE 802.16 oraz ETSI HiperMan, co zapewnia pełną kompatybilność urządzeń różnych producentów. Maksymalna prędkość transmisji technologii WiMAX jest określana na 75 Mbps, a zasięg oscyluje w granicach 30-50 km przy optycznej widoczności nadajników. WiMAX w głównej mierze stosowany jest do tworzenia miejskich sieci MAN, ale również do dostarczania szerokopasmowego internetu.

 

Hotspot - bezprzewodowy punkt dostępowy do internetu w miejscach publicznych. Często spotykany na lotniskach, w  restauracjach, salach konferencyjnych czy w centrach handlowych. W zależności od konfiguracji, dostęp do internetu poprzez hotspot może być bezpłatny. Często również wykorzystuje się systemy mobilnej płatności, czy też tradycyjne sposoby płatności.

Wyszukiwarki hotspotów można znaleźć w internecie pod adresami:

 

WEP - system szyfrowania stosowany powszechnie w sieciach WiFi. Do szyfrowania stosowane są klucze 40- i 104-bitowe oraz 24-bitowy klucz inicializacyjny. Stąd wśród producentów sprzętu określenie szyfrowanie WEP 64 i 128 bit. Protokół WEP i klucze 40- i 104-bitowe są dość słabym mechanizmem zabezpieczeń i są bardzo łatwe do złamania.

 

WPA - bezpieczniejszy od WEP standard szyfrowania stosowany w sieciach WiFi. WPA jest standardem przejściowym pomiędzy WEP a WPA2. W WPA stosuje się 2 rodzaje przydzielania kluczy. WPA Personal (WPA PSK) - wykorzystywany jest jeden wspólny klucz oraz WPA Enterprise, gdzie klucze przydzielane są przez serwer RADIUS.

 

WPA2 - oparty na standardzie IEEE 802.11 i ulepszony system szyfrowania WPA. Podobnie jak w przypadku WPA, stosuje się 2 rodzaje przydzielania klucza. Sam algorytm WPA2 jest wstecznie kompatybilny z WPA.

 

802.11 a/b/g/n - standardy IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) dotyczące sieci bezprzewodowych. W zależności od rodzaju standardu, określone są prędkości danej sieci oraz jej częstotliwość pracy. Najczęściej stosowane standardy to 802.11 a, b, g oraz n. W dniu 15 września 2009 roku oficjalnie zatwierdzono standard 802.11n, który umożliwia bezprzewodową łączność do 600 Mbps.

Standaryzacja 802.11
StandardPrędkości sieci w MbpsCzęstotliwość pracy
802.111,22,4 GHz
802.11a6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 545 GHz
802.11b1, 2, 5.5, 112,4 GHz
802.11g1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48, 542,4 GHz
802.11n100, 300, 6002,4 lub 5 GHz

 

MAC - 48-bitowy adres karty sieciowej. Adres MAC ma postać AB:CD:EF:GH:IJ:KL, gdzie pierwsze 24 bity oznaczają producenta danej karty sieciowej. Z kolei 24 ostatnie bity to unikatowy numer karty danego producenta.

 

Klonowanie MAC -  proces przypisania innego adresu MAC dla danego urządzenia lub karty sieciowej. Klonowanie często stosuje się podczas rozbudowy dostępu do internetu bezprzewodowego. Dostawcy ISP stosują autoryzację urządzeń poprzez filtrowanie adresów MAC kart sieciowych lub punktów dostępowych. W takim przypadku adres MAC karty sieciowej otrzymanej od dostawcy internetu wpisuje się do nowego urządzenia dostępowego. Klonowanie czy też zmiana adresu MAC urządzeń sieciowych w celu nieautoryzowanego dostępu określana jest zazwyczaj mianem MAC spoofingu.

 

SSID - identyfikator sieci bezprzewodowej (nazwa sieci bezprzewodowej) składający się maksymalnie z 32 znaków. Urządzenia, które mają pracować w jednej sieci bezprzewodowej, powinny mieć ten sam identyfikator SSID. Często stosuje się ukrywanie nazwy sieci SSID jako zabezpieczenie jej przed nieautoryzowanym dostępem. Nie jest to skuteczna metoda zabezpieczenia, natomiast użytkownicy, którzy chcą mieć dostęp do tak skonfigurowanej sieci, muszą przed połączeniem podać nazwę sieci.

 

Router - urządzenie sieciowe przeznaczone do łączenia segmentów sieci. Router pozwala zachować danej sieci jej wewnętrzną charakterystykę i adresację. Wszystkie połączenia do innych sieci realizowane są poprzez router.

 

Switch, przełącznik sieciowy - urządzenie sieciowe pozwalające na łączenie segmentów sieci. W odróżnieniu od routera, który działa w 3 warstwie modelu OSI (warstwa sieciowa), switch działa w warstwie drugiej (łącza danych). Zadaniem switcha jest przekazywanie ramek pomiędzy segmentami sieci.

 

SPI (Stateful Packet Inspection) - działająca w warstwie sieci modelu OSI funkcja zapory sieciowej. Firewall bada każde połączenie przechodzące i sprawdza czy jest poprawne. W zależności od weryfikacji dane są akceptowane lub odrzucane.

 

QoS - jest mechanizmem zapewniającym odpowiednią jakość transmisji danych na potrzeby danego oprogramowania czy usług. Routery xDSL dostępne obecnie na rynku mają zaimplementowane funkcje QoS, pozwalające na przypisanie odpowiednich priorytetów dla aplikacji czy urządzenia podłączonego do danego portu. 

 

WDS - rodzaj bezprzewodowego mostu pomiędzy urządzeniami sieciowymi. Tryb pracy sieci, w którym główny punkt dostępowy przekazuje pakiety do kolejnych punktów dostępowych WDS. Punkty dostępowe odbierające sygnał wzmacniają go i przekazują dalej, np. do urządzeń klienckich. Rozwiązanie często stosowane w domowych sieciach, gdzie zasięg we wszystkich pomieszczeniach nie jest dostateczny.