Zasilacze

Testy

przeczytasz w 2 min.

Na wszystkich wykresach zaznaczone są dolna oraz górna granica tolerancji określona przez normę ATX. Można bardzo łatwo więc zaobserwować, który zasilacz zbliża się niebezpiecznie do owej granicy, co jest już objawem zdecydowanie niepokojącym. Napięcia takie wyróżnione są w tabelkach kolorem niebieskim. Czerwoną czcionką świecą napięcia, które granice tolerancji przekroczyły.

Dopuszczalne wahania napięć według normy ATX 2.1

dolna granica tolerancji
norma
górna granica tolerancji

napięcie +3.3v

3.16
3.3
3.43

napięcie +5v

4.75
5
5.25

napięcie +12v

11.4
12
12.6

Przekroczenie norm dyskwalifikuje całkowicie zasilacz jako niebezpieczny dla komputera.
Zaczniemy od napięć zmierzonych podczas pracy przy minimalnym obciążeniu: po 25W dla każdego napięcia. Łatwizna.

Napięcia pod obciążeniem
minimalnym (V)
+3.3V
+5V
+12V
Antec True 330P
3,28
5,01
11,94
Antec SmartPower SL350P
3,28
4,98
12,07
Antec TruePower 430P
3,32
5,01
11,97
Antec NeoPower 480
3,30
5,02
11,82
Be quiet! BQT P4-400W-S1.3
3,38
5,09
12,24
Chieftec ATX1136H
3,33
5,14
11,96
Chieftec GPS-300AB-100L
3,30
4,99
12,08
Chieftec GPS-350BB-101L
3,31
5,05
11,97
Chieftec HPC-360-202
3,37
5,10
12,26
Chieftec HPC-360-302 DF (ver.2)
3,40
5,08
12,23
Chieftec ATX-410-212
3,37
5,02
12,33
Chieftec HPC-420-302 DF
3,39
5,09
12,29
Chieftec CFT-550W
3,31
4,95
12,19
Chieftec CFT-560-A12C
3,37
5,04
12,24
Codegen 400X
3,32
5,06
12,26
Feel ESP 300 ATXSP4
3,30
5,03
12,28
Hiper HPU-4K480
3,38
5,10
12,23
Hiper HPU-4S525
3,35
5,12
12,23
Hiper HPU-4B580 Modular
3,39
5,14
12,32
Huntkey HK 300-XP
3,33
4,95
12,01
Logic FlexATX 200W
3,32
5,10
12,01
Logic LC-B350ATX
3,29
5,05
12,09
Megabajt MGB-350ATXP4
3,25
5,03
12,25
Mode Com 300GT
3,35
5,07
12,13
Mode Com 350GTF(PFC)
3,33
5,06
12,12
Mode Com MC-350BDP
3,25
5,02
12,15
Mode Com ISO-450P
3,30
5,08
12,35
Mode Com MC-400 ATX 2.0
3,33
5,05
12,17
Mode Com MC-430ADP
3,33
5,04
12,03
Mode Com MC-550ADP
3,34
5,03
12,10
Mode Com FSP350-60PN(PF)
3,34
5,05
12,12
Mode Com FSP350-60PN(PF) SSK
3,38
5,04
12,18
Mode Com FSP400-60PFN
3,31
5,03
12,05
Seasonic S12 430
3,28
5,08
12,15
SilverStone NightJar ST30NF
3,36
5,02
12,18
SilverStone STRIDER ST46F
3,38
5,01
12,00
Tagan TG330-U01
3,42
5,14
12,29
Tagan TG380-U01
3,37
5,11
12,35
Topower TOP-400P5
3,40
5,07
12,23
Topower TOP-400P5 Acrylic Window
3,39
5,06
12,25
Topower 420W NF Titanium
3,36
5,07
12,22
Topower TOP-526P6 420W
3,4
5,07
12,00
Topower TOP-628P6 520W
3,4
5,06
12,06
Tracer MGB-400ATX
3,30
5,11
12,25
Tracer MGB-450ATX
3,28
5,11
12,25
Tracer MGB-500ATX
3,30
5,08
12,09
Zalman ZM400B-APS
3,40
5,07
11,98

Byłoby fatalnie, gdyby jakikolwiek zasilacz nie spełniał norm ATX pracując przy minimalnym poborze mocy. Przejdźmy do części zasadniczej, czyli testów w stresie - właśnie tego boją się słabsze konstrukcje.

Na początek tabelka z obciążeniami, którymi poddane były testowane zasilacze.

 
1)
Pojedyncze napięcia pod obciążeniem
2)
Napięcia pod obciążeniem łącznym
Tabela obciążeń (W)obciążenie
przy +3.3V
obciążenie
przy +5V
obciążenie
przy +12V
obciążenie
przy 3.3V + 5V + 12V
Antec True 330P7512517575 + 100 + 125 = 300
Antec SmartPower SL350P7515017575 + 125 + 125 = 325
Antec TruePower 430P7517522575 + 150 + 150 = 375
Antec NeoPower 4807517517575 + 175 + 175 = 425
Be quiet! BQT P4-400W-S1.37517522575 + 125 + 175 = 375
Chieftec ATX1136H7515017575 + 125 + 125 = 325
Chieftec GPS-300AB-100L7510015050 + 100 + 125 = 275
Chieftec GPS-350BB-101L7512517575 + 100 + 150 = 325
Chieftec HPC-360-2027517517550 + 125 + 150 = 325
Chieftec HPC-360-302DF7517517575 + 125 + 150 = 350
Chieftec ATX-410-2127512525050 + 75 + 250 = 375
Chieftec HPC-420-302 DF10017520075 + 150 + 175 = 400
Chieftec CFT-550W75125125, 225, 15075 + 100 + 325 = 500
Chieftec CFT-560-A12C50125100, 150, 12550 + 125 + 350 = 525
Codegen 400X5017517550 + 150 + 175 = 375
Feel ESP 300 ATXSP42510010025 + 100 + 100 = 225
Hiper HPU-4K4807512525075 + 125 + 250 = 450
Hiper HPU-4S525100150250100 + 150 + 250 = 500
Hiper HPU-4B580 Modular100150275100 + 150 + 275 = 525
Huntkey HK 300-XP5012517550 + 100 + 100 = 250
Logic FlexATX 200W507510050 + 50 + 75 = 175
Logic LC-B350ATX7515017575 + 100 + 150 = 325
Megabajt MGB-350ATXP47512517550 + 125 + 125 = 300
Mode Com 300GT5015015050 + 100 + 125 = 275
Mode Com 350GTF(PFC)7512515050 + 100 + 125 = 275
Mode Com MC-350BDP7515017550 + 125 + 150 = 325
Mode Com ISO-450P5015017550 + 125 + 150 = 325
Mode Com MC-400 ATX 2.07512517550 + 100 + 200 = 350
Mode Com MC-430ADP7517522550 + 150 + 200 = 400
Mode Com MC-550ADP10020027575 + 175 + 250 = 500
Mode Com FSP350-60PN(PF)7515017575 + 125 + 125 = 325
Mode Com FSP350-60PN(PF) SSK7515017575 + 125 + 125 = 325
Mode Com FSP400-60PFN7517517575 + 150 + 150 = 375
Seasonic S12 430
75125150
50 + 100 + 250 = 400
SilverStone NightJar ST30NF5010017550 + 100 + 120 = 275
SilverStone STRIDER ST46F7512525075 + 125 + 225 = 425
Tagan TG330-U017512517575 + 100 + 125 = 300
Tagan TG380-U017515025075 + 125 + 150 = 350
Topower TOP-400P57517522575 + 125 + 175 = 375
Topower TOP-400P5 Acrylic Window7517522575 + 125 + 175 = 375
Topower 420W NF Titanium7517522575 + 125 + 200 = 400
Topower TOP-526P6 420W7512532575 + 125 + 200 = 400
Topower TOP-628P6 520W75175350 (split)75 + 150 + 350 = 475
Tracer MGB-400ATX7512517575 + 125 + 175 = 375
Tracer MGB-450ATX7512517575 + 150 + 175 = 400
Tracer MGB-500ATX7520020075 + 150 + 200 = 425
Zalman ZM400B-APS7517517575 + 150 + 150 = 375

 

Rozpatrując przykładowo zasilacz Chieftec HPC-360-202 możemy na podstawie tabelki napięć i obciążeń dobrać dla niego odpowiednie wartości, zbliżone do maksymalnych. I tak za pomocą kombinacji rezystorów dobraliśmy dla napięcia +3.3v obciążenie 75W (dopuszczalne 90W). Dla napięcia +5v obciążenie w teście wynosiło 175W (dopuszczalne 175W), a dla +12v była to również wartość 175W (dopuszczalne 204W).

Chcąc obciążyć wszystkie trzy napięcia równocześnie musimy zejść nieco niżej, ponieważ dla tych trzech napięć dopuszczalne obciążenie wynosi 340W. Obciążenie łączne 3.3v + 5v + 12v rozłożymy więc odpowiednio: 50W + 125W + 150W
co daje nam w sumie 325W obciążenia łącznego.
Jednocześnie mieliśmy na uwadze podane w tabelce ograniczenie założone na sumę obciążeń dla 3.3v + 5v, która nie może być większa niż 220W.

Dla Czytelników, którzy nie mają ochoty czytać powyższych obliczeń powiemy w skrócie, że każdy zasilacz był obciążany wartościami maksymalnymi lub zbliżonymi do maksymalnych J
Teraz część pierwsza szczegółowych wyników, czyli duże obciążenie pojedynczych napięć wartościami podanymi w Tabeli obciążeń. Badane napięcie obciążamy prawie maksymalnie, a dwa pozostałe po 25W, czyli nieznacznie.

1)
Pojedyncze napięcia pod obciążeniem
+3.3V
+5V
+12V
Antec True 330P
3,20
4,93
11,86
Antec SmartPower SL350P
3,25
4,79
11,79
Antec TruePower 430P
3,27
4,91
11,90
Antec NeoPower 480
3,28
5,00
11,81
Be quiet! BQT P4-400W-S1.3
3,35
4,83
11,75
Chieftec ATX1136H
3,32
4,92
11,63
Chieftec GPS-300AB-100L
3,24
4,75
11,71
Chieftec GPS-350BB-101L
3,25
4,87
11,66
Chieftec HPC-360-202
3,33
4,81
11,86
Chieftec HPC-360-302 DF (ver.2)
3,37
4,80
11,80
Chieftec ATX-410-212
3,35
4,81
11,89
Chieftec HPC-420-302 DF
3,35
4,84
11,82
Chieftec CFT-550W
3,28
4,82
11,89
Chieftec CFT-560-A12C
3,32
4,81
11,83
Codegen 400X
3,24
4,51
11,72
Feel ESP 300 ATXSP4
3,26
4,79
12,02
Hiper HPU-4K480
3,34
4,86
11,96
Hiper HPU-4S525
3,31
4,84
11,85
Hiper HPU-4B580 Modular
3,33
4,87
12,03
Huntkey HK 300-XP
3,28
4,55
11,78
Logic FlexATX 200W
3,27
5,00
11,79
Logic LC-B350ATX
3,19
4,76
11,63
Megabajt MGB-350ATXP4
3,06
4,66
11,68
Mode Com 300GT
3,31
4,78
11,80
Mode Com 350GTF(PFC)
3,26
4,80
11,80
Mode Com MC-350BDP
3,26
4,88
11,85
Mode Com ISO-450P
3,24
4,78
11,95
Mode Com MC-400 ATX 2.0
3,28
4,77
11,91
Mode Com MC-430ADP
3,26
4,94
11,98
Mode Com MC-550ADP
3,30
5,01
11,96
Mode Com FSP350-60PN(PF)
3,32
4,78
11,79
Mode Com FSP350-60PN(PF) SSK
3,37
4,80
11,91
Mode Com FSP400-60PFN
3,21
4,90
11,76
Seasonic S12 430
3,31
4,88
12,00
SilverStone NightJar ST30NF
3,34
4,94
11,82

Witaj!

Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

Połącz konto już teraz.

Zaloguj przez 1Login