Serwery plików NAS

W głębi QNAP-a

przeczytasz w 4 min.

Mamy gotowy do pracy serwer NAS. Pora zająć się tworzeniem folderów udostępnionych, przydziałów dyskowych i użytkowników oraz grup. To w jaki sposób to zrobimy jest zależne od naszych potrzeb. QNAP jest w tej kwestii bardzo elastyczny. Tworząc użytkowników mamy do dyspozycji 3 mechanizmy:

 • Tworzenie pojedynczych użytkowników
 • Tworzenie „wsadowe” z podaniem prefiksu
 • Import ze specjalnie przygotowanego pliku.

Jako, że NAS może być członkiem, ale również kontrolerem domeny możemy nie tworzyć użytkowników, a zsynchronizować go z istniejącym środowiskiem AD lub LDAP. Podobnie wygląda sytuacja z grupami – jeśli NAS pracuje w grupie roboczej, to w skomplikowanej strukturze możemy konfigurować grupy i do nich przydzielać uprawnienia do folderów. Opcjonalnie wykorzystać grupy Active Directory. W trakcie tworzenia użytkowników możemy również określać uprawnienia do poszczególnych folderów udostępnionych oraz aplikacji. Ten krok możemy pominąć i nadać uprawnienia później.

Podczas tworzenia folderów określamy jego nazwę, opis oraz lokalizację na wolumenie. W kolejnych etapach definiujemy uprawnienia dla użytkowników, określamy m.in. funkcje multimedialne, możemy włączyć kosz sieciowy (zapobiega przypadkowemu usuwaniu danych z NAS-a.

QTS umożliwi także określenie przydziału pojemności dyskowej dla poszczególnych użytkowników folderów domowych. Dodatkowo administrator ma do dyspozycji zaawansowane możliwości stosowania uprawnień ACL, a także kontrolę wersji plików w Windows.

Ciekawostką szczególnie w systemach rozległych jest możliwość utworzenia systemu Distributed File System. To mechanizm agregacji folderów udostępnionych z różnych serwerów w jednej lokalizacji. Co nam to daje? Możliwość zachowania względnego porządku w zasobach sieciowych i centralny system podglądu.

Do tej pory mówiąc o komunikacji sieciowej z NAS-em używaliśmy przede wszystkim protokołu http oraz CIFS/SMB i ISCSI. Jednak dostęp do QNAP-a to nie tylko 3 wymienione możliwości. TS-451A wspiera także protokół AFP i Bonjour, NFS. Możemy aktywować dostęp poprzez SSH i telnet. Jeśli zależy nam na monitorowaniu środowiska NAS-a z użyciem protokołu SNMP wystarczy aktywować usługę i opcjonalnie pobrać bazę MIB.    Nie zapomniano również o protokole FTP i TFTP.

QNAP TS-451A posiada 2 interfejsy sieciowe, które również możemy swobodnie wykorzystywać do komunikacji NAS-a z siecią LAN i jego usługami. W sekcji Dostęp do sieci możemy określić, który interfejs będzie pozwalał na komunikację z wykorzystaniem CIFS/SMB, a który np. z NFS. Dodatkowo jeśli podłączymy urządzenia z użyciem USB QuickAccess czy z użyciem karty WiFi USB podłączonej do NAS-a to również możemy określić, które usługi będą dostępne za pomocą takiego połączenia.

Gdzie wykorzystać takie rozwiązanie? Jeśli serwer NAS będzie pełnił wiele funkcji, to warto np. wydzielić usługi dostępowe do plików od pozostałych usług. Dzięki temu cały transfer związany ze współdzieleniem plików możemy przenieść na jedną kartę sieciową. Z kolei dostęp dla protokołu NFS czy AFP przenieść na drugi interfejs.

Ciekawym rozwiązaniem w przypadku QNAP-a i mechanizmów wirtualizacji, o których niebawem jest Wirtualny przełącznik. To kolejna funkcjonalność, która zazwyczaj dostępna jest w systemach biznesowych. W sekcji Sieć i przełącznik wirtualny mamy do dyspozycji klasyczne mechanizmy konfiguracji sieci – także z możliwością tworzenia trunkingu portów i obsługą IPv6.

Przełącznik wirtualny to niezwykle przydatne rozwiązanie umożliwiające znacznie wydajniejszą komunikację pomiędzy m.in. maszynami wirtualnymi, usługami i kontenerami. Dane transferowane są z użyciem tego samego interfejsu. Przełącznik wirtualny pozwala na tworzenie kilku typów połączeń:

 • Sieć wewnętrzna – komunikacja tylko w obrębie wirtualnego przełącznika
 • Sieć z powiązaniem – komunikacja w obrębie sieci i NAS-a
 • Sieć zewnętrzna – przełącznik posiada dostęp na zewnątrz, brak bezpośredniej komunikacji z NAS-em.

To w jaki sposób wykorzystamy rozwiązanie zależy od naszych potrzeb. Dla przykładu możemy utworzyć wyizolowane środowisko do testów usług WWW. Jeśli testy zakończa się pomyślnie możemy przenieść usługi do sieci produktywnej.

By było jeszcze ciekawiej NAS posiada również funkcję serwera DHCP. Pozwala to na przeniesienie całej komunikacji związanej z przydzielaniem adresów IP na serwer QNAP i pełną kontrolę nie tylko w zakresie fizycznych portów ale również wirtualnego przełącznika.

A jakie dodatkowe usługi otrzymujemy w podstawowej konfiguracji? O tym można się przekonać wchodząc w panel sterowania – Aplikacje. W pierwszej kolejności warto wymienić system antywirusowy , który pozwala na skanowani plików przechowywanych na serwerze. Pozostałe rozwiązania to elementy multimedialne:

 • Serwer iTunes
 • Serwer DLNA
 • Aplet Zarządzanie mutltimediami – pozwala na określenie folderów zawierających zdjęcia, muzykę, filmy. Oraz kontrolować zadania transkodowania w locie.

Z serwerów usług sieciowych należy wymienić:

 • Serwer WWW
 • Serwer SQL
 • Serwer LDAP
 • Serwer syslog
 • Serwer RADIUS
 • Usługa NTP

Teraz zajmijmy się rozwiązaniem, które pozwoli wykorzystać wbudowany port HDMI oraz porty audio. To HybridDesk Station. Środowisko multimedialne, w którym możemy instalować dodatkowe aplikacje i używać ich w połączeniu z wyjściem HDMI, telewizorem lub monitorem oraz klawiaturą i myszą. Dodatkową zaletą HD Station w przypadku TS-451A jest dołączony pilot zdalnego sterowania, którym z powodzeniem możemy posługiwać się przy używaniu systemu.

Na chwilę obecną dostępnych jest kilkanaście aplikacji o różnej tematyce. Przeważają multimedialne: Clementine, Music Station, Video Station, Photo Station. Ale równie dobrze możemy zainstalować przeglądarkę Chrome, Firefox czy pakiet LibreOffice

Środowisko HD Station nie jest jedynym elementem multimedialnym i narzędziowym NAS-a QNAP. Rozwiązanie tajwańskiego producenta prócz ogromnych możliwości i usług „out of the box” pozwala na jeszcze lepsze dopasowanie go do swoich potrzeb. O czym mowa? O App Center. To miejsce, w którym dostępne są dodatkowe pakiety oprogramowania

Kilkadziesiąt różnego rodzaju aplikacji multimedialnych, narzędziowych i funkcyjnych zostało zgromadzone w 10 grupach:

 • Kopie zapasowe
 • Biznes
 • Zarządzanie treścią
 • Komunikacja
 • Narzędzia deweloperskie
 • Pobieranie
 • Rozrywka
 • Monitoring
 • Narzędzia
 • Zabezpieczenia

Dodatkowo w sekcji QTS Essentials możemy przejrzeć i zainstalować natywne aplikacje producenta. Jest ich aż 20. Wśród nich flagowe rozwiązania QNAP:

 • Download station
 • Music Station
 • Notes Station
 • Photo Station
 • Surveillance Station
 • Video Station

Warto pamiętać, ze wersja QTS 4.3 przynosi wiele zmian nie tylko w samym oprogramowaniu QTS ale również w funkcjonalności i wyglądzie pakietów. Dla porównania poniżej ekran Music Station z QTS 4.2 oraz QTS 4.3

Jeśli podłączymy NAS do monitora to możemy skorzystać z jeszcze jednej funkcjonalności jaką jest odtwarzanie materiałów wideo w rozdzielczości 4K. W TS-451A dostępne jest również transkodowanie, któremu możemy przekonwertować materiał o wysokiej rozdzielczości na niższą.

NAS potrafi strumieniować wideo, muzykę czy zdjęcia z użyciem technologii i standardów DLNA, Apple TV, Chromecast, Roku, Amazon Fire TV. W przypadku TS451A możemy także wykorzystać strumieniowanie poprzez Bluetooth i USB (np. podłączenie głośników USB).

Nie należy zapominać o dodatkowych pakietach ułatwiających dostęp zdalny: serwer VPN (QVPN ze wsparciem dla L2TP/IPSec, PPTP oraz OpenVPN a także VyprVPN) czy usługi chmurowe. Nowością w QTS 4.3 są również pakiety Qmail Agent centralizujący konta IMAP. Uzupełnieniem pakietu Qsirch jest Qfiling służący do archiwizacji plików i ich lepszemu organizowaniu na serwerze.

 Wspomnieliśmy przed chwilą o usługach chmurowych. W tym zakresie QNAP oferuje naprawdę szeroki wachlarz możliwości. Przede wszystkim należy zacząć od usługi sieciowej myQNAPcloud i CloudLink. Pozwala ona na dostęp do serwera NAS spoza naszej sieci LAN i to bez konieczności rekonfiguracji routera czy posiadania publicznego adresu IP. Dostęp do serwera lub serwerów podłączonych do myQNAPcloud uzyskamy z poziomu strony WWW: www.myqnapcloud.com.

Dostęp z dowolnego miejsca na świecie z wykorzystaniem przeglądarki WWW to nie jedyna możliwość QNAP-a. Producent oferuje również 10 aplikacji mobilnych dostępne dla systemów iOS, Android i Windows. Wśród nich menadżer serwerów QNAP, przeglądarka plików, aplikacje do zdjęć, muzyki, wideo oraz aplikacje narzędziowe.

Jeśli mamy już zainstalowany pakiet system szybkiej łączności chmurowej można pokusić się o uruchomienie własnej chmury prywatnej z funkcją synchronizacji plików. Mowa tu o Qsync Central. Pakiet, który umożliwia podłączenie do serwera NAS z użyciem aplikacji Qsync. Wystarczy wskazać foldery do synchronizacji i pozwolić aplikacji na ich synchronizację z serwerem QNAP.

NAS posiada również pakiet Cloud Drive Sync do synchronizacji danych pomiędzy popularnymi usługami chmurowymi:

 • Google Drive
 • hubiC
 • OneDrive For Business
 • Dropbox
 • OneDrive.

Z kolei Hybrid Backup Sync - narzędzie do tworzenia kopii zapasowych ze wsparciem usług chmurowych i możliwościami synchronizacji. Aplikacja posiada niemal nieograniczone możliwości tworzenia kopii zapasowych w zależności od konfiguracji środowiska użytkownika. Mogą to być kopie lokalne np. na nośnik USB, kopie na inny serwer NAS czy do usług chmurowych (Amazon, Azure, Google Cloud Storage, itp.).