Drukarki i skanery

Instalacja i konfiguracja

przeczytasz w 1 min.

Producent udostępnia na dołączonej do urządzenia płycie podstawowy sterownik skanera TWAIN, instrukcję obsługi w kilku językach oraz oprogramowanie „Smart Organizing Monitor”. Program ten jak sama nazwa wskazuje umożliwia monitorowanie: trybu pracy urządzenia, poziomu tonera oraz dziennika zdarzeń.

Oprócz tego możemy zmienić ustawienia drukarki, faksu, a także zdefiniować odbiorców skanowanych dokumentów. W ostatnim przypadku konieczne jest również skonfigurowanie konta pocztowego.

Dodatkowe ustawienia możemy wybrać za pośrednictwem panelu urządzenia. Nawigacja po dość rozbudowanym menu jest intuicyjna. W pierwszym wierszu wyświetlana jest kategoria menu, a poniżej wartość konkretnego parametru. Zmiana ustawienia sygnalizowana jest symbolem gwiazdki.

Szczegółowy schemat struktury menu dostępny jest w instrukcji obsługi, my zasygnalizujemy jedynie najistotniejsze ustawienia:

  • wybór rozmiaru i typu papieru
  • określenie jakości wydruku
  • wybór trybu w jakim uruchamiane jest urządzenie (kopiarka, skaner, faks)
  • czas uśpienia
  • sygnalizacja zakończenia danej operacji
  • blokada drukowania przy niskim poziomie tonera

Parametry związane z konkretnymi trybami pracy podamy w dalszej części recenzji.

Urządzenie może być podłączone bezpośrednio do komputera za pomocą złącza USB lub za pośrednictwem infrastruktury sieciowej. Jeśli zamierzamy korzystać z urządzenia w trybie faksu to konieczne będzie również podłączenie do linii telefonicznej za pomocą dołączonego do zestawu kabla.