Routery

Wydajność WiFi i LAN routerów Lanberg

przeczytasz w 2 min.

Wydajność sieci 2,4GHz

W celu przeprowadzenia pomiarów, obydwa routery Lanberg były podłączane w trybie klienta WiFi do routera Synology RT-2600ac (pełny test tutaj), który - jak sama nazwa wskazuje - jest urządzeniem klasy AC 2600. Jest to router szybszy, ale także droższy, niż recenzowane dzisiaj urządzenia. 

Schemat pomiaru wydajności sieci 2,4GHz

Pomiar przeprowadzono przy pomocy aplikacji iperf, która uruchamiana była poniższą komendą, mającą za zadanie przeprowadzić 500 jednosekundowych próbek, zaś wyniki jej działania logowane były do pliku w celu utworzenia wykresów wydajności.

iperf3.exe -c ip_serwera_iperf --time 500 --format M --window 20M --logfile nazwa_pliku.txt

Wynikiem powyższych operacji jest wykres przedstawiający nałożone na siebie rezultaty pomiarów wobec routera Lanberg RO-120GE (niebieska linia) oraz Lanberg RO-175GE (pomarańczowa linia). 

Pomiar wydajności łącza w paśmie 2,4GHz

Jak można łatwo zauważyć, wydajność sieci w obydwu routerach kształtuje się na podobnym poziomie i oscyluje w granicach 11 MB/s. 

Wydajność sieci 5GHz

W taki sam sposób został przeprowadzony test wydajności radia 5GHz. Poniższy schemat wizualnie przedstawia zestawione połączenie. 

Schemat pomiaru sieci 5GHz

Uzyskane w ten sposób wyniki zostały zwizualizowane na poniższym wykresie. 

Pomiar wydajności łącza w paśmie 5GHz

O ile w przypadku radia 2,4GHz nie było widocznej różnicy pomiędzy obydwoma urządzeniami, to tutaj jest ona już zauważalna. Nie jest to przepaść wydajnościowa, ale coś co można zauważyć. 

Wydajność połączenia giabitowego

Testowanie połączenia gigabitowego odbywało się w sposób jak powyżej, z tym, że routery Lanberg spinane były z routerem Synology poprzez port gigabitowy. Schemat połączenia przedstawiony został poniżej. 

Schemat pomiaru łącza gigabitowego

Wyniki osiągniętego w ten sposób pomiaru widać na poniższym wykresie. Dla przypomnienia kolor niebieski to Lanberg RO-120GE, zaś pomarańczowy to Lanberg RO-175GE. 

Pomiar wydajności łącza gigabitowego

Tak jak w przypadku radia 2,4GHz, tak i tutaj wydajność obydwu urządzeń jest niemalże identyczna. Ale skoro pracowały one tak podobnie, że na wykresie ciężko widać jakąkolwiek różnicę, to może będzie ona widoczna w liczbach? - sprawdźmy. 

Podsumowanie w liczbach

Nic nie odzworowuje tak dokładnie różnic pomiędzy pomiarami jak suche liczby, dlatego też dane z powyższych wykresów zostały zestawione w poniższej tabeli.

Porównanie wydajności routerów Lanberg RO-120GE i RO-175GE
czas testu 500sLanberg RO-120GELanberg RO-175GE
2,4GHzuzyskany transfer10,9 MB/s10,875 MB/s
ilość przesłanych danych5,07 GB5,07 GB
5GHzuzyskany transfer34,125 MB/s38,625 MB/s
ilość przesłanych danych15,9 GB18,0 GB
Gigabituzyskany transfer111 MB/s112 MB/s
ilość przesłanych danych54,4 GB54,5 GB