Rynek systemów klasy ERP – raport
Oprogramowanie

Rynek systemów klasy ERP – raport

przeczytasz w 3 min.

Producenci i przedstawiciele systemów ERP w Polsce

[źródło: sxc.hu]

Trudno wyobrazić sobie kierowanie nowoczesnym przedsiębiorstwem bez informatycznego systemu zarządzania jego zasobami. Do tego typu celów wykorzystuje się najczęściej systemy klasy ERP (ang. Enterprise Resource Planning). Ich zadaniem jest dostarczenie decydentom terminowych i dokładnych danych, pozwalających na podejmowanie i wprowadzanie w życie niezbędnych decyzji beiznesowych, optymalizujących współdziałanie ludzi, materiałów, maszyn i środków pieniężnych. Wszystko to po to, aby efektywnie osiągnąć postawione przed przedsiębiorstwem cele i sprawnie zrealizować zaplanowane zadania.

autor: Damian Żabicki

 

Typowy system ERP, czyli system do planowania zasobów przedsiębiorstwa składa się ze współpracujących ze sobą aplikacji lub modułów korzystających z jednej, wspólnej dla całego systemu bazy danych. Dzięki temu raz wprowadzone dane widoczne są we wszystkich modułach, a poszczególne moduły wchodzące w skład systemu ERP automatycznie integrują w jednym miejscu wszystkie niezbędne dla użytkowników danego modułu informacje dotyczące działania danego przedsiębiorstwa na wszystkich szczeblach i w większości obszarów zarządzania. Typowe systemy ERP łączą ze sobą planowanie, zaopatrywanie, sprzedaż, marketing, relacje z klientami, finanse i zarządzanie personelem. Pozwalają zatem na optymalne wykorzystanie zasobów oraz uporządkowanie zachodzących w przedsiębiorstwie procesów.

Niezwykle ważną cechą systemów ERP jest ich elastyczność i możliwość dopasowania do specyfiki danego przedsiębiorstwa.

Systemy ERP wywodzą się wprost z systemów MRP II (ang. Manufacturing Resource Planning) czyli systemów informatycznych do planowania zasobów produkcyjnych. Moduły systemu ERP muszą obejmować oprócz planowania, bilansowania i harmonogramowania produkcji, jak w klasycznych systemach MRP II również: magazynowanie, zarządzanie zapasami, sprzedaż, śledzenie realizowanych dostaw, zaopatrzenie, zarządzanie relacjami z klientami, księgowość, finanse, zarządzanie zasobami ludzkimi, w tym kadry i płace, a także zarządzanie transportem, controlling oraz zarządzanie projektami. Innymi słowy, system ERP wspomaga realizację pełnego procesu gospodarczego od zaplanowania sprzedaży do otrzymania zapłaty.

Oczywiście system ERP wdrożony w danym przedsiębiorstwie nie musi zawierać wszystkich wymienionych przed chwilą modułów. To, jak wygląda on w konkretnej firmie zależy wyłącznie od specyfiki danego przedsiębiorstwa i od tego jakie cele zostały założone podczas procesu wdrożenia systemu ERP . Co ważne, takie dopasowanie do potrzeb danego przedsiębiorstwa jest możliwe dzięki temu, że poszczególne moduły systemu ERP są zawsze wzajemnie niezależne od siebie i mogą pracować bez obecności innych modułów, z wyjątkiem modułu podstawowego. Istotną cechą współczesnych systemów ERP jest również to, że pozwalają one na ustalenie indywidualnych uprawnień dostępu dla poszczególnych pracowników, przy zachowaniu standardowego interfejsu użytkownika, oraz umożliwiają użytkownikom wykonanie procesów planowania przy zastosowaniu różnych metod i wprowadzania w zaplanowanych procesach zmian (nanoszenia poprawek) wynikających z zmiany zewnętrznych uwarunkowań (np. gwałtownych wahań cen surowców) .

Rynek systemów ERP

Jak widać, systemy ERP są obecnie jednym z głównych narzędzi analitycznych i planistycznych wykorzystywanych w codziennej pracy przedsiębiorstw. Pomagają one również w bieżącym zarządzaniu firmą. W systemie tym gromadzi się wszystkie dane dotyczące aktualnych zasobów, finansów, zamówień i procesów biznesowych przebiegających w przedsiębiorstwie. Nic więc dziwnego, że systemy ERP są wykorzystywane przez coraz mniejsze przedsiębiorstwa. Sprzyja temu chmurowy model dostarczania usług – nawet najmniejsza firma może skorzystać z systemu ERP dostarczanego jako usługa w chmurze, bez konieczności ponoszenia nakładów na własną infrastrukturę IT.

Istotną tendencją we wdrażaniu systemów ERP jest również nacisk na efektywność wdrożenia, a co za tym idzie realizacji założonych celów biznesowych, nawet jeśli wiązałoby się to z większymi kosztami.

Jak podaje Gartner, światowy rynek systemów ERP szacowany jest obecnie na ok. 24,6 miliarda dolarów (dane za rok 2012). Największymi graczami są SAP (6 mld USD), Oracle (3,12 mld USD), Infor (1,5 mld USD) oraz Microsoft (1,1 mld USD) z systemem Microsoft Dynamics AX. Światowy rynek systemów ERP w 2012 roku urósł nieznacznie bo jedynie o 2,2%, głównie za sprawą sprzedaży systemów ERP w chmurze w modelu SaaS (ang. Software as a Service). Jak podaje Gartner, przychody firm na światowym rynku z systemów ERP udostępnianych w modelu SaaS wzrosły z 10% w 2012 roku do 12% w 2013. W 2014 roku wynosić mają one już 14%, a w 2016 roku już 17%. Odzwierciedla to nie tylko tendencję związaną z coraz większą popularnością Cloud Computingu, ale również tendencję związana z tym, że z systemów ERP w chmurze mogą korzystać coraz mniejsze firmy, które po prostu zaczyna być stać na ich zastosowanie w codziennej pracy – właśnie dzięki usługom SaaS, .    


Udział poszczególnych firm w światowym rynku systemów ERP. [źródło: Gartner]