Sieć LAN i WiFi

przeczytasz w 4 min.

Router Sapido RB-1733 posiada wbudowany 4-portowy przełącznik sieciowy pracujący z prędkością 10/100/1000 Mbps. Obsługa prędkości gigabitowych zapewni bardzo dobrą wydajność w sieci lokalnej co potwierdzają testy, które przeprowadziliśmy.

Sapido RB-1733 posiada typowe możliwości konfiguracji serwera DHCP w sieci LAN. Pozwala on na określenie zakresów adresów, utworzenie rezerwacji adresów IP czy też całkowitego wyłączenia serwera DHCP i powierzenia tej roli innemu hostowi w sieci LAN. Ciekawą funkcją routera niespotykaną nawet w bardzo drogich i zaawansowanych routerach domowych jest obsługa standardu IEEE 802.1d - protokołu Spanning Tree. Mechanizm ten jest bardzo często wykorzystywany w topologiach sieciowych, w których stosuje się redundancję aktywnych elementów sieciowych. Nadmiarowość np. przełączników sieciowych może w niektórych przypadkach powodować pętle a pakiety rozgłoszeniowe mogą spowodować przepełnienie pamięci co doprowadzi do przestoju sieci i braku odpowiedzi z urządzeń. W takim przypadku włączenie Spanning Tree pozwoli na uniknięcie pętli i zamknięcie kolizyjnych połączeń a w przypadku awarii ponowne jej otworzenie.

SAPIDO Turbo Gigabit Router RB-1733

Bardzo rozbudowaną sekcję stanowi zakładka Wireless. Jak zapewnia producent dwie anteny o zysku 5 dBi powinny być wystarczające do pokrycia zasięgiem powierzchni 650 m^2. Sekret kryje się w mocy radia (30 dBm - 1000 mW) a także antenach ze złączami RP-SMA, które można wymienić na modele o lepszym zysku. Warto jednak pamiętać, że w naszych polskich warunkach i krajach europejskich dozwoloną maksymalną moc jest 100 mW co w praktyce daje nam sygnał na poziomie 20 dBm. Parametry mocy nadawania w określonym zakresie częstotliwości reguluje w Polsce „Rozporządzenie Ministerstwa Infrastruktury z dnia 24.10.2005 roku w sprawie w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego”. W aneksie nr 3 „Zakresy częstotliwości i parametry techniczne dla szerokopasmowych systemów transmisji danych” możemy przeczytać, że maksymalna moc promieniowania lub maksymalne natężenie pola magnetycznego w odległości 10 metrów nie może przekraczać 100 mW EIRP. Dotyczy to urządzeń pracujących w częstotliwościach 2400,0 - 2483,5 MHz. Jest to zakres m.in. sieci bezprzewodowych pracujących w paśmie 2,4 GHz. Wśród nich jest także nasz bohater Sapido RB-1733. Z resztą podczas ustawiania parametrów radia otrzymujemy odpowiednie ostrzeżenie.

SAPIDO Turbo Gigabit Router RB-1733

W związku z tym znajdując się w Polsce powinniśmy ustawić parametr RF Output Power na opcję Europe. Zmniejszamy moc nadawania do regulaminowych 100 mW (20 dBm). Dodatkowo moc nadawania możemy zmniejszać od 100 mW do 15 mW (12 dBm) w interfejsie WWW.

SAPIDO Turbo Gigabit Router RB-1733

SAPIDO Turbo Gigabit Router RB-1733

Na czas przeprowadzania testów pokrycia zasięgiem i prędkości transmisji danych ustawimy moc nadawania na 1000 mW (tu również istnieje możliwość jej regulacji od 1000 do 150 mW). Sprawdzimy jak w praktyce przekłada się to na poziom pokrycia sygnałem i transfery danych w naszym testowym środowisku w typowym blokowisku. Testami będziemy zajmować się nieco później. Teraz przyjrzyjmy się nieco bliżej elementom ustawień sieci WiFi.

Zakładka Wireless została podzielona na kilka sekcji, które w łatwy sposób pozwolą na ustawienie wszystkich parametrów łączności bezprzewodowej. W Basic Settings umieszczono tylko najważniejsze elementy ustawień. Możemy tu zatem włączyć lub wyłączyć nadajnik radiowy, ustawić zakres prędkości pracy sieci WiFi. Sekcja Mode pozwala skonfigurować i ustawić tryb pracy radia routera:

  • AP - punkt dostępowy
  • Clinet - router może podłączyć się do istniejącej sieci bezprzewodowej i udostępniać połączenie internetowe
  • WDS + AP - mechanizm podobny do WDS z dodatkową funkcją punktu dostępowego.
  • WDS - mechanizm pozwalający rozszerzyć istniejącą siec bezprzewodową. Dodatkowe opcje związane z Wireless Distribution System ustawimy w zakładce WDS settings.

SAPIDO Turbo Gigabit Router RB-1733

Kolejne ustawienia zakładki Basic Settings dotyczą nagłówka SSID i jego rozgłaszania, wyboru długości kanału, włączenia funkcji WMM poprawiającej jakość usług głosowych i wideo. Tu podejrzymy również podłączonych do sieci WiFi klientów. 

SAPIDO Turbo Gigabit Router RB-1733

Bardzo ciekawą opcją rzadko spotykaną w routerach w tej klasie cenowej jest opcja Multiple AP. Pozwala ona na utworzenie aż 4 dodatkowych sieci bezprzewodowych. Każda z nich może pracować z odrębną prędkością i trybem. Z kolei klientom podłączonym do określonych sieci możemy zezwalać lub zabraniać dostępu do internetu lub sieci lokalnej. 

SAPIDO Turbo Gigabit Router RB-1733

Wszystkie sieci bezprzewodowe ustawione w Multiple AP będą oczywiście nadawać na tym samym kanale. Przeskanowanie eteru wyraźnie pokazuje, że funkcje ustawień standardów prędkości i połączeń są poprawnie interpretowane.

SAPIDO Turbo Gigabit Router RB-1733

Każda z sieci może posiadać odrębne ustawienia zabezpieczeń. Zarówno bezpieczeństwo sieci głównej ustawionej w Basic Settings jak i sieci WiFi ustawiamy w zakładce Wireless - Security. Router oferuje wszystkie typy zabezpieczeń (WEP, WPA, WPA2) łącznie z autentykacją RADIUS.

SAPIDO Turbo Gigabit Router RB-1733

SAPIDO Turbo Gigabit Router RB-1733

Multiple AP to znakomity sposób na dostosowanie infrastruktury sieci bezprzewodowych do indywidualnych warunków. Możemy np. stworzyć 2 sieci gościnne - jedna dla bliskich znajomych, którzy będą mieli dostęp nie tylko do internetu ale także do sieci LAN. Druga sieć dla osób, które chcą uzyskać tylko dostęp do sieci WWW.

Oprócz zabezpieczeń sieci WiFi przy pomocy szyfrowania i hasła możemy ją dodatkowo zabezpieczyć przy pomocy kontroli adresów MAC. Ta funkcja została ukryta w Sapido pod pozycją Access Control. Funkcja może przyjąć dwa stany - możemy definiować komputery, którym przydzielamy dostęp lub wpisujemy adresy MAC komputerów, które nie mają dostępu do sieci WiFi. Choć kontrola adresów MAC nie jest mocnym zabezpieczeniem to nieco utrudni potencjalnemu włamywaczowi dostęp do naszej sieci.

SAPIDO Turbo Gigabit Router RB-1733

Bardziej zaawansowane funkcje i ustawienia sieci WiFi znajdziemy w sekcji Advanced Settings. Możemy tu skorygować wartości RTS, typ preambuły (dłuższa zapewnia stabilniejsze połączenie, krótsza częściej stosowana jest w sieciach o bardzo dużym natężeniu ruchu). Możemy także odizolować od siebie klientów sieci bezprzewodowej aktywując opcję WLAN Partition. Ustawić wartości Protection (współpraca klientów 802.11b i 802.11g) a także ustawić wspomnianą wcześniej moc nadawania. Parametr RF Output Power można ustawić zarówno dla routera pracującego z mocą 1000 mW jak i z ograniczeniem do 100 mW. Dodatkowo każdy z trybów nadawania możemy odpowiednio dostosować ustawiając jego moc na 100, 70, 50 , 35 orz 15%.

SAPIDO Turbo Gigabit Router RB-1733

Przy okazji omawiania budowy zewnętrznej routera wspomnieliśmy o przycisku WPS na przednim panelu. Wi-Fi Protected Setup jest mechanizmem, który ma ułatwiać podłączanie się klientów do sieci bezprzewodowych. Mechanizm WPS pozwala na automatyczną konfigurację SSID oraz zabezpieczeń. W przypadku routera Sapido mamy dwie możliwości połączenia się przy użyciu WPS:

  • wprowadzenie kodu PIN w kliencie bezprzewodowym lub kodu PIN do routera
  • poprzez naciśnięcie przycisku na obudowie routera oraz urządzeniu klienckim, zestawienie połączenia możemy zrobić też zdalnie - naciskając przycisk opcji Start PBC. 

SAPIDO Turbo Gigabit Router RB-1733