Narzędzia administracyjne

przeczytasz w 1 min.

Na zakończenie warto wspomnieć o narzędziach administracyjnych, które są nieodłącznym elementem każdego urządzenia sieciowego. Podobnie jak w przypadku innych tego typu konstrukcji w Sapido RB-1733 w zakładce System Management zostały zgromadzone funkcje, które pozwalają na zmianę nazwy i hasła administratora, aktualizację oprogramowania rozruchowego czy przywrócenie i zapis konfiguracji ustawień routera do pliku. Mamy również możliwość zmiany domyślnego portu zarządzania routerem oraz zezwolenie na zdalny dostęp do routera spoza sieci LAN.

SAPIDO Turbo Gigabit Router RB-1733

SAPIDO Turbo Gigabit Router RB-1733

SAPIDO Turbo Gigabit Router RB-1733

SAPIDO Turbo Gigabit Router RB-1733

Ciekawą funkcją routera jest funkcjonalność Wake On LAN, która znajduje się w sekcji o dość dziwnej nazwie: Walk on Lan Schedule. Pozwala ona na ustawienie harmonogramów umożliwiających wybudzenie komputerów w sieci lokalnej. Wake On LAN definiujemy na podstawie adresów MAC urządzeń sieciowych.

SAPIDO Turbo Gigabit Router RB-1733

Pozostaje jeszcze zakładka Log and Status, w której możemy przejrzeć wszystkie ustawienia sieciowe routera. Dodatkowe w sekcji Event Log warto skonfigurować system logowania zdarzeń lub skonfigurować przekierowanie logów do serwera Syslog. 

SAPIDO Turbo Gigabit Router RB-1733