Serwery plików NAS

Testy

przeczytasz w 2 min.

Pomiary wykonaliśmy w  dwóch różnych ustawieniach adapterów.

  • W pierwszym znajdują się one w odległości około 1 metra aby uzyskać maksymalną prędkość przesyłu.
  • W drugim ustawieniu adaptery oddalone są od siebie o ok. 20 metrów (licząc wzdłuż linii elektrycznej), czyli można przyjąć jako średnią odległość pomiędzy gniazdkami elektrycznymi na rożnych piętrach w domku jednorodzinnym.

Przy bliskim połączeniu w oknie aplikacji wyświetliło nam się "85 Mb/s", co oznacza, że urządzenia skomunikowały się i jest między nimi bardzo dobre połączenie.

Na jednym z komputerów uruchomiliśmy program Lanspeed rejestrujący prędkości przesyłanego pliku (ok. 330MB). Test wykonaliśmy kilkakrotnie aby uzyskać jak najbardziej wiarygodną wypadkową pomiarów

Jak widać na powyższym wykresie, maksymalna prędkość wyniosła 2,75 MB/s (czyli 22 Mb/s). Tak jak można się było spodziewać, nie jest to deklarowane 85Mb/s. Samo połączenie nawiązywane jest dość szybko. Transfer przebiega dość płynnie i bez większych zakłóceń.

Teraz adapter umieszczamy w innym pomieszczeniu (około 20 metrów licząc wzdłuż linii elektrycznej). Po uruchomieniu aplikacji Powerline Encryption Utility widzimy, że interfejsy zostały ze sobą zestawione już dla niższej wartości - 36 Mb/s.

Ponownie wykonujemy testy za pomocą programu Lanspeed. Po kilkukrotnych testach otrzymaliśmy wynik: 1,17 MB (czyli 9,36 Mb/s).


Na koniec pozostawiliśmy jeszcze jeden test. Przy tego typu produktach podaje się, że jakość przesyłu zależy od stanu technicznego sieci elektrycznej, ale także od obciążenia jakie generują wszystkie podłączone do niej urządzenia. Ponownie umieściliśmy adaptery w bliskiej odległości (1,5 metra), uruchomiliśmy Lanspeed i podczas przesyłania danych włączyliśmy do tego samego gniazdka suszarkę do włosów (1100W) :)

Jak widać takie obciążenie nie wpłynęło w żaden sposób na prędkości przesyłu danych pomiędzy adapterami. Transfer odbywał się tą samą prędkością jak w teście pierwszym.