Serwery plików NAS

Dyski twarde i powierzchnia dyskowa

przeczytasz w 2 min.

Synology DS1513+ to konstrukcja posiadająca 5 zatok dyskowych, a co za tym idzie pozwalająca na utworzenie maksymalnie 20-terabajtowej powierzchni na dane. Dodatkowo wykorzystując stacje rozszerzające DX213 lub DX513 możemy powiększyć powierzchnię oferowaną przez NAS do wartości aż 60 TB (2 jednostki DX513, każda po 5 dysków twardych 4 TB). Powstała w ten sposób powierzchnia może być zagospodarowywana w różny sposób w zależności od przeznaczenia serwera, a także stopnia bezpieczeństwa danych. Podstawą zarządzania powierzchnią dyskową jest utworzenie grup dysków, wolumenów i folderów udostępnionych. Synology ten problem rozwiązało w bardzo uniwersalny sposób. Kreując powierzchnię dyskową powinniśmy zastanowić się do czego w głównej mierze będzie służył serwer NAS, czy zależy nam na szybkim odczycie i dużej powierzchni czy na bezpieczeństwie danych kosztem mniejszej powierzchni. Każdy z użytkowników z pewnością w inny sposób będzie gospodarował dostępnym miejscem. W DS151+ proces kreowania powierzchni warto rozpocząć od tworzenia tzw. Grup dysków. W zależności od ilości jednostek dyskowych Grupa dysków może być macierzą RAID 0, 1, 5, 6, 10, SHR, pojedynczym dyskiem lub JBOD. Utworzona Grupa dysków wykorzystuje całą dostępną powierzchnię dyskową w zależności od typu macierzy RAID.

Synology DS1513+

Grupy dysków są zalążkiem do tworzenia wolumenów. Oczywiście utworzenie Grup dysków, a w nich wolumenów nie jest konieczne. Wykorzystanie tej funkcjonalności niesie za sobą pewne udogodnienia pozwalające na przyszłościowe/uniwersalne rozszerzanie powierzchni dyskowej zarówno grup dysków, wolumenów jak i zmiany typu macierzy RAID bez konieczności zatrzymywania usług, przenoszenia danych czy tworzenia obrazów. Dla przykładu: mając 3 dyski twarde zamontowane w serwerze NAS tworzymy Grupę dysków 1 i macierzą RAID 5, a na niej odpowiednie wolumeny. Wraz ze wzrostem ilości danych będziemy chcieli zwiększyć powierzchnię Grupy dysków 1. W takim przypadku najlepszym rozwiązaniem będzie dołożenie kolejnego dysku twardego i rozszerzenie pojemności. W tym celu wystarczy w aplecie Zarządzanie przechowywaniem - Grupy dysków wskazać odpowiednią grupę i kliknąć Zarządzaj. Prosty kreator przeprowadzić nas przez 2 proste kroki - wskazanie - albo zmianę typu macierzy albo zwiększenie pojemności.

Synology DS1513+

Synology DS1513+

Po chwili rozpocznie się proces powiększania macierzy RAID.

Synology DS1513+

DS1513+ pozwala na następujące zmiany typów macierzy RAID:

  • wolumen pojedynczy na RAID 1, RAID 5 lub RAID 5+Spare
  • macierz RAID 1 na RAID 5 lub RAID 5+Spare
  • dodanie dysku kopii lustrzanej do macierzy RAID 1
  • macierz RAID 5 na RAID 5+Spare lub RAID 6
  • macierz RAID 5+Spare na RAID 6

Podobnie wygląda sprawa z wolumenami. Przestrzenie wolumenów możemy tworzyć jako pojedyncze dyski w macierzy RAID. W ten sposób tworzy się wolumeny, które będą wykorzystywać maksymalną powierzchnię dysków, a ich pojemność będzie zależna od typu macierzy jaka zostanie wybrana. Dużo wygodniej jest tworzyć "Wiele wolumenów w macierzy RAID" - tworząc grupy. Dlaczego? Otóż w ramach procesu zostanie utworzona Grupa dysków. A co za tym idzie będziemy mieli większą możliwość swobodnego gospodarowania przestrzenią dyskową i przydzielania jej w zależności od potrzeb.

Synology DS1513+

Typ macierzy RAID tworzonej Grupy lub wolumenów zależny jest od ilości wykorzystywanych dysków. Synology DS1513+ obsługuje w przypadku wolumenów macierze: RAID 0, 1, 5, 6, 10, SHR, pojedynczy dysk lub JBOD. Podobnie jak w przypadku Grup dysków Synology pozwala na rozszerzanie wolumenów o dodanie dysków twardych lub zwiększenie pojemności w ramach Grupy.

Synology DS1513+

Synology DS1513+

Na koniec należy wspomnieć o jeszcze jednej ważnej funkcjonalności jaką są dyski Spare (hot spare). Dyski Spare są dyskami zapasowymi, które mogą służyć do automatycznej naprawy zdegradowanych grup dysków, wolumenów lub celów iSCSI. Dyski Spare można użyć dla macierzy, które zapewniają ochronę danych (np. RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10). Rozmiar dysku twardego Spare musi być większy lub równy rozmiarowi najmniejszego dysku wolumenu, grupy dysków lub jednostki iSCSI LUN.

Synology DS1513+