Serwery plików NAS

Użytkownicy, foldery

przeczytasz w 2 min.

Po utworzeniu grup dysków i wolumenów pora zająć się ostatnim etapem zarządzania powierzchnią – tworzeniem folderów udostępnionych i nadawaniem uprawnień.

W aplecie Panel Sterowania - Folder współdzielony możemy tworzyć foldery, które będą udostępniane na serwerze NAS. Synology DS1513+ pozwala na utworzenie do 512 folderów współdzielonych, co jest wartością dwukrotnie większą niż w przypadku DS1512+. Proces udostępniania folderu jest banalnie prosty. Jednak podczas jego tworzenia warto zwrócić uwagę na niektóre funkcje dodatkowe. Chodzi tu o Lokalizację - na którym wolumenie znajdzie się folder, a także możliwość szyfrowania folderu 256-bitowym algorytmem AES. Szyfrowanie odbywa się w locie po zamontowaniu folderu przy starcie systemu. Dodatkowo Synology pozwala na ukrycie folderu w Miejscach sieciowych, ukrycie folderu przed użytkownikami, którzy nie mają uprawnień. Ciekawą opcją jest Kosz sieciowy - to funkcjonalność pozwalająca na odzyskanie przypadkowo skasowanych plików z serwera NAS. DS1513+ pozwala także na nadawanie uprawnień za pomocą listy kontroli dostępu Windows (ACL). Przy użyciu ACL systemu Windows można przypisywać różne uprawnienia w systemie użytkownikom lokalnym i użytkownikom domeny. Dodatkowo dla użytkowników możemy wyłączyć przeglądanie katalogu, modyfikację istniejących plików czy też pobieranie plików. W ostatnim kroku definiujemy uprawnienia do katalogu dla poszczególnych użytkowników.

Synology DiskStation DS1513+

Synology DiskStation DS1513+

Kolejny krok to tworzenie kont i grup użytkowników. Tu podobnie jak w przypadku DS1512+ czy DS413 nic się nie zmieniło. Najnowszy model Synology pozwala na utworzenie do 2048 kont użytkowników oraz do 256 grup. Tworzenie kont użytkowników możemy przeprowadzić na kilka sposobów. Po pierwsze - ręcznie, podając login, hasło, adres mail oraz przydzielając go do wcześniej zdefiniowanej grupy, a w kolejnym kroku dodając uprawnienia do folderów udostępnionych. Synology pozwala również na przydzielanie określonej powierzchni dyskowej dla użytkowników i poszczególnych udostępnień. Ostatnim krokiem jest opcja przydzielania dostępu dla określonych aplikacji i usług oraz nadanie limitów prędkości.

Synology DiskStation DS1513+

Synology DiskStation DS1513+

Jeśli w sieci LAN mamy kilkudziesięciu użytkowników, dla których definiujemy szereg uprawnień, to dużo lepszym rozwiązaniem jest import kont z odpowiednio pliku tekstowego z wartościami oddzielonymi tabulatorami. Dla każdego z użytkowników możemy również włączyć opcją Użytkownika domowego wraz ze wskazaniem wolumenu oraz opcję kosza sieciowego. Wszyscy użytkownicy mogą uzyskiwać dostęp do swoich folderów domowych przy użyciu protokołów CIFS, AFP i FTP lub programu File Station (webowego menadżera plików).

Synology DiskStation DS1513+

Synology DiskStation DS1513+

Synology DiskStation DS1513+

Proces kreowania grup użytkowników wygląda podobnie do tworzenia użytkowników. Podajemy nazwę grupy, nadajmy uprawnienia do poszczególnych folderów udostępnionych. Na sam koniec konfigurujemy uprawnienia do aplikacji oraz limity prędkości.

Synology DiskStation DS1513+

Skonfigurowane w ten sposób grupy można wykorzystać do hurtowego przydzielania uprawnień dla poszczególnych użytkowników, a także przydzielania ich do grup.

Konfigurowanie użytkowników i grup lokalnie poprzez serwer Synology jest wygodne w przypadku kilku czy kilkunastu kont. Jednak w strukturze sieci firmowej do obsługi użytkowników komputerów wykorzystuje się najczęściej środowisko Active Directory lub LDAP, które stanowią bazę kont komputerów i użytkowników. Dzięki współpracy DS1513+ z obydwoma usługami katalogowymi możemy podłączyć serwer NAS do domeny i korzystać z kont użytkowników Active Directory. Podobnie możemy postąpić z grupami Active Directory, które także zostaną zaimportowane do Synology.

Synology DiskStation DS1513+

Synology DiskStation DS1513+

Synology DiskStation DS1513+