Serwery plików NAS

Tworzenie użytkowników

przeczytasz w 3 min.

Przyszła pora na utworzenie użytkowników mających dostęp do zasobów serwera NAS.

Synology DS212J - konfuguracja

Możemy tworzyć i konfigurować każdego użytkownika osobno lub zaimportować ich z dokumentu tekstowego lub pliku Excel. Jednak w przypadku użytkowników domowych z pewnością wystarczy utworzenie kilku użytkowników ręcznie poprzez wygodny kreator. Ustalamy w nim nazwę i hasło użytkownika oraz jego dane dodatkowe, np. mail.

Następnie przydzielamy go do odpowiednio utworzonej grupy lub grup oraz nadajemy uprawnienia do utworzonych folderów (o ile je wcześniej już utworzyliśmy). Możemy także ograniczyć pojemność danych dla określonego użytkownika oraz dostęp do aplikacji serwera NAS. 

Synology DS212J - konfuguracja

Synology DS212J - konfuguracja

Synology DS212J - konfuguracja

Synology DS212J - konfuguracja

Synology DS212J - konfuguracja

Synology DS212J - konfuguracja

Włączenie usługi Użytkownik domowy pozwoli na utworzenie folderu domowego dla każdego użytkownika, a dostęp do danych zgromadzonych w tym folderze będzie miał tylko dany użytkownik oraz administrator serwera.

Jeśli stworzyliśmy użytkowników bez konfiguracji uprawnień oraz dostępu do określonych folderów i usług sieciowych, to możemy to zrobić bezpośrednio z apletu Użytkownik, wskazując określoną pozycję i klikając na przycisk Edytuj. W zakładkach możemy dostosować te same parametry konta, co podczas uruchomionego kreatora.

Synology DS212J - konfuguracja

Synology DS212J - konfuguracja

Synology DS212J - konfuguracja

Synology DS212J - konfuguracja

Synology DS212J - konfuguracja

Do nadawania uprawnień możemy posłużyć się również Grupami. Wchodzimy w tym celu do Panelu sterowania, do apletu Grupa. Z jego poziomu możemy tworzyć nowe grupy i nadawać uprawnienia do poszczególnych folderów udostępnionych.

Synology DS212J - konfuguracja

Synology DS212J - konfuguracja

Poszczególnych użytkowników możemy także dodawać do grup nie tylko z poziomu kreatora użytkowników, ale także z poziomu apletu Grupa.

Synology DS212J - konfuguracja

Tworzenie folderów udostępnionych

Rolą serwera NAS jest przede wszystkim szybkie i proste udostępnienie danych w sieci lokalnej. Dlatego samo utworzenie użytkowników i grup oraz ich folderów domowych nie jest ostatecznym etapem. Teraz należy zastanowić się i określić, jakie foldery współdzielone będziemy tworzyć i kto będzie miał do nich dostęp. Z pewnością pojawią się tu foldery typu Filmy, Zdjęcia, Muzyka, Dokumenty, czy też katalog Publiczny, gdzie będziemy umieszczać pliki przeznaczone dla tzw. gości w naszej sieci (np znajomych, kolegów i koleżanek).

Wchodzimy zatem do Panelu sterowania do apletu Folder współdzielony. Klikamy na przycisk Utwórz i dodajemy nowy folder, podając jego nazwę i alternatywnie opis folderu.

Synology DS212J - konfuguracja

Synology DS212J - konfuguracja

W kolejnym oknie kreatora nadajemy prawa dostępu dla poszczególnych użytkowników lub grup użytkowników, a w zakładce  Uprawnienia zaawansowane możemy określić dodatkowe zabezpieczenia dotyczące aplikacji i usług oferowanych przez serwer NAS.

Synology DS212J - konfuguracja

Synology DS212J - konfuguracja

Synology DS212J - konfuguracja

Z kolei w przypadku uprawnień NFS odpowiednie prawa dostępu przydzielimy w Panelu sterowania -> Folder współdzielony -> Uprawnienie NFS.

Synology DS212J - konfuguracja

Proces tworzenia folderów udostępnionych nie jest czynnością skomplikowaną. Wystarczy tylko wcześniej zastanowić się nad strukturą folderów i zaplanować, jakie dane i gdzie będziemy gromadzić.

Jak już wcześniej wspomnieliśmy jedną z zalet serwerów NAS jest dobre wsparcie dla środowisk heterogenicznych. Inaczej mówiąc - udostępnianie danych i usług dla różnych klientów i systemów operacyjnych jest bardzo proste. W przypadku Synology DS212j bez problemu skomunikujemy się i wymienimy dane pomiędzy serwerem a różnymi systemami operacyjnymi, ponieważ obsługuje on m.in protokół CIFS/SMB (m.in. udostępnianie plików w sieciach Windows), AFP (Apple), NFS (Linux), FTP, WebDAV.

Włączenie określonych protokołów i obsługi dla poszczególnych systemów operacyjnych dokonamy w Panelu sterowania w apletach WIN/MAC/NFS, FTP oraz WebDAV.

Synology DS212J - konfuguracja

Synology DS212J - konfuguracja

Synology DS212J - konfuguracja

Synology DS212J - konfuguracja

Synology DS212J - konfuguracja

Z kolei dostęp do zasobów serwera NAS uzyskamy eksplorując Miejsca sieciowe lub Sieć. Przy próbie otwarcia określonego zasobu, dla którego nadaliśmy uprawnienia, pojawi się standardowy komunikat uwierzytelniania.

Synology DS212J - konfuguracja

W kolejnym kroku, w zależności od konta dostępowego oraz protokołu poprzez który się łączymy, przeglądanie poszczególnych folderów może mieć różny tryb i nie wszystkie z nich pojawią się w oknie przeglądarki plików. W przypadku połączenia się z serwerem NAS poprzez protokół CIFS/SMB widok folderów udostępnionych będzie taki sam w każdym systemie operacyjnym.

Synology DS212J - konfuguracja

Synology DS212J - konfuguracja

Synology DS212J - konfuguracja

Synology DS212J - konfuguracja