Administracja i zarządzanie

przeczytasz w 4 min.

 Pamięć masowa oraz dodatkowe pakiety są usługami funkcyjnymi zapewniającymi pełne wykorzystanie możliwości serwera NAS. Jednak oprócz typowych usług sieciowych pamięci masowych serwer Synology zawiera wiele pożytecznych drobnych funkcji administracyjnych, które znacznie ułatwiają zarządzanie systemem. Ustawienia te znajdziemy w menu głównym a także w Panelu sterowania.

Osoby, które posiadają dynamiczny publiczny adres IP z pewnością ucieszą się z obsługi DDNS. Pozwala ona na zarejestrowanie nazwy DNS dla zmiennego adresu IP. W każdej chwili serwer NAS będzie dostępny z internetu przy wykorzystaniu adresu domenowego a nie zmiennego adresu IP. Do dyspozycji mamy aż 14 dostawców DDNS, wśród nich jest również usługa Synology. W przypadku skorzystania z usługi Synology dodatkowo będziemy mogli wybierać z kilkunastu nazw domen.

Synology DS713+ Administracja i zarządzanie

Serwer Synology pozwala także na automatyczne skonfigurowanie routera i dostosowanie przekierowania portów bez konieczności samodzielnego logowania do routera. Odpowiada za to sekcja Skonfiguruj router. Menadżer odnajdzie router i będzie próbował podłączyć się do niego. Po podłączeniu do routera możemy samodzielnie dodawać odpowiednie uprawnienia do poszczególnych portów lub usług tworząc w ten sposób przekierowania.

Synology DS713+ Administracja i zarządzanie

Oprócz bezpieczeństwa związanego z kopiami zapasowymi, macierzami RAID czy pakietem antywirusowym ważną kwestią jest bezpieczeństwo sieciowe. W sieci lokalnej dostęp do usług będą miały wszystkie komputery czy też użytkownicy. W aplecie Zapora sieciowa możemy zdefiniować do 100 reguł zezwalających lub zabraniających dostępu określonych hostów, adresów IP czy całych podsieci do usług serwera Synology. Dodatkowo w zakładce Sterowanie ruchem możemy precyzyjnie dostosować prędkość pobierania i wysyłania dla poszczególnych aplikacji i usług NAS-a.

Synology DS713+ Administracja i zarządzanie

Synology DS713+ Administracja i zarządzanie

Jeśli serwer NAS posiada usługi upublicznione w internecie to warto przejrzeć aplet Automatyczne blokowanie. Opcja ta pozwala na obserwację prób logowania i w przypadku zbyt wielu nieudanych logowań do usług SSH, Telnet, rsync, kopii zapasowej, FTP, WebDAV czy aplikacji mobilnych zablokuje adres IP klienta. Możemy również włączyć wygaśnięcie blokowania. Pozwoli to automatycznie zdjąć blokadę - opcja przydatna np. w przypadku gdy to tylko nieudane próby logowania użytkownika, który zapomniał hasła.

Synology DS713+ Administracja i zarządzanie

Nieocenioną funkcją serwerów Synology a wśród nich DS713+ jest możliwość dostępu do konsoli terminalowej urządzenia. Połączenia możemy wykonywać przy pomocy usługi telnet oraz bardziej bezpiecznie przy pomocy protokołu SSH. Stąd już tylko krok do tego by móc w komfortowy sposób zarządzać systemem także z poziomu terminala.

Synology DS713+ Administracja i zarządzanie

Społeczność Synology daje nam także inną. Chodzi o możliwość instalacji dodatkowych pakietów IPKG, które jeszcze bardziej wzbogacą nasze urządzenie. Wśród paczek IPKG znajduje się kilkaset różnego rodzaju narzędzi systemowych, sieciowych ale również multimedialnych czy deweloperskich.

Sposób instalacji został omówiony na Wiki Synology.

Mówiąc w skrócie - instalacja sprowadza się do pobrania jednego pliku skryptowego oraz jego instalacji i ponownego uruchomienia serwera NAS. Po tej operacji możemy już instalować pakiety IPKG.

Synology DS713+ Administracja i zarządzanie

Jeśli instalacja paczek poprzez terminal jest dla nas niezbyt wygodna możemy doinstalować w pierwszej kolejności pakiet IPKG Web. To graficzna nakładka, która pozwoli instalować paczki bezpośrednio z poziomu Synology DSM.

Synology DS713+ Administracja i zarządzanie

Administracja siecią LAN czy też samymi serwerami to nie tylko praca z maszynami i nadawanie uprawnień i konfiguracja usług. Ważnym elementem jest również monitorowanie serwerów i infrastruktury serwerowej. Pozwala to na zapoznanie się ze stanem sieci i możliwość szybkiej diagnozy i naprawy źle funkcjonujących usług. Synology DS713+ oprócz dedykowanego pakietu serwera Syslog może być także klientem dla innego serwera syslog.

Synology DS713+ Administracja i zarządzanie

Dodatkowo serwer wspiera bogatą i niezwykle konfigurowalną bazę powiadomień poprzez mail, SMS, komunikatory a także poprzez usługę Push. Konfiguracja i rodzaj powiadomień jest niezwykle prosta w uruchomieniu.

Synology DS713+ Administracja i zarządzanie

Synology DS713+ Administracja i zarządzanie

Synology DS713+ Administracja i zarządzanie

Synology DS713+ obsługuje także protokół SNMP w wersji v1, v2 oraz v3. Dzięki temu multiplatformowemu mechanizmowi możemy kontrolować parametry serwera przy użyciu narzędzi monitorujących. Jest to niezwykle wygodne rozwiązanie w przypadku rozbudowanej sieci lokalnej, w której znajduje się wiele urządzeń sieciowych.

Synology DS713+ Administracja i zarządzanie

Synology DS713+ Administracja i zarządzanie

Z kolei w aplecie Zasilanie znajdziemy m.in. kwestie związane z ponownym uruchomieniem urządzenia po awarii zasilania, możliwość włączenia funkcji Wake On LAN czy też ustawienie trybów prędkości pracy wentylatora. Możemy także wprowadzić ustawienia sygnalizacji dźwiękowej dotyczącej wolumenów, wentylatora czy włączania systemu.

Synology DS713+ Administracja i zarządzanie

Oszczędzając energię, której serwer Synology pobierał w teście maksymalnie do 35 W możemy dodatkowo skonfigurować parametry włączania i wyłączania serwera NAS oraz włączyć hibernację dysków wewnętrznych i dysków USB. W trakcie hibernacji DS713+ pobiera zaledwie 17 W prądu. To bardzo pożyteczne rozwiązania pozwalające na zmniejszenie kosztów zużycia energii elektrycznej. Choć w przypadku DS713+ pobór mocy jest mniejszy niż zwykłej żarówki to w perspektywie 12 miesięcy różnica pomiędzy pracującym ciągle serwerem NAS a odpowiednio ustawionym  harmonogramem przeistacza się w wymierne koszty.

Synology DS713+ Administracja i zarządzanie

Synology DS713+ Administracja i zarządzanie

Bezpieczeństwo serwera NAS zostało wzbogacone także o możliwość obsługi zasilacza awaryjnego UPS i funkcje zarządzania energią. Po podłączeniu UPS-a do portu USB możemy zdecydować kiedy urządzenie wprowadzi NAS w tryb bezpieczny podczas awarii zasilania. Dodatkowo jeden Synology może być serwerem zasilacza awaryjnego dla innych urządzeń Synology. Dzięki temu przy awarii zasilania wszystkie systemy pamięci masowej mogą bezpiecznie się wyłączyć bez utraty danych czy fizycznego uszkodzenia.

Synology DS713+ Administracja i zarządzanie

Synology DS713+ Administracja i zarządzanie