Serwery plików NAS

Protokoły i użytkownicy

przeczytasz w 2 min.

Serwery NAS są jednostkami, które udostępniają w sieci LAN dane. Dlatego też w DSM główny nacisk położony jest przede wszystkim na tą funkcjonalność. System Synology pozwala na udostępnianie plików przy użyciu większości popularnych protokołów: CIFS/SMB, AFP, FTP, NFS, WebDAV oraz CalDAV. Dzięki temu nawet w środowiskach heterogenicznych nie będzie problemu z dostępem do danych. Funkcje udostępniania plików aktywujemy i konfigurujemy w panelach Win/Mac/NFS, FTP oraz WebDAV. Domyślnie włączony jest protokół CIFS/SMB oraz AFP a także protokół rozgłaszania Bonjour. W przypadku aktywacji protokołu FTP oprócz niego możemy aktywować połączenia szyfrowane i co ciekawe aktywować usługę FXP pozwalającą na wymianę i transmisję plików pomiędzy serwerami FTP. Z obsługi protokołu FTP warto jeszcze wspomnieć o mechanizmie SFTP, a także możliwości aktywowania serwera TFTP oraz PXE.

Tworzenie folderów współdzielonych odbywa się w aplecie Folder współdzielony. Oprócz typowych parametrów jakie musimy skonfigurować Synology, pozwala nam także na ukrycie folderów w otoczeniu sieciowym, szyfrowanie folderu czy też włączenie funkcji Kosza. Funkcjonalność ta pozwala na przywrócenie przypadkowo usuniętych plików z zasobów udostępnionych.

Szczególnie w dużych środowiskach sieciowych gdzie funkcjonuje skomplikowana struktura dostępu do danych niezwykle przydatną rzeczą jest lista kontroli dostępu ACL. Pozwala ona na precyzowanie dostępu do określonych folderów współdzielonych w środowisku Windows i przydzielanie praw dostępu dla poszczególnych zasobów podrzędnych w danym folderze współdzielonym. Jest to niezwykle wygodne narzędzie w przypadku dużego zagęszczenia folderów i nadawania uprawnień bez konieczności tworzenia odrębnych udziałów. Uprawnienia ACL można następnie dostosowywać przy pomocy eksploratora Windows, lub też webowego menadżera plików File Station.

Również tworzenie i zarządzanie użytkownikami i grupami zostało dobrze dopracowane. Konta użytkowników systemu NAS możemy zakładać ręcznie lub zaimportować ze specjalnie przygotowanego pliku. Tworzenie kont odbywa się przy użyciu kreatora, w którym podajemy podstawowe dane takie jak login, hasło czy też aktywujemy funkcję przesyłania informacji o koncie na adres mail. W kolejnym kroku przydzielamy użytkownika do określonej grupy - w przypadku rozbudowanej struktury warto podzielić użytkowników na grupy, by można było szybciej przydzielać zasoby sieciowe. W kolejnych krokach ustawiamy uprawnienia do folderów oraz przydzielamy limit pojemności na danym wolumenie. Dużym plusem jest także możliwość dostosowania uprawnień do dodatkowych aplikacji webowych.

Oczywiście Synology RS812+ sprawdzi się także w środowisku, gdzie funkcjonuje Active Directory. NAS-a bez problemu można dołączyć do domeny, a uprawnienia do udziałów nadawać dla użytkowników i grup usługi katalogowej. Również użytkownicy usługi katalogowej LDAP nie pozostaną osamotnieni. RS812+ może być członkiem usługi katalogowej LDAP, ale równie dobrze jej obsługę możemy oprzeć na serwerze Synology. Dzięki Centrum Pakietów RS812+ może stać się serwerem LDAP - wystarczy zainstalować pakiet Directory Server. Możemy scentralizować na Synology środowisko kont użytkowników oraz katalog informacji o nich.