Routery

Usługi rodem z DSM

przeczytasz w 2 min.

Synology tworząc interfejs SRM czerpał nie tylko z wyglądu DSM. W RT2600ac znajdziemy również funkcjonalności, które są głównie domeną serwerów NAS. Mowa tu o usługach plikowych. Synology RT2600ac oferuje dość bogaty zestaw protokołów dostępu do danych zgormadzonych na podłączonych do routera nośnikach. Po pierwsze CIFS/SMB i to z dodatkowymi opcjami zaawansowanymi, takimi jak blokowanie oportunistyczne, MSDFS VFS i obsługą serwera WINS. Router obsługuje również protokół AFP z opcją rozgłaszania Bonjour i współpracą z kopiami zapasowymi Time Machine dla komputerów Apple.

Na tym jednak nie koniec. W zakładce FTP możemy uruchomić serwer FTP oraz FTPS. Z ciekawszych opcji oferowanych w FTP jest np. File eXchange Protocol. Serwer posiada również obsługę SFTP. Dodatkowo możemy skonfigurować limity prędkości pobierania i wysyłania na serwer FTP. Limity prędkości można również ustawić dla kolejnego protokołu – WebDAV. Również jego obsługę Synology zaimplementował w RT2600ac.

Synology w pełni wykorzystał możliwości zasobów udostępnionych oraz kont użytkowników. By przydzielić uprawniania do poszczególnych zasobów możemy tworzyć konta ręcznie z opcją minimalnej długości hasła, weryfikacją dwuetapową oraz opcją usługi folderu użytkownika domowego.

Jeśli w sieci LAN funkcjonują usługi katalogowe Active Directory lub LDAP to nic nie stoi na przeszkodzie, by RT2600ac stał się ich członkiem.

Ustawienia udostępniania poszczególnych zasobów znajdziemy w zakładce Przechowywanie. Każda partycja dyskowa jest osobnym folderem udostępnionym, możemy również tworzyć własne foldery udostępnione. Dodatkowo każdą z partycji możemy zaszyfrować i włączyć dla niej kosz sieciowy. Pozwala on na przechowywanie przypadkowo usuniętych plików. Ważnym elementem jest również pełen zakres przydzielanych uprawnień dla użytkowników. To znacząca różnica w stosunku do niektórych rozwiązań konkurencji, gdzie obsługa SMB została potraktowana po macoszemu.

Dostęp do danych może odbywać się na 3 sposoby:

  • klasycznie poprzez dostęp w sieci LAN z użyciem menadżerów plików,
  • logowanie przez WWW do routera i wykorzystanie aplikacja File Station,
  • z użyciem mobilnej aplikacji DSfile.

Jeśli już jesteśmy przy narzędziu File Station – to znana użytkownikom serwerów Synology przeglądarka plików zasobów serwerów NAS. W przypadku routera mamy dokładnie taki sam mechanizm działania (no może bez funkcji podłączania zasobów zdalnych). I podobnie jak w NAS-ach tak i w routerze prócz dostępu do określonych zasobów, możemy również określić dostęp do poszczególnych aplikacji i usług.

W tym celu należy wejść do menu Usługi – Uprawnienia aplikacji i wskazać, które konta routera będą mogły uruchamiać daną aplikację.

W sekcji Usługi mamy do dyspozycji jeszcze 3 rodzaje narzędzi, które mogą przydać się administratorom sieci:

  • SSH – zdalny dostęp do routera z wiersza poleceń,
  • SNMP – możliwość monitorowania routera z użyciem protokołu SMNP. Plusem Synology jest dostępna baza MiB, która ułatwia kreowanie czujników w systemie monitorowania,
  • NTP – pozwala na uruchomienie na routerze serwera czasu.

Zestaw narzędzi administracyjnych prócz SNMP i raportów ruchu sieciowego można rozszerzyć o powiadomienia. Ich konfiguracja wygląda podobnie jak w przypadku serwerów NAS. Powiadomienia możemy wysyłać na 3 sposoby:

  • mail,
  • SMS,
  • Push – na urządzenia mobilne. Z tym, że do obsługi powiadomień push niezbędna będzie aplikacja mobilna DS Router.

System powiadomień można dowolnie konfigurować w sekcji Zaawansowane, gdzie precyzyjnie określimy, które powiadomienia powinny być przesyłane maile, które SMS-em, a które w formie powiadomień push.

W sekcji Urządzanie znajdziemy jeszcze jeden mały drobiazg. Sterowanie diodami LED urządzenia. Możemy włączyć lub wyłączyć wskaźniki routera, pozostawić włączony tylko wskaźnik statusu. Dodatkowo włączanie wskaźników można oprzeć o harmonogram, np. wyłączać diody w nocy.

Wspomnieliśmy przed chwilą, że router posiada możliwość podłączania nośników USB. Jednak to nie jedyna opcja związania z USB. Do portu można podłączyć dowolną drukarkę USB lub urządzenie wielofunkcyjne i wykorzystać go jako podręczną drukarkę sieciową. Dodatkowo router wspiera konfigurację bezprzewodowego drukowania Apple Wireless Printing oraz Google Cloud Print. Synology pozwala również na podłączenie do RT2600ac dowolnej drukarki sieciowej.