Routery

Kroki od 1 do 5

przeczytasz w 2 min.

1. Aby skonfigurować router należy najpierw podłączyć go kablem typu „skrętka” z dowolnym komputerem wyposażonym w kartę sieciową. Domyślnie w większości routerów adres IP komputera przydzieli usługa DHCP. Jeżeli tak się nie stanie, należy adres IP wpisać ręcznie - maska podsieci zostanie wygenerowana automatycznie, dla tej klasy sieci jest to 255.255.255.0, adresy bramy domyślnej oraz DNS są takie same jak adres routera.

Jeżeli adres routera to 192.168.1.1, to adres komputera to 192.168.1.2. Jeżeli adres routera to 192.168.0.1, to adres komputera to 192.168.0.2. Jeżeli nie wiesz, jakie IP ma twój router, przejdź do punktu drugiego.

2. Sprawdź jaki adres IP ma router, który chcesz podłączyć do sieci. Możesz zrobić to na dwa sposoby: IP znajduje się na naklejce na odwrocie urządzenia bądź w instrukcji. Standardowo jest to 192.168.1.1, ale niektórzy producenci korzystają też z 192.168.0.1. Router wykorzystany w poradniku ma już zmieniony adres IP na 192.168.1.254 i to właśnie adres tego urządzenia trzeba wpisać w przeglądarce oraz zalogować się za pomocą danych dostępnych na odwrocie routera lub w  instrukcji. Często domyślny login to admin, hasło admin.

3. Po załadowaniu panelu konfiguracyjnego przejdźmy do ustawień sieci bezprzewodowej, znajdujących się przeważnie pod zakładką o nazwie „Wireless”:

Przejdź do zakładki Wireless

4. W większości przypadków router domyślnie korzysta z własnych metod zabezpieczenia, które niestety często sprawiają problemy w konfiguracji – nie wszystkie urządzenia obsługują te metody. Zdarza się też tak, że nie można połączyć się z tak skonfigurowaną siecią. W tym celu sami zdecydujemy, jak ma być zabezpieczona sieć. Aby to zrobić, najpierw ustawimy podstawowe parametry sieci, takie jak jej nazwa (SSID) i ukryjemy sieć przed innymi użytkownikami. Proces ukrywania możemy pominąć, jeżeli ktoś nie chce tego robić.

Zmień sposób zabezpieczeń na ręczny.

5. Poniższe pola oznaczone numerowanymi strzałkami odpowiadają za:

(1) tryb sieci – jeżeli urządzenie obsługuje tryb N, wybierz go, jednak najlepiej pozostawić opcję "Mixed"
(2) nazwę sieci
– wpisz dowolną nazwę dla swojej sieci
(3) rozgłaszanie nazwy sieci – jeżeli ustawisz opcję na Disable, to sieć będzie ukryta.
(4) zmiany zatwierdzamy klikając na Save Settings.

Witaj!

Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

Połącz konto już teraz.

Zaloguj przez 1Login