Routery

Diagnostyka

przeczytasz w 1 min.
ProblemMożliwe przyczyny
Brak połączenia z siecią Internet
  • uszkodzony kabel
  • nieprawidłowa konfiguracja urządzeń
  • firewall blokuje połączenia
Połączenie jest niestabilne
  • (Wi-Fi) siła sygnału jest za niska
  • (Wi-Fi) występują zakłócenia w sieci, zbyt wiele użytkowników na jednym kanale
Nie mogę połączyć się z komputerem w sieci
  • złe wpisy w tablicy routingu
  • adresy IP z różnych klas
  • firewall blokuje połączenie

Do sprawdzenia prawidłowości pracy sieci możemy wykorzystać dostępne w systemie narzędzia uruchamiane z konsoli:

Ping – służy do sprawdzania czy host jest obecny w sieci, czy odpowiada na nasze żądania. Uzyskamy także informację o opóźnieniach w sieci.

Ipconfig – pokazuje szczegóły połączenia sieciowego oraz informacje o zainstalowanej karcie sieciowej i obecnych na komputerze połączeniach sieciowych.

Tracert – wyświetla trasę jaką musi pokonać pakiet z naszego komputera do hosta w sieci.

Netstat – pokazuje aktualne połączenia z naszym komputerem oraz hosty w sieci.

Arp – pozwala uzyskać adresy IP komputerów w sieci oraz ich adresy fizyczne, pokazuje także czy IP zostało przydzielone dynamicznie (DHCP), czy statycznie (ręcznie).