Routery

Podłącz i surfuj

przeczytasz w 2 min.

Konfiguracja routera jest typowym procesem, jaki przeprowadza się w przypadku domowych routerów z WiFi. Wystarczy podłączyć urządzenie do sieci internet, a do przełącznika sieciowego router wpiąć komputer, który będzie narzędziem konfiguracyjnym. Po uruchomieniu routera w przeglądarce internetowej należy wpisać adres: http://tplinklogin.net lub domyślny adres IP 192.168.0.1. Po uwierzytelnieniu możemy skorzystać z kilkuetapowego kreatora, który przeprowadzi nas przed proces wstępnej instalacji. Dodatkowym ułatwieniem w przypadku Archera C20i jest kreator w postaci zewnętrznej aplikacji, która posiada podobną funkcjonalność co kreator webowy. W przypadku, gdy router podłączany jest do modemu kablowego lub operatora oferującego dynamiczny adres IP konfiguracja routera zajmuje kilkadziesiąt sekund. Sprowadza się do określenia nazwy SSID dla sieci WiFi 2,4 oraz 5 GHz, szyfrowania i poziomu zabezpieczeń. Oczywiście jest to tylko podstawowa konfiguracja

Użytkownicy, których konfiguracja ISP jest inna mogą skorzystać z webowego menu i samodzielnie ustawić parametry łącza. Router obsługuje zarówno statyczne jak i dynamiczny adres IP, połączenia PPPoE oraz możliwość zestawienia tuneli VPN PPTP i L2TP. Konfigurację tych parametrów przeprowadza się w zakładce Network – WAN. Dodatkowo w sekcji Network – MAC Clone możemy zmienić adres fizyczny MAC interfejsu WAN routera. Funkcja ta jest czasami wykorzystywana przez operatorów ISP. Zabezpieczają oni dostęp do internetu poprzez filtrowanie adresu MAC routera lub komputera użytkownika.

Choć router można zaliczyć do klasy ekonomicznych, to producent nie poprzestał na obsłudze protokołu IPv4. Użytkownik może również uzyskać dostęp do sieci operatora ISP i internetu przy użyciu protokołu IPv6. W zakładce IPv6 możemy skonfigurować połączenie statyczne i dynamiczne a także PPPoEv6 i tunelowe IPv6-IPv4. W tej zakładce ustalamy również obsługę protokołu IPv6 dla sieci LAN.

Użytkownicy, którzy wykorzystują zdalny dostęp do domowej sieci mogą również skorzystać z obsługi dynamicznego DNS. Pozwala ona na przydzielenie przyjaznej nazwy dla zewnętrznego adresu IP naszej sieci. To także ułatwienie, dla użytkowników, którzy posiadają zmienne publiczne IP. TP-Link oferuje obsługę dostawców no-ip.com, dyndns.com oraz comexe.cn.

Kolejne miłe zaskoczenie to wbudowana i bardzo konfigurowalna kontrola przepustowości łącza internetowego. Nie mamy tu do czynienia z zaawansowanym mechanizmem QoS kształtowania priorytetów. Jednak mechanizm kontroli znacznie ułatwi kształtowanie ruchu do i z sieci internet. System bazuje na określeniu szybkości połączenia internetowego w obydwu kierunkach. Na tej podstawie możemy przydzielić priorytety ruchu oraz określić szybkość pobierania i wysyłania danych na określonych portach i dla określonych adresów IP w sieci LAN. Kontrolę ruchu sieciowego można znakomicie połączyć z mechanizmami kontroli rodzicielskiej, harmonogramami i i mechanizmem rezerwacji adresów IP. O czym słów kilka za chwilę.