Routery

Optymalizacja, bezpieczeństwo i dane

przeczytasz w 1 min.

Ważnym elementem funkcjonowania sieci LAN jest nie tylko jej szybkość i zasięg. Kluczowym elementem są również funkcje optymalnego wykorzystania pasma internetowego oraz mechanizmy zabezpieczeń.

W TP-Linku Touch P5 znajdziemy system Quality of Service. Usługa priorytetowania ruchu jest niezwykle prosta w konfiguracji. Przede wszystkim określamy maksymalną szybkość pobierania oraz wysyłania danych z naszego łącza internetowego. Następnie możemy określić 3 kategorie priorytetów (wysoki, średni oraz niski). Kolejnym elementem jest lista reguł. Co ciekawe reguły możemy ustalać nie tylko dla poszczególnych urządzeń w sieci LAN ale także dla zdefiniowanych przez producenta usług. Jeśli jakiejś usługi nie ma na liście możemy samodzielnie ustawić rodzaj komunikacji oraz port i dodać odpowiednią regułę.

Wróćmy jeszcze do funkcji kontroli rodzicielskiej. W sekcji Basic mieliśmy do dyspozycji tylko możliwość definiowania komputerów i okresu czasu w jakim działa kontrola rodzicielska. Przenosząc się do sekcji zaawansowanej możemy dodatkowo dodać słowa kluczowe do czarnej lub białej listy.

Kolejne mechanizmy ochrony znajdziemy w sekcji Security. Tu znajdziemy możliwość aktywacji zapory sieciowej SPI, ochronę przed atakami typu ICMP Flood, UDP Flood czy TCP Syn flood. Możemy także zabronić wysyłania odpowiedzi ICMP do internetu i w sieci LAN. W przypadku stwierdzenia takau DOS wewnątrz sieci LAN urządzenie zostanie dodany do listy blokowanych hostów.

Funkcja Access Control uniemożliwi dostęp do sieci LAN a także dostęp do zasobów internetowych. W przypadku gdy w sieci zostanie stwierdzona próba nieautoryzowanego dostępu z urządzenia możemy je zablokować podając adres MAC. W TP-Linku cieszy również obecność IP & MAC Binding. Mechanizm umożliwia utworzenie pary adres: IP oraz adres MAC i lepszą kontrolę urządzeń w sieci, w której użytkownicy mogą zmienić swój adres IP i dla przykładu omijać blokadę kontroli rodzicielskiej.

Warto również zajrzeć do zakładki System Tools. Znajdziemy tu opcje związane z administracyjnymi ustawieniami urządzenia:

  • Czasu
  • Narzędzia diagnostyczne – ping i traceroute
  • Aktualizacja oprogramowania i kopia zapasowa ustawień
  • Ustawienia konta administratora i możliwości zdalnego zarządzania
  • Logi systemowe z możliwością wysyłki na mail
  • Statystyki ruchu sieciowego
  • I wspomniane wcześniej szczegółowe ustawienia sieci bezprzewodowej