Monitory

Menu OSD, pomiary kolorymetrem

przeczytasz w 3 min.

Zarówno panel sterowania jak i menu jest praktycznie identyczne jak we wspomnianym już kilkakrotnie VX2858Sml. Pięć dotykowych przycisków zapewnia sprawną i intuicyjną obsługę menu. Poszczególne opcje znajdują się tam gdzie można ich oczekiwać, więc poruszanie się po zakładkach przebiega bezproblemowo.

ViewSonic VX2880 menu

Pierwszy z przycisków uruchamia menu oraz pełni funkcję przycisku wstecz. Kolejnym wybiera się podświetloną opcję. Środkowy przycisk służy do uruchamiania i wyłączania monitora. Za pomocą dwóch ostatnich użytkownik nawiguje po menu.

Jeśli menu nie jest uruchomione, poszczególne przyciski spełniają inne funkcje:

 • przycisk „2” - zmiana źródła obrazu
 • przycisk „w dół” - skrót do filtru niebieskiego światła
 • przycisk „w górę” - skrót do predefiniowanych ustawień obrazu

W menu OSD znajdziemy następujące funkcje:

Contrast / Britghtness

Input Select
HDMI, DisplayPort, miniDisplayPort

Audio adjust
Volume, Mute, Audio input

Color adjust
sRGB, Bluish, Cool, Native, Warm, User Color

Information

Manual image adjust
Dynamic Contrast, Response Time (Standard, Advanced, Ultra Fast), Overscan, Eco mode, View Mode (Standard, Game, Movie, Web, Text, Mono), Blue Light Filter

Setup Menu
Language Select, Resolution Notice, OSD Position, OSD Time Out, OSD Background, Auto Power Off, Sleep, Power Indicator

Memory Recall


Pomiary kolorymetrem

W menu znajdziemy 6 predefiniowanych trybów View Mode: Standard, Game, Movie, Web, Text, Mono.

Standard

luminancja maksymalna: 294.3 cd/m2
luminancja minimalna (czerń): 0.4 cd/m2
temperatura barw: 6300K

ViewSonic VX2880 ustawienia fabryczne

Game

luminancja maksymalna: 284.2 cd/m2
luminancja minimalna (czerń): 0.4 cd/m2
temperatura barw: 6700K

ViewSonic VX2880 ustawienia game

Movie

luminancja maksymalna: 280.7 cd/m2
luminancja minimalna (czerń): 0.4 cd/m2
temperatura barw: 6800K

ViewSonic VX2880 ustawienia movie

Web

luminancja maksymalna: 272.0 cd/m2
luminancja minimalna (czerń): 0.4 cd/m2
temperatura barw: 6400K

ViewSonic VX2880 ustawienia web

Text

luminancja maksymalna: 227.2 cd/m2
luminancja minimalna (czerń): 0.4 cd/m2
temperatura barw: 4900K

ViewSonic VX2880 ustawienia text

Ustawienia nie różnią się jednak zbyt mocno między sobą. Wyjątkiem jest tryb Text oraz tryb Mono. W przypadku tego ostatniego wynika to głównie z faktu, że jest to tryb monochromatyczny. Z kolei tryb Text charakteryzuje się bardzo ciepłą barwą kolorów.

Optymalna jasność

W trybie ręcznej regulacji paramentów obrazu, aby uzyskać optymalną jasność na poziomie jak najbardziej zbliżonym do 120 cd/m2 oraz temperaturę barw 6500 K przy kontraście ustawionym na 50%, należy ustawić wartość jasności na 83% oraz poszczególnych składowych barw:

R = 99
G = 99
B = 100

ViewSonic VX2880 ustawienia optymalne

Poziomy luminacji

W specyfikacji technicznej producent podaje wartość maksymalnej luminacji na poziomie 300 cd/m2. Przeprowadzony test wykazał, że tak jest w istocie. Podany wynik uzyskaliśmy przy maksymalnych wartościach jasności i kontrastu, co wpływa na znaczące zniekształcenie krzywej kolorów. Jest to wyraźnie widoczne na poniższym wykresie.

ViewSonic VX2880 ustawienia maksymalne

Obniżenie kontrastu o połowę sprawia, że kolory są znacznie lepiej odwzorowane. Efektem ubocznym jest także znaczące obniżenie luminacji - do ok. 140 cd/m2.

ViewSonic VX2880 ustawienia max2

Następny test polegał na zmierzeniu poziomów luminancji. Monitor ustawiliśmy na 6500K i wybraliśmy kontrast 50%. Wyniki:

 • 0% = 8 cd/m2
 • 10% = 22 cd/m2
 • 20% =  37 cd/m2
 • 30% =  50 cd/m2
 • 40% =  65 cd/m2
 • 50% =  80 cd/m2
 • 60% =  93 cd/m2
 • 70% =  108 cd/m2
 • 80% =  121 cd/m2
 • 90% =  136 cd/m2
 • 100% = 150 cd/m2

Przy jasności ustawionej na 0% praca na monitorze jest praktycznie niemożliwa – nawet w bardzo ciemnym pomieszczeniu. Optymalna do codziennego korzystania z monitora luminacja wymaga ustawienia jasności na poizomie ok. 80 procent (przy kontraście 50). Wartość luminacji wzrasta systematycznie o ok. 15 punktów, co każde 10 procent.

Równomierność podświetlania


96 cd/m2
-20.0%
 
108 cd/m2
-10.0%
115 cd/m2
-4,2%

103 cd/m2
-14.2%\

120 cd/m2
100%
114 cd/m2
-5,0%

103 cd/m2
-14.2%
 
109 cd/m2
-9,2%
108 cd/m2
-10.0%

Równomierność podświetlenia nie jest najmocniejszą stroną testowanego modelu. Różnice pomiędzy poszczególnymi obszarami ekranu są znaczące i sięgają nawet 20 procent w lewym górnym rogu. Prawa strona wypada pod tym względem znacznie lepiej – tutaj różnica w stosunku do środka ekranu wynoszą ok. 5 procent, co jest dobrym wynikiem.