Oprogramowanie

Modelowanie części blaszanych

przeczytasz w 2 min.

Za pomocą oprogramowania Solid Edge ST6, podobnie jak w poprzednich wersjach projektować tłoczone lub dziurkowane elementy blaszane. W najnowszej odsłonie dodano funkcje usprawniające projektowanie prostych, prasowanych krawędziowo lub walcowanych części blaszanych. Funkcje te są szczególnie przydatne w zastosowaniach wymagających złożonego pakowania, tłoczenia blach, wytwarzania elementów z tworzyw sztucznych i projektowania maszyn ciężkich.

Pakiet Solid Edge ST6 ułatwia tworzenie wgłębień, wgłębień liniowych, wycięć z zagięciem i żaluzji w zagięciach. W najnowszym wydaniu części blaszane można umieszczać na zwykłych częściach sekwencyjnych o jednolitej grubości bez konieczności przekształcenia części w blachę, co zapewnia wyjątkowo skuteczną metodę projektowania tłoczonych części metalowych. Kolejne ulepszenie projektowania tłoczonych części metalowych umożliwia definiowanie kołnierzy konturowych na krawędziach istniejących kołnierzy konturowych.

W wypadku projektowania elementów blaszanych, Solid Edge ST6 pozwala na dodawanie elementów wzmacniające, takich jak np. użebrowanie do płaskich form, a następnie zaginać je tak, aby dopasować je do istniejącego już modelu projektowanego elementu blaszanego. [źródło: Siemens PLM Software]

Pakiet Solid Edge ST6 obsługuje możliwość tłoczenia lub wygniatania bryły docelowej innym narzędziem bryłowym. Można to wykonywać zarówno w środowiskach części, jak i blach. Tworzenie części tłoczonych jest szybsze i umożliwia natychmiastowe rozpoczęcie projektowania narzędzi. Udoskonaleniu uległy narzędzia do rozwijania. Pozwalają one zachować fazy, zaokrąglenia i otwory we wszystkich zagięciach. Wgłębienia i wycięcia z zagięciem obsługują wiele profili zamkniętych w jednym elemencie. Tabela zmiennych zawiera zmienne dla przyciętych modeli blaszanych. Zmienne te mogą być powiązane z arkuszami kalkulacyjnymi, dzięki czemu możliwe jest prowadzenie dalszych obliczeń.

Istnieje też możliwość stworzenia narzędzia bryłowego do formowania projektowanego elementu blaszanego i wykorzystania go do zdeformowania danych geometrycznych opisujących ten blaszany element. Po właściwym, wzajemnym ustawieniu narzędzia/matrycy i wytłaczanej blachy, program automatycznie przekształci dane geometryczne. W ten sposób forma narzędzia/matrycy zostanie idealnie dopasowana, a jednocześnie zachowane zostaną odpowiednie grubości ścianek wytłaczanego elementu. Tę funkcję można również zastosować podczas modelowania form odlewniczych lub elementów kutych, a także przy projektowaniu opakowań strukturalnych (np. wytłoczek ze styropianu) wykorzystywanych podczas transportu.

Proces projektowania części tłoczonych z wykorzystaniem narzędzia bryłowego do formowania projektowanego elementu. [źródło: Siemens PLM Software]

Program pozwala również dodawać elementy wzmacniające, takie jak np. użebrowania do płaskich form, a następnie odpowiednio je zagiąć po to, aby dopasować je do istniejących już krzywizn. Możliwe jest również dodawanie cech elementów tłoczonych, takich jak wzmocnienia do jednolitych, grubych części.

Uproszczenie projektowania dużych złożeń

W najnowszej wersji pakietu Solid Edge znalazło się wiele narzędzi do zarządzania złożeniami, które ułatwiają modelowanie w wypadku dużych projektów. W zupełnie nowym środowisku złożenia uproszczonego projektanci mogą doprecyzować reprezentacje dużych złożeń. Dostępne są wszystkie polecenia modelowania części sekwencyjnych, a także kilka nowych narzędzi. Funkcjonalność ta jest szczególnie cenna dla producentów OEM i dostawców, którzy muszą usunąć zastrzeżone dane ze złożeń przed wysłaniem modeli producentom wyrobów końcowych.

Za pomocą polecenia zamykania komponentów projektanci mogą reprezentować lub zastępować wybrane komponenty prostymi kształtami geometrycznymi. Otrzymana kostka lub walec są powiązane z wybranymi komponentami i można je modyfikować za pomocą operacji sekwencyjnych w celu ujawnienia tylko istotnych szczegółów zewnętrznych. Powielanie brył pozwala projektantom kopiować i konstruować szyki uproszczonych obiektów bryłowych składających się z jednej lub wielu brył, co umożliwia szybkie tworzenie reprezentacji wielkoskalowego rysunku koncepcyjnego zwykłych i zastrzeżonych komponentów. Dzięki nowej technice wyświetlania w oprogramowaniu Solid Edge ST6 płynność wyświetlania złożeń podczas przesuwania, powiększania i obracania widoku złożenia została dwukrotnie zwiększona bez pogorszenia jakości generowanego obrazu.

W programie Solid Edge ST6 zaimplementowano mechanizmy upraszczające projektowanie dużych złożeń. Upraszczanie jest szczególnie efektywne w wypadku złożeń liczących ponad milion części. [źródło: Siemens PLM Software]

Ulepszono również modelowanie złożeń. Ścieżki konstrukcji ramowych można np. wyznaczać za pomocą krawędzi komponentów części umieszczonych w złożeniu. Elementy równorzędne, takie jak krawędzie i punkty centralne, mogą być umieszczane podczas szkicowania geometrii w kontekście złożenia. Odejmowanie Boole'a modyfikuje zaś geometrię części wchodzących w skład złożenia.