Wydarzenia

Certyfikaty SAP Recognized Expertise

przeczytasz w 2 min.

Certyfikowani partnerzy systemów SAP

Firma Quercus, która od 8 lat jako partner SAP AG wdraża i serwisuje rozwiązania SAP dla biznesu, została wyróżniona przez koncern certyfikatem Recognized Expertise dla obszaru SAP Human Capital Management oraz certyfikatem Recognized Expertise dla rozwiązania SAP Data Warehousing. Quercus jest pierwszą organizacją w Polsce, która otrzymała oba dokumenty i dołączyła do grona certyfikowanych doradców SAP we wskazanych obszarach.

Certyfikaty przyznane zostały w ramach nowego programu SAP PartnerEdge. Koncern SAP AG nadaje wyróżnienia firmom partnerskim, które wykazały się wysokimi kompetencjami oraz doświadczeniem w wybranych rozwiązaniach lub branżach. Ponadto pod uwagę brane były takie umiejętności jak sprawne zarządzanie projektami oraz relacjami z klientem, jakość używanych narzędzi wdrożeniowych, a także dostępność i czas reakcji na zgłoszenie.

W obszarze SAP HCM firma Quercus doceniona została za swoje największe projekty wdrożeniowe realizowane dla Ministerstwa Sprawiedliwości, Politechniki Warszawskiej oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Każdy z nich charakteryzował się złożonością i bardzo dużym obiegiem danych.

Quercus jako podwykonawca firmy S&T w ramach projektu realizowanego dla Ministerstwa Sprawiedliwości wdrożył moduł SAP HR we wszystkich 298 sądach apelacyjnych, okręgowych i rejonowych w całej Polsce. Ogólnym celem tego procesu było usprawnienie działania sądów powszechnych w obszarze zarządzania finansami oraz kadrami poprzez wdrożenie nowoczesnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych. – Chcieliśmy zwiększyć skuteczność i efektywność zarządzania finansami w sądownictwie powszechnym. Z kolei w obszarze kadr przejście w jednolity system miało zapewnić m.in. jednoczesną obsługę wszystkich sądów i wymianę danych pomiędzy nimi – mówi Paweł Wysocki, Prezes Zarządu Quercus Sp. z o.o.

Niezwykle złożonym i pionierskim w skali kraju wdrożeniem był także projekt realizowany dla Politechniki Warszawskiej. Prace obejmowały implementację zintegrowanego systemu informatycznego SAP w obszarze kadrowo-płacowym (HR) oraz niezbędnych elementów z innych obszarów bezpośrednio powiązanych z obszarem kadrowo-płacowym, w szczególności: finansów (FI), controllingu (CO) czy zarządzania projektami (PS). Celem projektu było zastąpienie przestarzałych, niewydolnych i niewspółpracujących ze sobą aplikacji obsługujących procesy kadrowo-płacowe poprzez wdrożenie jednolitego, zintegrowanego systemu informatycznego.

Wdrożenie rozwiązania SAP HCM na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, podobnie jak w przypadku wcześniejszej realizacji wiązało się z koniecznością obsłużenia licznych, specyficznych dla tych organizacji obszarów. Projekt obejmował prace w zakresie administracji kadrowej, obsługi czasu pracy i rozliczania płac, a także rozwiązanie do obsługi BHP, ZFŚS, planowania kosztów osobowych, podróży służbowych, zarządzania szkoleniami i ocenami pracowniczymi oraz samoobsługę pracowniczą i menedżerską. Wdrożone środowisko zostało zintegrowane z uczelnianym systemem POLON.

Certyfikat Recognized Expertise dla rozwiązania SAP DW przyznany został za wdrożenie systemu raportowania dla Ministerstwa Sprawiedliwości. W ramach projektu zaimplementowane zostało oprogramowanie do gromadzenia statystyk sądowych, które stanowiło system źródłowy dla Hurtowni Danych SAP DW. Wprowadzone zostały również mechanizmy umożliwiające zbieranie danych statystycznych pochodzących z systemów informatycznych wykorzystywanych przez notariuszy
i komorników. Prace wdrożeniowe, poza wszystkimi sądami, obejmowały również pozostałe jednostki organizacyjne powiązane z Ministerstwem Sprawiedliwości, takie jak RODK, sądy wojskowe, zakłady poprawcze oraz schroniska dla osób nieletnich.

Wdrożenie dla Lekkerland Polska, za które firma Quercus również została doceniona w ramach obszaru SAP DW, stanowiło kolejny złożony i obszerny projekt – Działalność firmy Lekkerland, która miesięcznie wystawia kilkaset tysięcy faktur oraz odpowiadających im zleceń sprzedaży i dostaw stanowiła dla nas duże wyzwanie.Taka ilość danych znacząco utrudnia ich analizę, dlatego też opracowaliśmy koncepcję implementacji, tak by możliwa była szybka i sprawna analiza dużej ilości informacji oraz spójna i przekrojowa prezentacja danych pochodzących z różnych modułów systemu SAP ERP – mówi Krzysztof Konitz, architekt rozwiązań SAP DW, członek Zarządu Quercus Sp. z o.o. Projekt ten objął obszar sprzedaży i dystrybucji, zaopatrzenia, gospodarki materiałowej, rachunkowości finansowej, controllingu oraz rozliczania bonusów zakupowych i sprzedażowych. Wdrożenie pozwoliło na zwiększenie możliwości raportowania i analiz.

źródło: SAP/Quercus

Komentarze

0
Zaloguj się, aby skomentować
avatar
Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników serwisu.

    Nie dodano jeszcze komentarzy. Bądź pierwszy!