Wydarzenia

Europejskie Forum Podpisu Elektronicznego (EFPE) 2014

przeczytasz w 2 min.

EFPE to unikatowe w skali europejskiej wydarzenie łączące środowiska administracyjne, naukowe i biznesowe, skupione wokół tematu e-identyfikacji i bezpiecznych, zaufanych usług online.

Europejskie Forum Podpisu Elektronicznego (EFPE) 2014

W dniach 4-6 czerwca 2014 r. w hotelu Aurora w Międzyzdrojach odbędzie się XIV edycja największej w Europie konferencji poświęconej zagadnieniom podpisu elektronicznego i e-identyfikacji odbędzie się

Europejskie Forum Podpisu Elektronicznego (EFPE) to unikatowe w Polsce i w Europie wydarzenie skupiające środowiska administracyjne, naukowe i biznesowe skupione wokół tematu e-identyfikacji i bezpiecznych, zaufanych usług online. Już od 13 lat konferencja przyciąga gości nie tylko z Europy, ale i z całego świata, będąc ważnym forum, gdzie dyskutowane są dobre praktyki, kierunki zmian legislacyjnych i nowoczesne technologie. W dotychczasowych edycjach EFPE uczestnicy i prelegenci reprezentowali łącznie ponad trzydzieści krajów, w tym Australię, Japonię i USA. Misją EFPE jest wymiana doświadczeń i poglądów służących rozwojowi i wzajemnemu uznawaniu elektronicznych usług zaufania na Jednolitym Rynku Cyfrowym Unii Europejskiej oraz budowaniu przestrzeni zaufania wykraczającej poza ramy wspólnotowe.

Struktura konferencji ukształtowała się podczas realizacji poprzednich edycji. Składają się na nią: panel główny z prelekcjami oraz dyskusje w formie obrad okrągłego stołu, część szczególnie ceniona przez uczestników stawiających na dialog i nieskrępowaną komunikację z ekspertami o różnorodnych specjalizacjach. Tegorocznej edycji EFPE towarzyszą szczególne wydarzenia dla tworzącego się Jednolitego Rynku Cyfrowego będącego głównym filarem Agendy Cyfrowej dla Europy. Zakończyły się bowiem prace nad rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady – eIDAS, które dotyczy identyfikacji elektronicznej i elektronicznych usług zaufania. Podczas EFPE 2014 w Międzyzdrojach omówione zostaną nowe możliwości i szanse dla gospodarki elektronicznej jakie przyniesie unijne rozporządzenie eIDAS (Electronic Identification Authentication Signature) – nowe standardy oraz ich zastosowanie.

Organizatorami konferencji Europejskie Forum Podpisu Elektronicznego 2014 są: Unizeto Technologies – lider polskiego rynku podpisu elektronicznego oraz Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Partnerami merytorycznymi wydarzenia są: Certum i Europejski Instytutu Norm Telekomunikacyjnych (ETSI).

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Minister Gospodarki RP wicepremier Janusz Piechocińskiego, Minister Sprawiedliwości RP Jacek Biernacki, Europejski Instytutu Norm Telekomunikacyjnych (ETSI), Komisja Narodów Zjednoczonych ds. Międzynarodowego Prawa Handlowego (UNICITRAL), Sejm RP – Komisja Innowacyjności i Nowych Technologii, Polski Komitet Normalizacyjny oraz Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji. Jednym z patronów medialnych wydarzenia jest Biznes Benchmark.

Rejestracji na EFPE 2014 należy dokonywać na stronie www.efpe.pl, gdzie można również znaleźć praktyczne informację na temat uczestnictwa w samej konferencji oraz zapoznać się z pełną agendę wydarzenia.

www.efpe.pl

Komentarze

0
Zaloguj się, aby skomentować
avatar
Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników serwisu.

    Nie dodano jeszcze komentarzy. Bądź pierwszy!