Internet

Komputer i smartfon, a nieodpowiednie treści i uzależnienia cyfrowe dzieci - jak temu przeciwdziałać?

artykuł sponsorowany, przeczytasz w 10 min.

Nadużywanie mediów cyfrowych przez dzieci i młodzież oraz dostęp do nieodpowiednich treści stają się coraz większym problemem, który dodatkowo nasila okres pandemii i izolacji najmłodszych od świata zewnętrznego.

Z jednej strony trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie bez dostępu do telefonu, komputera czy Internetu. Z drugiej strony zaobserwowanie u dzieci niepokojących symptomów, wskazujących na rozwój uzależnień cyfrowych, powinny zwrócić uwagę rodziców. Czym są uzależnienia cyfrowe i co je odróżnia od nadużywania mediów cyfrowych, jak prawidłowo rozpoznać niepokojące symptomy u najmłodszych oraz jak im przeciwdziałać? Przeczytasz w poniższym artykule.

Czym różni się nadużywanie mediów cyfrowych od uzależnienia cyfrowego?

O nadużywaniu mediów cyfrowych mówimy w sytuacji, gdy człowiek zaczyna tracić kontrolę nad czasem jaki spędza korzystając z komputera i urządzeń mobilnych podłączonych do Internetu. Problem nadużywania technologii cyfrowych niesie najpoważniejsze skutki dla dzieci i młodzieży, ponieważ w tym okresie dojrzewania człowiek kształtuje najważniejsze kompetencje społeczne i umiejętności interpersonalne pozwalające na sprawne funkcjonowanie w społeczeństwie. Zbyt długi czas spędzany w sieci przy jednoczesnym braku socjalizacji z rówieśnikami może spowodować trudności w odnalezieniu się dziecka lub nastolatka w późniejszym, dorosłym życiu.

Choć często w języku potocznym mówi się, że współczesne dzieci i nastolatki są uzależnione od komputera i sieci, nadużywanie mediów cyfrowych nie jest jeszcze uzależnieniem, choć powinno już budzić niepokój rodziców. O uzależnieniu cyfrowym mówi się, gdy człowiek zaczyna tracić kontrolę nad swoim życiem, a dostęp do komputera, smartfona czy Internetu staje się niezbędny do względnie normalnego funkcjonowania. Uzależnienie cyfrowe to schorzenie, powodujące nie tylko skutki natury psychicznej, ale również w znacznym stopniu odbijające się na zdrowiu fizycznym osoby uzależnionej. O ile nadużywanie mediów cyfrowych przez dzieci i młodzież można skorygować samodzielnie w domu lub z pomocą szkolnego pedagoga, uzależnienie cyfrowe jest chorobą wymagającą konsultacji i interwencji wykwalifikowanych osób.

Co wspiera nadużywanie mediów cyfrowych przez dzieci i młodzież?

Rodzicie, często nieświadomie, przyczyniają się do rozwoju nadużywania mediów cyfrowych wśród dzieci i młodzieży. Czasem wynika to z nieświadomości zagrożeń i konsekwencji, jakie mogą dosięgnąć ich dzieci w sytuacji, gdy nadużywanie przerodzi się w uzależnienie cyfrowe. Można wyróżnić kilka czynników mogących mieć wpływ na rozwój nadużywania komputera, smartfonu lub Internetu u najmłodszych:

Okres pandemii i izolacja społeczna

[Problem] Z uwagi na panującą w Polsce pandemię, większość uczniów przeszła w tryb nauki zdalnej. Z jednej strony eksperci ds. rozwoju dzieci alarmują o problemie zbyt małej ilości interakcji pomiędzy rówieśnikami, co przekłada się na problem socjalizacji dzieci. Z drugiej strony, niezbędne do nauki zdalnej - komputer i telefon zwiększają czas, podczas którego dziecko obcuje z cyfrowym światem. Takie połączenie sprawia, że najmłodsi spędzają w sieci nawet kilkanaście godzin więcej, niż wskazują zalecenia.

[Rozwiązanie] Warto pilotować czas, jaki dziecko spędza na komputerze, tablecie lub smartfonie. Przydatne do tego będzie oprogramowanie kontroli rodzicielskiej, zainstalowane na sprzęcie użytkowanym przez dziecko, które w czytelnym raporcie przedstawi rodzicowi w jakich godzinach i ile czasu dziecko spędziło w urządzeniu mobilnym lub komputerze. Jeżeli oprogramowanie kontroli rodzicielskiej wykaże zbyt duży czas aktywności dziecka w cyfrowym świecie, warto o tym z nim porozmawiać i spróbować zastąpić ten czas wspólną aktywnością, np. sportem czy rodzinnym gotowaniem.

Niekontrolowany i nieograniczony dostęp do Internetu dla dziecka

[Problem] Młoda osoba, która dopiero wchodzi w cyfrowy świat, nie jest świadoma zagrożeń i zasad prawidłowego korzystania z Internetu. Udostępnienie dziecku nieograniczonego dostępu do sieci niesie za sobą duże ryzyko, zarówno marnowania w Internecie zbyt dużej ilości czasu, jak i odnajdywania nieodpowiednich lub szkodliwych treści, mogących negatywnie wpłynąć na jego rozwój. Rolą rodzica, szczególnie w pierwszym etapie inicjacji cyfrowej swojego dziecka, jest kontrolowanie aktywności dziecka w sieci i czasu jaki w nim spędza.

[Rozwiązanie] Eksperci ds. rozwoju dzieci jasno wskazują, że dostęp do sieci, zwłaszcza w początkowej fazie poznawania cyfrowego świata, powinien być ograniczony. Rodzic może zabierać smartfon czy wyłączać komputer o określonych godzinach. Jednak takie metody mogą budzić niechęć i bunt młodych osób. Korzystniejszym rozwiązaniem jest skorzystanie z jednej z funkcji oprogramowania do kontroli rodzicielskiej, mianowicie zdalnego blokowania i odblokowywania urządzeń dziecka oraz rozmowa z najmłodszym, dlaczego jego urządzenie będzie nieaktywne o określonych godzinach. Dzięki temu rodzic ma pewność, że dziecko nie korzysta np. ze smartfona podczas nauki czy w godzinach snu. Jednocześnie w każdej chwili może zdalnie odblokować telefon, np. w sytuacji, gdy dziecko wychodzi z domu i potrzebuje urządzenia, aby w sytuacji awaryjnej móc skontaktować się z opiekunami.

Zbyt wczesna inicjacja dziecka ze światem cyfrowym

[Problem] Obecnie często zdarza się i jest to akceptowane, że rodzice przekazują swoim dzieciom pierwszy smartfon w wieku 1 -2 lat. Mimo, że dziecko jeszcze nie potrafi chodzić czy mówić, zaczyna dość płynnie korzystać z Internetu czy aplikacji zainstalowanych na smartfonie. Jednak tak wczesna inicjacja z technologią i ograniczenie uwagi rodziców mogą spowodować zaburzenia już w początkowej fazie rozwoju dziecka.

[Rozwiązanie] Dzieci, zwłaszcza te najmłodsze w początkowej fazie swojego rozwoju nie powinny w ogóle korzystać z urządzeń i mediów cyfrowych, w tym Internetu i telewizji. Ten czas powinien być poświęcony na poznawanie nowego świata, budowanie relacji z rodzicami i tworzenie więzi z rówieśnikami. Gdy dziecko zacznie rozumieć korzyści, ale również zagrożenia jakie niesie dostęp do cyfrowego świata, rodzice powinni stopniowo zapoznawać je z urządzeniami, takimi jak smartfon czy komputer z dostępem do Internetu. Jednocześnie, zwłaszcza w pierwszym okresie inicjacji cyfrowej, dorośli powinni sprawować opiekę nad czasem i aktywnością dziecka w sieci. Jednym ze sposób jest wykorzystanie oprogramowania ochrony rodzicielskiej, posiadającego funkcję śledzenia wyszukiwanych przez dziecko haseł w Internecie oraz blokowania dostępu do nieodpowiednich treści.

Brak pasji, zainteresowań, hobby dziecka

[Problem] Zbyt długie korzystanie z komputera, telefonu lub sieci przez dzieci i młodzież często wynika z nudy i braku zainteresowań. Problem nasiliła pandemia, podczas której większość outdoorowych możliwości spędzania czasu z rówieśnikami została uniemożliwiona. Obecnie dzieci i młodzież mają problem z zagospodarowaniem wolnego czasu, tym większy, jeżeli rodzice nie starają się lub nie mają czasu angażować się we wspólne aktywności. Wynikiem tego jest większy niż wskazują zalecenia bezproduktywny czas spędzany przez dzieci i młodzież w sieci.

[Rozwiązanie] Bardzo ważna z punktu rodziców jest świadomość czym interesują się ich dzieci. Problem pojawia się w sytuacji, gdy dziecko ma kłopot z zaplanowaniem czasu wolnego. Posiadanie hobby lub ciekawych zainteresowań wpływa pozytywnie nie tylko na rozwój społeczny dziecka, ale również pozwala mu na zdobywanie cech interpersonalnych i umiejętności, które przydadzą mu się w dorosłym życiu. Jeżeli rodzic dostrzega problem z zagospodarowaniem przez dziecko wolnego czasu, który spędza bezproduktywnie w Internecie, warto spróbować znaleźć wspólnie interesujące hobby, np. sport (piła nożna, tenis, pływanie), sztuka (nauka gry na gitarze, kurs rysunku) czy chociażby pomoc w domowych obowiązkach jak wspólna naprawa auta czy rodzinne gotowanie posiłku. Wykorzystując moduł śledzenia aktywności w sieci wbudowany w oprogramowanie ochrony rodzicielskiej możesz poznać hasła, jakie dziecko wyszukuje w Internecie i na tej podstawie pomóc mu rozwinąć własną pasję.

Brak ustalonych reguł korzystania z urządzeń cyfrowych i sieci

[Problem] Rodzice przekazując dziecku telefon, tablet lub komputer, często nie ustalają reguł korzystania z urządzenia. W wyniku tego zdarza się, że dziecko nie znając granic, przekracza dopuszczalny czas jaki powinno spędzać w sieci, lub korzysta z urządzeń w niewłaściwych momentach, np. podczas posiłku, nauki czy wizyty gości w domu.

[Rozwiązanie] Dziecko powinno znać granice korzystania ze smartfona i komputera. Przed przekazaniem mu pierwszego urządzenia, warto odbyć z nim rozmowę i jasno przedstawić reguły jakie dziecko musi przestrzegać i zaakceptować. Dobrym sposobem jest również umieszczenie w widocznym miejscu reguł domu, np. „nie korzystamy z telefonu podczas posiłku”, „wyłączamy tablet, gdy do domu przychodzą goście” czy „nie korzystamy z komputera po godzinie 22:00”. Rodzicie wspólnie z dzieckiem mogą ustalić nagrody za przestrzeganie reguł i kary za ich łamanie. W weryfikacji tego czy dziecko trzyma się zaakceptowanych reguł rodzica wspomoże oprogramowanie ochrony rodzicielskiej, które przedstawi czytelny raport z cyfrowej aktywności dziecka.

Słabe relacje dzieci i rodziców

[Problem] Obecnie w dość szybkich i dynamicznych czasach, w wielu rodzinach przywiązuje się zbyt małą wagę do budowania odpowiednich relacji ze swoimi dziećmi. Zbyt mała uwaga, braki względem wychowania czy ograniczone wspólne spędzanie czasu powodują budowanie słabych więzi, co skutkuje brakiem zaufania i szukaniem przez dziecko alternatywy w mediach cyfrowych.

[Rozwiązanie] Dobre relacje rodziców i dzieci oraz wzajemne zaufanie są kluczowymi czynnikami gwarantującymi prawidłowy rozwój i funkcjonowanie najmłodszych. Rodzice powinni starać się spędzać z dzieckiem jak największą ilość czasu, zwłaszcza w początkowej fazie jego rozwoju i socjalizacji. Przewrotnie, okres pandemii może pomóc rodzicom pracującym w trybie home office w zacieśnianiu więzi ze swoimi dziećmi, w tym budowaniu wspólnego zaufania i otwartej przestrzeni do rozmowy o potrzebach i obawach najmłodszych. Silne więzi i poczucie bezpieczeństwa dzieci będą pomagać rodzicom w szybkim diagnozowaniu i przeciwdziałaniu nadużywania przez dziecko mediów cyfrowych. Moduł śledzenia aktywności w sieci oraz raport czasu spędzanego przez dziecko w Internecie generowany przez oprogramowanie ochrony rodzicielskiej może dodatkowo wspomóc rodziców w wyłapaniu niepokojących sygnałów.

Nadużywanie mediów społecznościowych

[Problem] Platformy społecznościowe są uwielbiane przez dzieci i młodzież. Z jednej strony pozwalają na zachowanie cyfrowego kontaktu z rówieśnikami, z drugiej strony zapewniają rozrywkę i stanowią narzędzie do ekspresji i kreatywności młodych osób. Jednak nadużywanie social mediów, oprócz ryzyka uzależnienia, może doprowadzić do schorzenia o nazwie FOMO (ang. Fear Of Missing Out). FOMO jest coraz częściej diagnozowanym schorzeniem cywilizacyjnym, polegającym na strachu przed przegapieniem jakieś ciekawej lub ważnej rzeczy w cyfrowym świecie. Objawia się częstym, wręcz kompulsywnym zerkaniem w smartfon czy trudnościami w skupieniu uwagi. FOMO, czyli strach przed byciem offline skutkuje nie tylko pogorszeniem wyników w nauce dziecka, ale również trudnościami w budowaniu prawidłowych relacji z rówieśnikami.

[Rozwiązanie] Kluczowe z punktu widzenia bezpiecznego korzystania z social mediów, jest zrozumienie przez dziecko zagrożeń wynikających z aktywności na platformach społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram czy TikTok. Rodzic powinien wyposażyć dziecko w niezbędną wiedzę i przekazać dobre praktyki jak bezpiecznie korzystać, tworzyć treści i zamieszczać własny content w Internecie. Jeżeli dorosły nie posiada takiej wiedzy może sam ją zdobyć np. czytając blogi i poradniki dotyczące bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie, czy skorzystać z pomocy szkolnego pedagoga. Sugerowanym rozwiązaniem, zwłaszcza dla urządzeń mobilnych, jest wsparcie się aplikacją ochrony rodzicielskiej zainstalowaną na smartfonie dziecka. Oprogramowanie ochrony nie tylko zablokuje niepożądane z punktu widzenia dziecka treści, ale również przedstawi rodzicowi raport obrazujący, ile czasu dziecko spędza w poszczególnych aplikacjach social media. Co istotne konsola rodzica np. w oprogramowaniu Norton 360 Parental Control pozwala na zdalne zablokowanie dostępu do wybranych aplikacji co pozwala np. ograniczyć dostęp do social mediów, przy jednoczesnym dostępnie do pozostałych funkcji urządzenia.

Brak wiedzy rodziców o możliwościach przeciwdziałania nadużywaniu mediów cyfrowych przez dzieci

[Problem] Rodzicie często nie są świadomi zarówno zagrożeń jakie niesie nadużywanie mediów cyfrowych przez ich dzieci, jaki i sposobów przeciwdziałania tworzeniu się uzależnień cyfrowych. Brak wiedzy na temat tego coraz częściej występującego problemu przyczynia się do problemów z identyfikacją nadużywania urządzeń i Internetu przez dzieci i młodzież.

[Rozwiązanie] Świadomość rodziców na temat współczesnych zagrożeń jest bardzo istotna z punktu widzenia bezpieczeństwa ich dzieci. Posiadanie wiedzy i znajomość podstawowych zasad korzystania z urządzeń cyfrowych pozwala dorosłym na szybą identyfikację i działanie w sytuacji, gdy dziecko lub nastolatek przejawia pierwsze symptomy nadużywania mediów cyfrowych. Wiedzę o cyfrowych zagrożeniach można z łatwością znaleźć w internetowych poradnikach, e-bookach czy blogach o tematyce bezpieczeństwa w sieci. Pomocni w tym aspekcie będą również szkolni pedagodzy i osoby na co dzień zajmujące się tematyką bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie. Przydatnym narzędziem wspierającym rodziców w prawidłowym kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji cyfrowych dziecka jest również oprogramowanie ochrony rodzicielskiej, szczególnie polecane w pierwszym okresie inicjacji cyfrowej dziecka.

Program kontroli rodzicielskiej na komputer i smartfon dziecka – jaki wybrać?

Świadomi rodzicie coraz częściej decydują się na stosowanie dodatkowych zabezpieczeń w postaci programu ochrony rodzicielskiej. Jednym z rekomendowanych rozwiązać ochrony dzieci jest wbudowany w program antywirusowy Norton 360 moduł o nazwie Kontrola rodzicielska od Norton.

Czym jest funkcja ochrony rodzicielskiej?

Funkcja ochrony rodzicielskiej to oprogramowanie, która pomaga rodzicom sprawować opiekę nad bezpieczeństwem aktywności ich dzieci na komputerze, tablecie oraz smartfonie. Do podstawowych zadań oprogramowania kontroli rodzicielskiej należą:

 • Bezpieczny Internet - blokuje dostęp do treści nieodpowiednich dla dziecka wg zdefiniowanych kategorii np. pornografia, hazard, polityka, alkohol, przemoc itd.
 • Kontrola czasu korzystania z urządzenia – za pomocą tej opcji rodzic zdalnie wyłączy urządzenia w wybranych godzinach np. podczas nauki. Co więcej, taka funkcja ułatwia także konfigurację dziennego limitu godzinowego korzystania z laptopa/smartfona,
 • Podgląd aktywności w sieci – ułatwia podgląd wyszukiwanych haseł oraz filmów przez dziecko. Funkcja wyświetla frazy, które są stosowane przez pociechę w wyszukiwarkach co ułatwia reakcję, gdy któraś aktywność wzbudza niepokój,
 • Raporty – opcja tworzy spersonalizowane raporty o aktywności dziecka w sieci i na komputerze;
 • Konsola administracyjna dla rodziców – za pomocą konsoli rodzicie zyskują dostęp do dedykowanej platformy na smartfonie lub komputerze, z poziomu której zarządzają bezpieczeństwem i aktywnością dziecka w sieci.

Jak uruchomić kontrolę rodzicielską na smartfonie?

Aby skonfigurować i uruchomić kontrolę rodzicielską na komputerze lub smartfonie dziecka, należy posiadać:

 • licencję na oprogramowanie ochrony rodzicielskiej, np. Norton 360;
 • komputer lub smartfon rodzica (w celu administrowania aktywnością dziecka poprzez konsolę rodzica);
 • smartfon, tablet lub komputer z dostępem do Internetu należący do dziecka.

Po zakupie, zainstalowaniu i aktywowaniu licencji Norton 360 w pierwszej kolejności na urządzeniu dziecka należy dodać oprogramowanie kontroli rodzicielskiej. W przypadku smartfona z systemem Android aplikację znajdziesz je w sklepie Google Play - pobierz Norton 360 Family Parental Control na Android.

Dla systemu Windows 10 proces wygląda identycznie, z tą różnicą, że instalujesz oprogramowanie antywirusowe Norton 360 pobrane ze strony producenta (link do pobrania programu na komputer znajdziesz w wiadomości email otrzymanej po zakupieniu antywirusa Norton 360). Aby aktywacja kontroli rodzicielskiej przebiegła poprawnie:

 • Na smartfonie dziecka zaloguj się w aplikacji danymi do konta Norton 360 i zaakceptuj uprawnienia aplikacji na urządzeniu.
   
 • Zaloguj się do konsoli administracyjnej Norton, a następnie przejdź do sekcji Kontrola rodzicielska, aby skonfigurować konto swojego dziecka.

Zarządzanie urządzeniami dzieci podpiętymi pod kontrolę rodzicielską w norton 360
Zarządzanie urządzeniami dzieci podpiętymi pod kontrolę rodzicielską znajdziesz w panelu swojego konta w kafelku: Kontrola rodzicielska.

 • W sekcji Kontrola Rodzicielska znajdują się alerty (ostrzeżenia dot. aktywności dzieci) oraz utworzone konta Twojego dziecka lub dzieci. Kliknij awatar dziecka, które chcesz sprawdzić, aby wyświetlić szczegółowe informacje.

Widok na profil dziecka wraz z informacjami o jego aktywności - norton 360
Widok na profil dziecka wraz z informacjami o jego aktywności na urządzeniu mobilnym.

Jak działa aplikacja do kontroli rodzicielskiej w Norton 360?

Po zainstalowaniu aplikacji na wszystkich urządzeniach i poznaniu interfejsu konsoli przyszedł czas na zapoznanie się z poszczególnymi funkcjami kontroli rodzicielskiej Norton 360.

Czas szkolny

Jest to funkcja, która zdalnie ogranicza korzystanie z telefonu lub tabletu w wybranych godzinach, np. podczas zajęć szkolnych bądź nauki. Klikając w przycisk Czas szkolny skonfigurujesz takie parametry jak:

 • Czas trwania ograniczenia korzystania z urządzenia przez dziecko;
 • Dozwolone kategorie witryn, które dziecko odwiedza podczas użytkowania smartfona/laptopa;
 • Dozwolone witryny np. wybrane serwisy edukacyjne, portale szkole, strony do nauki;
 • Niedozwolone witryny np. strony z grami online, social media itd.

Widok funkcji Czas szkolny podczas konfiguracji konta dziecka - norton 360
Widok funkcji Czas szkolny podczas konfiguracji konta dziecka.

Blokada błyskawiczna

Blokada błyskawiczna to jednorazowe, natychmiastowe zablokowanie urządzenia dziecka w momencie, gdy używanie smartfona jest niewskazane. Przed włączeniem czasowej blokady urządzenia należy wskazać co najmniej jeden numer (najlepiej do rodzica), aby w sytuacji alarmowej dziecko mogło skontaktować się w celu udzielenia pomocy. 4 cyfrowy kod PIN rodzic ustala samodzielnie, a wpisanie go w urządzeniu dziecka odblokuje urządzenie.

Widok funkcji blokady natychmiastowej urządzenia dziecka - norton 360
Widok funkcji blokady natychmiastowej urządzenia dziecka.

Sekcja Internet

W sekcji Internet skonfigurujesz kategorie treści, do których dziecko posiada dostęp z poziomu swojego smartfona lub komputera. Dodatkowo w tym miejscu sprawdzisz aktywność swojego dziecka w sieci oraz zapoznasz się z ostrzeżeniami, jeżeli aplikacja wykryje próbę wejścia na strony oznaczone jako potencjalnie szkodliwe bądź niebezpieczne.

Widok sekcji Internet w konsoli rodzica - norton 360
Widok sekcji Internet w konsoli rodzica Norton 360.

Na powyższym zrzucie z konsoli widać, że dziecko próbowało wejść na strony rozpoznane jako potencjalnie niebezpieczne (kategorie: pornografia i alkohol), a po wyświetlaniu na jego urządzeniu ostrzeżenia nie przeszło do witryny.

Jeżeli dziecko spróbuje wejść na stronę, która zostanie rozpoznana jako niewłaściwa, aplikacja prześle ostrzeżenie lub zablokuje dostęp do witryny - norton 360
Jeżeli dziecko spróbuje wejść na stronę, która zostanie rozpoznana jako niewłaściwa, aplikacja prześle ostrzeżenie lub zablokuje dostęp do witryny (w zależności od konfiguracji reguł domu).

Co ciekawe, kontrola rodzicielska w Norton 360 daje szersze możliwości w konfiguracji dostępu do witryn internetowych. W sekcji Internet rodzice ustalą m.in. poziom zabezpieczeń dostępu do sieci, za pomocą zakładki Reguły domu. W jej skład wchodzą:

 • Poziom ograniczeń – powiązany z wiekiem Twojego dziecka,
 • Poziom nadzoru – czy aplikacja ma blokować, ostrzegać czy nie podejmować działań w stosunku do niebezpiecznych witryn,
 • Kategorie internetowe – kategorie witryn, do których dziecko będzie miało dostęp lub zostaną zablokowane,
 • Niedozwolone witryny – ręcznie wpisana lista zablokowanych witryn,
 • Dozwolone witryny – ręcznie wpisana lista witryn, które nie będą blokowane mimo dopasowania ich profilu do zabronionych kategorii internetowych.

Widok sekcji Internet w zakładce konfigurowania reguł domu, a więc zasad blokowania treści i witryn na urządzeniu Twojego dziecka. - norton 360
Widok sekcji Internet w zakładce konfigurowania reguł domu, a więc zasad blokowania treści i witryn na urządzeniu Twojego dziecka.

Sekcja Czas

W sekcji Czas zarządzisz długością sesji dziecka na wybranym urządzeniu. Po przekroczeniu limitu ustalonych godzin urządzenie uniemożliwi dalsze korzystanie z gier, serwisów social media, przeglądarek etc. W zakładce Działania podejrzysz łączny czas korzystania przez dziecko z urządzenia.

Statystki czasu korzystania z urządzenia dziecka, znajdujące się w sekcji Czas - norton 360
Statystki czasu korzystania z urządzenia dziecka, znajdujące się w sekcji Czas.

W zakładce Reguły domu skonfigurujesz zasady działania blokady czasowej na urządzeniu, w tym:

 • Poziom ograniczeń – zakres ograniczeń dostosowany do wieku dziecka;
 • Limit czasowy – możliwość konfiguracji dziennego limitu czasowego korzystania z urządzenia;
 • Harmonogram – pora dnia, w której dziecko będzie korzysta z urządzenia;
 • Kod PIN - 4-cyfrowy kod odblokowujący urządzenie znany tylko rodzicowi;
 • Kontakty alarmowe – numery telefonów, z którymi będzie kontaktować się dziecko mimo blokady urządzenia.

Widok na konfigurację reguł domu w sekcji Czas - norton 360
Widok na konfigurację reguł domu w sekcji Czas.

Sekcja Aplikacje

Sekcja Aplikacje zbiera i wyświetla statystyki zainstalowanych na urządzeniu aplikacji oraz listę najczęściej używanego oprogramowania na smartfonie.

Widok zakładki Działania w sekcji Aplikacje - norton 360
Widok zakładki Działania w sekcji Aplikacje.

W zakładce Reguły domu ustawiliśmy w ten sposób dostęp do gier oraz aplikacji social media.

Widok listy aplikacji zainstalowanych na urządzeniu. Za pośrednictwem zakładki Reguły domu, w sekcji Aplikacje możesz zablokować dostęp do wybranych aplikacji - norton 360
Widok listy aplikacji zainstalowanych na urządzeniu. Za pośrednictwem zakładki Reguły domu, w sekcji Aplikacje możesz zablokować dostęp do wybranych aplikacji.

Sekcja Wyszukiwanie

W sekcji Wyszukiwanie rodzicie zweryfikują historię wyszukiwania treści w sieci za pośrednictwem najpopularniejszych wyszukiwarek internetowych. W zakładce Reguły domu mogliśmy dzięki temu włączyć lub wyłączyć opcje filtrowania treści przeznaczonych dla dorosłych.

Widok interfejsu konsoli w sekcji Wyszukiwanie, w zakładce Reguły domu - norton 360
Widok interfejsu konsoli w sekcji Wyszukiwanie, w zakładce Reguły domu.

Sekcja Filmy

Dzieci uwielbiają treści video, dlatego sekcja Filmy powinna być szczególna ważna dla rodziców, których pociechy nie wyobrażają sobie dnia bez użycia YouTube. Dzięki tej części interfejsu w kontroli rodzicielskiej użytkownik nadzoruje obejrzane materiały za pomocą najpopularniejszego serwisu z filmami. Oprócz tego mogliśmy przejrzeć przeglądane treści w serwisie Hulu, który w Polsce zdobywa coraz większą renomę. W połączeniu z zakładką Reguły w domu mamy więcej możliwość w konfigurowaniu treści, do jakich dostęp uzyska osoba niepełnoletnia.

Widok interfejsu konsoli w sekcji Filmy, w zakładce Reguły domu - norton 360
Widok interfejsu konsoli w sekcji Filmy, w zakładce Reguły domu.

Czy Norton 360 przesyła raport aktywności dziecka?

Jedną z funkcji sprawowania opieki nad aktywnością dziecka w sieci i na smartfonie/ komputerze jest cykliczny raport, przychodzący wprost na skrzynkę email rodzica. Z raportu dowiesz się m.in. czy Twoje dziecko w ubiegłym tygodniu:

 • prosiło o dostęp do zablokowanych stron;
 • ile witryn zostało zablokowanych;
 • ile naruszeń reguł domu zostało odnotowanych;
 • ile czasu Twoje dziecko spędziło w sieci;
 • jakie kategorie witryn odwiedzało;
 • jakie słowa kluczowe były najczęściej wyszukiwane;
 • z jakich aplikacji najchętniej korzysta na urządzeniu.

Widok tygodniowego raportu aktywności dziecka otrzymanego przez rodzica za pośrednictwem wiadomości email. (Część 1)
Widok tygodniowego raportu aktywności dziecka otrzymanego przez rodzica za pośrednictwem wiadomości email. (Część 1)

Widok tygodniowego raportu aktywności dziecka otrzymanego przez rodzica za pośrednictwem wiadomości email. (cześć 2)
Widok tygodniowego raportu aktywności dziecka otrzymanego przez rodzica za pośrednictwem wiadomości email. (cześć 2)

Widok tygodniowego raportu aktywności dziecka otrzymanego przez rodzica za pośrednictwem wiadomości email. (cześć 3)
Widok tygodniowego raportu aktywności dziecka otrzymanego przez rodzica za pośrednictwem wiadomości email. (cześć 3)

Widok tygodniowego raportu aktywności dziecka otrzymanego przez rodzica za pośrednictwem wiadomości email. (cześć 4)
Widok tygodniowego raportu aktywności dziecka otrzymanego przez rodzica za pośrednictwem wiadomości email. (cześć 4)

Czy funkcja kontroli rodzicielskiej Norton 360 jest dobrym wyborem?

Kontrola rodzicielska w Norton 360 posiada wszystkie, niezbędne opcje, które umożliwią rodzicom lepsze zarządzanie ochroną smartfona bądź komputera z Windows 10. Z jednej strony zabezpiecza najmłodszych przed szkodliwymi treściami w sieci, z drugiej strony rodzic ma większą kontrolę nad czasem jaki dziecko spędza w sieci.

Co najważniejsze, funkcja kontroli rodzicielskiej to tylko jedno z wielu narzędzi bezpieczeństwa, jakie wchodzą w skład ochrony przez zagrożeniami opisanej usługi.

Warto zobaczyć rónież:

Komentarze

6
Zaloguj się, aby skomentować
avatar
Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników serwisu.
 • avatar
  Konto usunięte
  6
  Artykuł spoko do czasu aż pojawiło się "Norton 360"...

  Niestety pandemia pogłębia uzależnienie, jeszcze można zauważyć że dzieci wolą słuchać youtuberów niż rodziców... To na chwile obecną jest największą plagą że YT wychowuje dzieci, a nie rodzice. Same staramy się pilnować młodego jak tylko możemy.
  • avatar
   Veers
   3
   Program może i byłby nie najgorszy, gdyby nie to, że producent NADAL nie potrafi obsłużyć Edge ....
   • avatar
    rafael
    2
    Bill Gates dał swoim dzieciom smartfony dopiero gdy miały 15lat. Skutki wychowywania dzieci i młodzieży przez media społecznościowe zamiast rodziców już boleśnie dają znać ...
    Rodzice muszą zrozumieć, że dużo cenniejszym darem dla dziecka jest własny czas poświęcony kontaktowi z dzieckiem, niż góra pieniędzy i najlepsze gadżety.
    • avatar
     Konto usunięte
     0
     Po pierwsze artykuł sponsorowany, nieoznaczony. z deka lipa
     Po drugie wstęp rewelacyjny, po prostu świetny opis

     szkoda tylko że ten norton 360, antywirus i inne nie są mi do niczego potrzebne. potrzebuję jedynie modułów kontroli rodzicielskiej i czasu szkolnego, ale osobno nie sprzedają więc niestety nie kupię.
     • avatar
      chemicalwizzard
      0
      the social dillema na netflix