Oprogramowanie

Teamcenter w chmurze

przeczytasz w 3 min.

Oprogramowanie PLM - Siemens Teamcenter w chmurze

Teamcenter w chmurze. [źródło: Siemens PLM Software]

Oprogramowanie Teamcenter to obecnie jeden z najpopularniejszych na świecie systemów do zarządzania cyklem życia produktu PLM (Product Lifecycle Management). Zgodnie z najnowszymi trendami firma Siemens PLM Software przygotowała również wersję swojego programu przystosowaną do działania w środowisku chmurowym.

Artykuł powstał na bazie materiałów dostarczonych przez Siemens PLM Software; http://www.plm.automation.siemens.com/pl_pl/

Oprogramowanie Teamcenter jest zbudowane w oparciu o softwarową architekturę, zapewniającą użytkownikom elastyczność w wyborze preferowanej platformy technologicznej oraz jej dostawcy. Teamcenter w chmurze może zostać wdrożony w modelu Infrastruktura jako Usługa (IaaS – Infrastructure as a Service). W modelu tym część lub całość infrastruktury PLM jest przenoszona do środowiska chmury zewnętrznego dostawcy. Podejście to pozwala na zrezygnowanie z posiadania własnego sprzętu, co wymaga wysokich nakładów kapitałowych. Jednocześnie zapewnia użytkownikom elastyczność wdrożenia dzięki certyfikowanym dostawcom usług chmury w modelu IaaS.

Krótszy czas wdrożenia i niższy koszt utrzymania

Aby wdrożyć Teamcenter w chmurze za pośrednictwem partnerów IaaS, wystarczy jedynie przeprowadzić konfigurację i walidację klienta. System może z powodzeniem zostać wdrożony w bardzo krótkim czasie przy wykorzystaniu szablonów maszyn wirtualnych. Model chmurowy zapewnia zaś nie tylko szybkie i elastyczne wdrożenie środowiska Teamcenter, ale również pozwala na dynamiczne skalowanie infrastruktury, w zależności od realizowanych projektów.

Aplikacja Teamcenter Mobility pozwala przeglądać powiązane ze sobą dokumenty, rysunki 2D i modele 3D bezpośrednio na iPadzie. Możliwe jest też tworzenie i akceptowanie  powiązań między poszczególnymi elementami projektu oraz rozdzielanie zadań między członków zespołu. [źródło: Siemens PLM Software]

Użytkownicy mogą skorzystać z tej usługi, aby mieć natychmiastowy dostęp do zasobów infrastruktury, bez konieczności ponoszenia z góry wysokich nakładów. Teamcenter wdrożony w chmurze w modelu IaaS, pracuje identycznie jak w przypadku wdrożenia na miejscu czy w modelu hostowanym.  Możliwe jest tu wsparcie  zarówno dla „grubych”, jak i „cienkich” klientów oraz współpraca z oprogramowaniem Teamcenter Express, NX oraz Tecnomatix Process Simulate.

Większa elastyczność IT

Przejście do modelu IaaS zapewnia efektywny pod względem kosztów dostęp do zasobów oraz infrastruktury IT. Korzystanie z usługi dostawcy chmury można zaliczyć do wydatków operacyjnych, co ułatwia formalne zarządzanie tymi kosztami.

Większa elastyczność rozwiązania chmurowego pozwala organizacji skupić się na przynoszącym większe korzyści zarządzaniu aplikacjami, a nie na czasochłonnym zarządzaniu infrastrukturą. Możliwe są też do zastosowania opcje wdrożenia hybrydowego, takie jak np. szybkie wprowadzanie nowych środowisk testowych bez potrzeby zakupu lub przenoszenia sprzętu. Klienci mogą nawet zdecydować się na wykorzystanie chmury w środowiskach rozwojowych, testowych i integracyjnych, a następnie, gdy przedsiębiorstwo jest gotowe do uruchomienia produkcyjnego, przejść do wdrożenia na miejscu.

Wspomniana elastyczność wdrożenia systemu Teamcenter w chmurze pomaga poprawić wyniki, ponieważ można swobodnie zrezygnować z tymczasowych rozwiązań w chwili, gdy nie są już one potrzebne.

Scentralizowane zasoby eksperckie

Wdrożenie oprogramowania Teamcenter w chmurze optymalizuje zasoby IT użytkownika. Zamiast przeprowadzać standardowe wdrożenie, przy zwiększonym zespole IT, zlokalizowani centralnie eksperci z działu IT firmy klienta, wraz z partnerem zajmującym się integracją systemów Siemens PLM Software bądź też przez zespół Siemens PLM Software odpowiedzialny za usługi, mogą sprawić, aby niewielka liczba administratorów zarządzała dużą liczbą wdrożeń.

Ta możliwość centralizacji specjalistycznych umiejętności, uwalnia zasoby IT firmy, sprawiając, że można je przeznaczyć na przynoszące wysoką wartość dodaną usługi, takie jak integrację dostawców i partnerów, co przekłada się na poprawę współpracy w środowisku PLM firmy. 

Okiem eksperta


Eduard Marfa, dyrektor marketingu na region EMEA w Siemens Industry Software

Teamcenter w chmurze to produkt, który może być wykorzystywany w wielu branżach. Jednak w zależności od specyfiki danej branży, strategie wdrożeniowe mogą przyjmować różną postać. Przedsiębiorstwa, które wdrożenia PLM to nowość, np. firmy działające w branży produktów konsumenckich i handlu oraz energii, a także w sektorze infrastruktury, mogą skorzystać z modelu w chmurze, aby bardzo szybko wdrożyć i zainstalować Teamcenter po raz pierwszy. Klientom już korzystającym z systemu Teamcenter, przeniesienie środowiska rozwojowego lub testowego do chmury, może pomóc w ograniczeniu kosztów oraz walidacji środowiska chmury, nie wpływając na obecną produkcję.

Korzyści dla przedsiębiorstw jest wiele. Wśród kluczowych można wymienić m.in. szybkie wdrożenia – zintegrowane wirtualne środowiska Teamcenter można wdrożyć szybko oraz z dużą dozą elastyczności. Teamcenter w chmurze daje możliwość dynamicznego skalowania infrastruktury w zależności od realizowanych projektów – infrastruktura działająca od razu w przeciwieństwie do długich cykli pozyskiwania. Pozwala na skupienie się na zarządzaniu aplikacjami, a nie na zarządzaniu infrastrukturą oraz zapewnia efektywną kosztowo infrastrukturę IT na poziomie przedsiębiorstwa przy niskim poziomie nakładów kapitałowych na IT. Ponadto zapewnia krótszy czas zwrotu z inwestycji dzięki wstępnie skonfigurowanym środowiskom, umożliwionym przez wystandaryzowane środowiska bazowe. Ciągłość działania umożliwia wbudowana redundancja. Produkt ten to także szybka i efektywna implementacja wirtualnych testowych środowisk Teamcenter, a także maksymalizacja potencjału pracowników IT dzięki korzyściom z centralnego zarządzania PLM. Dodatkowo globalny dostęp certyfikowanych dostawców usług chmury zapewnia szeroki dostęp do aplikacji i usług  przy niższym poziomie latencji

W kwestii kosztów opieramy się na standardowym modelu cenowym dla Teamcenter, który składa się z licencji stałej oraz na wynajem, które są wykorzystywane w modelu wdrożenia w chmurze. Cennik w modelu Infrastruktura jako Usługa (IaaS) jest zależny od dostawcy usługi hostingowej. Po zakończeniu testów skalowalności wymagania systemowe dla Teamcenter oparte na liczbie użytkowników są przekazywane dostawcy usługi IaaS. Może on wykorzystać te informacje w celu oszacowania kosztów dla klientów używających Teamcenter. Proces ten jest podobny do współpracy z partnerem, który dostarcza skalowalność serwera oraz cennik dla rozwiązania na miejscu.

 

Komentarze

0
Zaloguj się, aby skomentować
avatar
Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników serwisu.

    Nie dodano jeszcze komentarzy. Bądź pierwszy!