Wydarzenia

W latach 2012-2017 w Polsce nastąpi dwukrotny wzrost ruchu w sieci IP

przeczytasz w 4 min.

W 2017 roku blisko połowa populacji świata będzie miała dostęp do Internetu

Według najnowszych prognoz zawartych w Cisco Visual Networking Index (VNI) (2012-2017), ruch w sieci IP w okresie od 2012 do 2017 roku wzrośnie w Polsce i Europie Zachodniej dwukrotnie. Globalnie ruch ma wzrosnąć nawet trzykrotnie, przy kilkukrotnym wzroście w krajach rozwijających się. Opublikowane dane obejmują zarówno sieci tradycyjne, jak i mobilne, a zakładany globalny roczny transfer danych ma osiągnąć 1,4 zettabajtów w 2017 roku (1 zettabajt = tryliard bajtów lub bilion gigabajtów).

Główne wskaźniki wzrostu globalnego ruchu w sieci IP

Wzrost liczby użytkowników internetu na świecie

 • Do 2017 roku liczba internautów osiągnie 3,6 miliarda, co będzie stanowiło ponad 48% populacji świata – przy prognozowanej liczbie mieszkańców globu wynoszacej 7,6 miliarda.
 • W 2012 roku z internetu korzystało 2,3 miliarda użytkowników — około 32% mieszkańców całego globu (7,2 miliarda osób).

Wzrost liczby urządzeń łączących się z siecią

 • Do 2017 roku liczba urządzeń połączonych w ramach globalnej sieci wyniesie ponad 19 miliardów (dotyczy urządzeń stacjonarnych i mobilnych, połączeń typu M2M i innych); w 2012 roku było to około 12 miliardów.

Wzrost przepustowości sieci szerokopasmowych

 • W skali globu nastąpi 3,5-krotny wzrost średniej przepustowości łączy szerokopasmowych - z 11,3 Mb/s w 2012 roku do 39 Mb/s w 2017 roku.
 • Pomiędzy 2011 a 2012 rokiem średnia przepustowość łącza szerokopasmowego wzrosła o 30% z 8,7 Mb/s do 11,3 Mb/s.

Wzrost popularności usług i aplikacji związanych z transmisją wideo

 • W 2017 roku na całym świecie z usług wideo w sieci będzie korzystało blisko 2 miliardy użytkowników, w 2012 roku liczba ta wynosiła 1 miliard.

W 2012 roku za 26% ruchu w sieci odpowiadały urządzenia nie będące komputerami PC. W 2017 roku wskaźnik ten osiągnie 49%. W latach 2012-2017 wzrost transferu danych w przypadku komputerów wyniesie średnio 14% rocznie, a dla pozostałych typów urządzeń będzie znacznie wyższy: w przypadku telewizorów będzie to 24%, tabletów – 104%, smartfonów - 79%, zaś dla połączeń urządzenie-urządzenie (M2M) wzrost ten wyniesie 82%.

Według przewidywań ilość danych przesyłanych przez przeciętne gospodarstwo domowe w roku 2017 wyniesie około 74,5 gigabajta miesięcznie. Dla porównania, w 2012 roku było to 31,6 gigabajtów miesięcznie.

Prognozy Cisco pokazują również istotny wzrost znaczenia tzw. „Internetu przedmiotów” (Internet of Things) w globalnym transferze danych. Liczba połączeń typu M2M wzrośnie trzykrotnie - z 2 miliardów w 2012 roku do 6 miliardów w 2017 roku. Roczny, globalny ruch IP generowany przez połączenia M2M w tym okresie wzrośnie 20-krotnie — z 197 petabajtów (1 petabajt = biliard bajtów) w 2012 (0,5% globalnego ruchu IP w sieci) do 3,9 eksabajtów (1 eksabajt = trylion bajtów) w 2017 (3% globalnego ruchu IP w sieci). Za wzrost ten odpowiadać będą przede wszystkim wszelkiego rodzaju systemy monitoringu, inteligentne mierniki, czujniki czy cyfrowe rozwiązania wykorzystywane w służbie zdrowia.

Regionalne trendy w Polsce

 • Do 2017 roku liczba urządzeń połączonych z siecią w Polsce wzrośnie do 145,5 mln; w 2012 roku było to 95,8 mln.
 • W Polsce, w okresie od 2012 do 2017 roku, ruch w sieci IP zwiększy się dwukrotnie, osiągając roczny wzrost na poziomie 19%.
 • W tym samym okresie ruch w polskich sieciach mobilnych wzrośnie dziesięciokrotnie – w skali roku wzrost wyniesie 59%.
 • Transfer danych związany z usługami wideo (łącznie dla sektora biznesowego oraz konsumenckiego) będzie stanowił w 2017 roku 56% całego ruchu w sieci, w 2012 roku wartość ta wynosiła 41%.
 • W 2017 roku komputery PC będą generowały 72% ruchu w sieci IP, telewizory – 10%, urządzenia przenośne, w tym tablety i smartfony – 16%, zaś moduły M2M – 2%.
 • W Polsce w okresie od 2012 do 2017 roku średnia przepustowość łącza szerokopasmowego wzrośnie 3-krotnie, z 9 Mb/s do 28 Mb/s.

Kluczowe informacje z prognozy VNI

Globalny ruch w sieci IP – przewidywania i analizy

 • Do 2017 roczny, globalny ruch w sieci IP osiągnie poziom 1,4 zettabajtów (przy średnim rocznym wzroście w latach 2012 – 2017 na poziomie 23%).
 • Połączenia bezprzewodowe (Wi-Fi oraz mobilne) będą generowały 68% ruchu w sieci w 2017 roku.
 • W 2017 roku blisko połowa ruchu w sieci IP będzie pochodzić z urządzeń innych niż komputery PC, dotyczy to przede wszystkim tabletów, smartfonów oraz telewizorów.

Wyróżniające się trendy dotyczące sieci IP

 • Ruch Wi-Fi będzie rósł średnio o 26% rocznie pomiędzy 2012 a 2017 rokiem, natomiast przy połączeniach przewodowych wzrost ten wyniesie 16%.
 • W 2012 roku średnia liczba urządzeń podłączonych do sieci w przeciętnym gospodarstwie domowym wynosiła 4,7 (w tym połączenia M2M); prognozy na rok 2017 zakładają liczbę 7,1 urządzeń/przyłączy do sieci (w tym M2M) – roczny wzrost o 8.8%.
  • W 2017 roku w ramach globalnej sieci zgodnej z protokołem IPv6 będzie działało 8 miliardów urządzeń stacjonarnych i mobilnych, stan na 2012 rok to 1,6 miliarda (średni roczny wzrost o 38%).
  • W 2017 roku 42% urządzeń stacjonarnych i mobilnych będzie zgodnych z protokołem IPv6, przy 14% w 2012 roku.

Najważniejsze prognozy dla rynku biznesowego i konsumenckiego:

Globalna konsumpcja treści wideo przez użytkowników indywidualnych

 • W 2017 roku z usług wideo w sieci będzie korzystało blisko 2 miliardy użytkowników (wyłączając osoby korzystające tylko z urządzeń mobilnych) – wzrost z 1 miliarda użytkowników w 2012 roku.
 • Ruch wideo-TV w sieci wzrośnie pięciokrotnie pomiędzy 2012 a 2017 rokiem (z 1,3 eksabajta miesięcznie do 6,5 eksbajtów miesięcznie).

Ruch w sieci generowany przez wideo HD i 3D                               

 • Do 2017 roku materiały filmowe w standardzie 3D i HD będą stanowiły 63% przesyłanych i udostępnianych w sieci treści wideo.
 • Zaawansowane usługi wideo (oferujące dostęp do materiałów 3D i HD) odnotują czterokrotny wzrost pomiędzy 2012 i 2017 rokiem.

Globalny transfer danych w ramach usług VoD                                              

 • W okresie od 2012 do 2017 roku ruch generowany przez usługi VoD wzrośnie trzykrotnie.

Globalny ruch w sieci IP – sektor biznesowy                   

 • Cały ruch w sieci, generowany w sektorze biznesowym i obejmujący m.in korzystanie z internetu, backup, VoIP itp., zanotuje niemal trzykrotny wzrost pomiędzy 2012 a 2017 rokiem.
 • W 2012 roku, ruch danych w segmencie biznesowym stanowił 20% miesięcznego, globalnego ruchu w sieci IP (sektor konsumencki to 80%).
 • W 2017 roku, sektor biznesowy będzie odpowiadał za 18% miesięcznego, globalnego ruchu w sieci IP (wzrost udziału części konsumenckiej do 82%).

Ruch wideo w sieci – sektor biznesowy                             

 • W okresie od 2012 do 2017 roku transfer danych w ramach usług wideo w sektorze biznesowym wzrośnie 5,3-krotnie.
 • W 2012 roku ruch związany z usługami wideo dla biznesu wzrósł o 52%.
 • W 2017 roku usługi wideo będą stanowiły 58% całego ruchu w sieci generowanego przez sektor biznesowy, w 2012 roku było to 31%.

Globalny transfer danych w sieciach mobilnych                            

 • W 2017 roku transfer danych w sieciach mobilnych osiągnie 11,2 eksabajtów miesięcznie (134 eksabajty rocznie). W okresie od 2012 do 2017 roku globalny ruch w sieciach mobilnych wrośnie trzynastokrotnie (średnio o 66% rocznie).

www.cisco.com

Komentarze

0
Zaloguj się, aby skomentować
avatar
Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników serwisu.

  Nie dodano jeszcze komentarzy. Bądź pierwszy!