MWC 2023

Mobile World Congress to coroczna impreza o charakterze targowym, której europejska edycja odbywa się w Barcelonie. Skierowana jest do branży związanej z technologiami mobilnymi. MWC jest okazją do premier nowych produktów, w tym telefonów, urządzeń IoT, prezentacji osiągnięć, planów na przyszłość. Na MWC można spotkać się z ekspertami i zobaczyć czym obecnie żyje branża w bardzo szerokim ujęciu (od produktów użytku osobistego, poprzez motoryzację do infrastruktury telekomunikacyjnej).