ABC ekonomii chmury obliczeniowej w dużej, średniej i małej firmie
Sieci

ABC ekonomii chmury obliczeniowej w dużej, średniej i małej firmie

przeczytasz w 2 min.

Wady i zalety chmury obliczeniowej w małej, sredniej i dużej firmie

[źródło: IBM]

Cloud Computing zwany potocznie Chmurą sprowadza się do korzystania z oprogramowania i systemów IT w modelu usługowym. Podstawowe założenie dla odbiorcy końcowego to eliminacja inwestycji we własne zasoby sprzętu i oprogramowania informatycznego.

autor: Jacek Koman

Autor tekstu jest Senior IT Architektem w firmie IBM Polska; http://www.ibm.com/pl/pl/

Całość rozwiązania chmurowego wymagana przez biznes klienta dostępna może być w formie odpowiednio dopasowanej usługi skrojonej adekwatnie do potrzeb. Najlepszym porównaniem może być odniesienie do dostawców wody lub elektryczności. Odbiorca końcowy pokrywa koszty adekwatnie do wykorzystania. Podobnie jest z usługami w chmurze. Można powiedzieć iż Cloud Computing przesuwa koszty IT z CAPEX (z ang. capital expenditures) co oznacza wydatki inwestycyjne na rozwój lub wdrożenie systemu do OPEX (z ang. operating expenditures), czyli do kosztów operacyjnych związanych z utrzymaniem systemu IT. Innymi słowy, zamiast inwestować we własne ośrodki przetwarzania i rozwiązania informatyczne można kupować w modelu usługowym gotowe usługi dopasowane do potrzeb.

Modele dostarczania usług w chmurze

  • W zależności od potrzeb klienta końcowego usługi mogą być dostarczane na różnych poziomach dopasowania do wymogów klienta. Aktualnie występują cztery podstawowe modele dostarczania usług w chmurze:
  • IaaS – Infrastructure as a Service – rozwiązania bazujące na zwirtualizowanej infrastrukturze zapewniające klientowi końcowemu wymagane zasoby mocy obliczeniowej, pamięci masowej, funkcjonalności kopii bezpieczeństwa i komunikacji,
  • PaaS – Platform as a Service – jest to rozwiązanie IaaS wzbogacone o platformę systemową i podstawowe funkcjonalności związane z zarządzaniem oraz binariami wykorzystywanych aplikacji,
  • SaaS – Software as a Service – kompleksowe rozwiązania bazujące na odpowiednio dostosowanej infrastrukturze, platformie systemowej oraz oprogramowaniu dostosowanemu do wymaganych przez klienta końcowego funkcjonalności,
  • BaaS – Business as a Service – rozwiązanie zapewniające klientowi końcowemu kompleksową realizację wskazanych procesów biznesowych bez odniesienia do złożoności rozwiązania IT.

Coraz częściej spotyka się też rozwiązania pośrednie lub wzbogacone o dodatkowe funkcjonalności np. rozwiązania IaaS wzbogacone o funkcjonalności bezpieczeństwa i komunikacji lub też rozwiązania SaaS wzbogacone o funkcjonalności dedykowane do pracy na urządzeniach mobilnych z GPS. Ilość wariantów staje się nieograniczona tak jak zróżnicowane są wymagania klientów końcowych.

[źródło: IBM]

Kolejnym kryterium zróżnicowania staje się umiejscowienie usług w chmurze. Rozwiązania umiejscowione u zewnętrznych dostawców określane są mianem chmur publicznych (Public Cloud). Rozwiązania umiejscowione w ośrodkach przetwarzania danej organizacji to chmury prywatne (Private Cloud). Rozwiązania pośrednie to chmury hybrydowe.