Sieci

Cloud Computing dla małego, dużego i średniego przedsiębiorstwa

przeczytasz w 3 min.

Dlaczego chmura

Nasuwa się pytanie dlaczego firma powinna inwestować w chmury, a zwłaszcza w chmury prywatne skoro, jak wspominano na wstępie, w tym wszystkim chodzi przecież o to, aby przejść z „CAPEX-u” do „OPEX-u”. Otóż jest to jak najbardziej uzasadnione, również z finansowego punktu widzenia. Podstawą istnienia chmur prywatnych jest konsolidacja i centralizacja rozwiązań. Kluczowe w takich przypadkach staje się uzyskanie wysokiego stopnia upakowania i utylizacji posiadanych zasobów informatycznych, a przez to osiągnięcie lepszego zwrotu z inwestycji. Staje się to możliwe dzięki wirtualizacji, która pozwala na wysoką efektywność wykorzystania zasobów. Jednocześnie wysoka elastyczność i skalowalność pozwala na dostarczanie rozwiązań na żądanie dowolnie dopasowanych i strojonych w zależności od potrzeb organizacji. Dodatkowo rozwiązany jest też problem zarządzania pojemnością, co również, niezależnie od typu chmury, jest realizowane na żądanie. Tym samym dział IT inwestując w chmurę prywatną dostaję narzędzie do proaktywnego wspierania biznesu organizacji. Lepsze wykorzystanie zasobów to niższe koszty TCO (z ang. Total Cost of Ownership – całkowity koszt posiadania) dla firmowych systemów IT. Szybsze dostarczanie rozwiązań to przewaga konkurencyjna i wartość dodana dla biznesu.

[źródło: IBM]

W tym miejscu należy postawić pytanie Czy wszyscy zyskują korzystając z usług IT w chmurze? Jak się okazuje, niekoniecznie i nie zawsze w takim samym stopniu. Należy sobie odpowiedzieć na pytanie, które rozwiązania dla kogo są najwłaściwsze i czy będą stanowić nie tylko miarodajną oszczędność, ale wniosą również wartość dodaną do biznesu organizacji. Dla wszystkich przedsiębiorców systemy IT są niezbędne do prowadzenia codziennej działalności. Nie wszyscy chcieliby jednak traktować IT jako krytyczny element wymagający nie tyle dodatkowych nakładów, ale wymagający również dodatkowych zasobów w postaci zespołów utrzymania, pomieszczeń serwerowni, niezbędnej infrastruktury, sprzętu, oprogramowania, szkoleń kadry, inwestycji w rozwój, itp. Taka lista może być naprawdę długa.

Dla większości firm sektora małych i średnich przedsiębiorstw najwygodniejszym rozwiązaniem jest zakup IT w formie usługi w chmurze realizującej ściśle zdefiniowane zadania dla pracowników firmy. Forma dostarczanej usługi może być zróżnicowana w zależności od potrzeb. Można ograniczyć się do usług, w ramach których dostarczone w chmurze zostaną rozwiązania takie jak: portal firmy, poczta elektroniczna, systemy typu CRM, ERP. Równie dobrze rozwiązania mogą mieć charakter wirtualnych serwerowni w chmurze skupiających rozwiązania w formie gotowych usług, ale również zapewniające funkcjonalności infrastruktury w sytuacji, gdy pojawią sie tego typu wymagania.

[źródło: IBM]

Coraz częściej pracownicy pracują poza firmą w czasie podróży, u klientów czy też zdalnie z domu. W takim przypadku niezbędne staję się zapewnienie dostępu do usług i informacji niezależnie od miejsca i czasu. Coraz więcej aplikacji biznesowych jest dostępnych na urządzanie mobilne, a wiele usług integruje się z dodatkowymi urządzeniami czy też funkcjonalnościami takimi jak GPS. W efekcie powstają złożone wymagania definiujące formę i zakres wymaganych rozwiązań. Całość sprawia, iż budowa takich systemów IT w ramach małych organizacji staję się nie tylko nieuzasadnione ekonomicznie, ale również stanowiłoby nadmierne obciążenie procesowe i zarządcze. Dla małych i średnich przedsiębiorstw niezwykle korzystne jest zakupienie gotowych rozwiązań w chmurze publicznej u zewnętrznego dostawcy. Koszty takiej usługi będą wymiernie niższe od kosztów własnej infrastruktury IT, a uniezależnienie się od „ciężaru” zarządzania i prowadzenia własnego IT pozwoli skupić się na głównych procesach biznesowych firmy.

Chmura w dużej firmie

Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku dużych organizacji i przedsiębiorstw. Zasadność stosowania rozwiązań w chmurze pozostaje niepodważona, ale inne są wymagania adekwatnie do formy prowadzenia biznesu przez takie organizacje. Zwykle w dużych firmach IT jest wydzieloną strukturą realizującą ściśle zdefiniowane zadania dla biznesu w ramach ustalonej strategii. Wiąże się to z posiadaniem własnej rozbudowanej kadry, ośrodków przetwarzania i wypracowanego modelu zarządzania IT. Nasuwa się tu pytanie, czy nie można takiego modelu IT zastąpić całkowicie usługami w chmurze, tak jak w małych firmach? Otóż nie, na pewno nie w całości – dla wybranych usług można skorzystać z chmury prywatnej, a dla nielicznych, w chmurze publicznej.

Jeśli w małych firmach IT jest narzędziem do prowadzenia biznesu, to w dużych firmach jest już motorem napędowym przedsiębiorstwa. Wiele systemów IT w dużych firmach ma bowiem strukturę uniemożliwiającą przenoszenie usług do chmury. Tym samym wymagają dedykowanych rozwiązań i wydzielonych obszarów infrastruktury. Proces przebudowy jest kosztowny i długotrwały, aczkolwiek nie jest niemożliwy. Dla tych obszarów rozwiązań IT nawet chmury prywatne jeszcze przez pewien czas nie będą osiągalne. Duża część systemów IT w dużych organizacjach wymaga nieustannej rozbudowy, aktualizacji, rozszerzeń i zmian. Jest to proces trwający nieprzerwanie wraz z rozwojem usług na rynku i jest powiązany z powstawaniem wymagań i oczekiwań klientów.

Duże organizacje mają zwykle własne kadry IT zarządzające procesami zmian i rozwojem aplikacji przy ścisłej współpracy z działami odpowiedzialnymi za prowadzenie procesów biznesowych. Niezbędna w takim przypadku staje się elastyczna i skalowalna infrastruktura IT. Prywatne chmury obliczeniowe w ramach własnych ośrodków przetwarzania danych w dużych organizacjach stają się niezwykle efektywnym rozwiązaniem. Zapewniają automatyczną budowę środowiska dowolnie zwymiarowanego i konfigurowanego przez właścicieli procesów biznesowych, przy jednoczesnym minimalizowaniu nakładów na procesy zarządzania zmianą tych zasobów. Zastosowanie wirtualizacji i wymiarowania pod faktyczne wykorzystanie zasobów pozwala dużym firmom na efektywną kosztowo konsolidację rozwiązań.

[źródło: IBM]

W efekcie powstają rozwiązania IT bazujące na chmurach prywatnych, które są efektywne kosztowo oraz pozwalają organizacji na szybkie dostarczanie usług biznesowych na rynek dla klientów końcowych. Istnieje również pewien obszar usług IT w dużych organizacjach, które nie znajdują się w obszarze rozwiązań krytycznych oraz nie wymagają wysokich standardów i wyśrubowanych poziomów utrzymania. Takie usługi IT jednakże zużywają zasoby sprzętu i oprogramowania oraz wymagają nakładów pracy związanych z ich utrzymaniem. Usługi te coraz częściej są przez duże firmy przenoszone „na zewnątrz” do dostawców usług w chmurach publicznych. Pozwala to na wymierne oszczędności w kosztach zakupu zasobów i w utrzymaniu takich rozwiązań.

Jak widać rozwiązania Cloud Computing stają się dla wielu organizacji i przedsiębiorstw tańszą i wydajniejszą formą własnego IT. Dla mniejszych organizacji chmura pozwala wyeliminować inwestycje we własne IT przenosząc usługi IT do przysłowiowego „gniazdka” z kosztami za faktyczne wykorzystanie. Dla tych większych przedsiębiorstw chmura staje się narzędziem do wymiernych oszczędności oraz efektywniejszego wsparcia biznesu. Dla wszystkich Cloud Computing  staje się  standardem świadczenia usług IT dla biznes

Komentarze

0
Zaloguj się, aby skomentować
avatar
Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników serwisu.

    Nie dodano jeszcze komentarzy. Bądź pierwszy!