Procesory

Aplikacje testowe

przeczytasz w 3 min.

Na platformie testowej instalowany był system Windows 7 Ultimate w wersji 64-bitowej. Po instalacji systemu instalowałem wszystkie dostępne aktualizacje poprzez Windows Update, a następnie zestaw najnowszych sterowników do wszystkich komponentów.

Na tak przygotowanym systemie były instalowane i uruchamiane aplikacje testowe. Dla każdej płyty głównej system był instalowany osobno na czysto. Konfiguracja systemu operacyjnego nie była zmieniana od wartości domyślnych.

3D Mark 2006 v1.1

To znany i ceniony przez wszystkich benchmark kart graficznych. Na potrzeby testów procesorów wykorzystamy jedynie część pełnego przebiegu testów - testy CPU. Interesują nas zatem wyniki CPU Score, oraz cząstkowe CPU1 i CPU2. Im większy uzyskany wynik, tym lepiej.

 1. Uruchamiamy program 3D Mark 2006
 2. Nie zmieniamy żadnych wartości domyślnych
 3. Klikamy przycisk „Run 3DMark”
 4. Po zakończeniu testów pokaże się okno 3DMark Score, klikamy przycisk „Details” i odczytujemy wynikiSisoft Sandra 2009 (9.15.124)

To prawdziwy kombajn służący do testowania różnych podzespołów komputera. W tym teście wykorzystamy dwa zestawy benchmarków - Procesor Arithmetic oraz Procesor Multi-Media Benchmark. Oba dają łącznie pięć wyników, dwa dla ALU oraz trzy dla FPU. Im większy uzyskany wynik, tym lepiej. Jak uzyskać taki wynik?

 1. Uruchamiamy Sisoft Sandra
 2. Z menu głównego programu wybieramy zakładkę „Benchmarks”
 3. Uruchamiamy test „Processor Aritmetic”
 4. Po zakończeniu testu odczytujemy wartości Dhrystone ALU i Whetstone iSSE3 z dolnej części okna programu
 5. Uruchamiamy test „Processor Multi-Media”
 6. Po zakończeniu testu odczytujemy wartości Multi-Media Int, Float, Double z dolnej części okna programuCinebench R10

Program mierzący wydajność procesora za pomocą renderingu sceny 3D. Umożliwia on zbadanie wydajności pojedynczego rdzenia, a także łącznej wydajności wszystkich rdzeni w tym także tych uzyskanych dzięki technologii Hyper-Threading. Niejako przy okazji możemy stwierdzić, jak dobrze skalują się procesory z więcej niż jednym rdzeniem. Wbrew pozorom nie obserwujemy liniowego wzrostu wydajności po dołożeniu kolejnej jednostki wykonawczej. Im większy uzyskany wynik, tym lepiej.

 1. Uruchamiamy Cinebench R10
 2. W oknie głównym po lewej stronie klikamy przycisk „Star All tests”
 3. Po zakończeniu testów odczytujemy wyniki, z CPU Benchmark i OpenGL Benchmark po lewej stronie.PC Mark Vantage v1.0.1.0

Kolejna aplikacja ze stajni Futuremark, program testuje ogólną wydajność komputera symulując pracę normalnych aplikacji. Na potrzeby testu podamy wszystkie wyniki cząstkowe poszczególnych testów bez zagłębiania się się w ich wewnętrzne składowe. Im większy uzyskany wynik, tym lepiej.

 1. Uruchamiamy PC Mark Vantage
 2. Nie zmieniamy żadnych ustawień
 3. Klikamy przycisk Run Benchmark
 4. Po zakończeniu testów w otwartym oknie klikamy „Submit Results”
 5. Program otworzy stronę Internetową na której odczytamy wynikiTrueCrypt v6.3a

Jest programem służącym do szyfrowania danych. Specjalnie na Waszą prośbę dodajemy go do naszego zestawu aplikacji testowych. Program ma wbudowanych benchmark, który w naszym przypadku wykonywany był na pliku o wielkości 1GB. Podajemy tylko wartość średnią (Mean) dla pierwszych trzech algorytmów szyfrowania: AES, Twofish oraz Serpent. Wynik podawany jest w MB/s, im więcej tym lepiej.

 1. Uruchamiamy TrueCrypt
 2. Z menu Tools wybieramy opcję Benchmark
 3. Jako Buffer Size wybieramy 1GB
 4. Klikamy przycisk Benchmark
 5. Odczytujemy wartość Mean dla algorytmów Twofish, AES, AES-TwofishSuper PI / mod 1.5XS

Super PI to program do obliczania wartości liczny Pi o określonej długości znaków. W naszych testach używamy zmodyfikowanej wersji programu, która potrafi przedstawić czas jaki zabrało jej obliczenie danej wartości. Dzięki temu Super PI / mod 1.5XS stał się świetnym benchmarkiem możliwości procesora. Program mierzy wydajność jednego rdzenia. Wynik przedstawiony jest w sekundach i minutach. Im mniej, tym lepiej. Jak uzyskać taki wynik?

 1. Uruchamiamy Super PI
 2. Klikamy menu Calculate(C)
 3. W okienku Setting wybieramy wartość 1M i klikamy OK
 4. Po zakończonym teście "PI calculation is done!" klikamy OK i odczytujemy wynik
 5. Klikamy menu Calculate(C)
 6. W okienku Setting wybieramy wartość 32M i klikamy OK
 7. Po zakończonym teście "PI calculation is done!" klikamy OK i odczytujemy wynikCrysis i Crysis Warhead

To gry których użyłem w teście procesorów w konfiguracji z dedykowaną kartą graficzną. Druga część gry jest w stanie lepiej skorzystać z możliwości procesorów dwu i więcej rdzeniowych Dzięki Crysis i Crysis Warhead sprawdzimy czy procesor w jakikolwiek sposób wpływa na szybkość działania tych jednych z najbardziej wymagających gier w historii. Do testów wykorzystamy benchmark przygotowany przez stronę HardwareOC osobno dla Crysis i Crysis Warhead

 1. Uruchamiamy HardwarOC Crysis / Crysis Warhead Benchmark
 2. Klikamy na „Resolution & screen” z menu Benchmark
 3. Zaznaczamy ptaszki przy rozdzielczości 1024x768, 1280x1024 oraz przy „Custom Resolution”
 4. W wolnych polach wpisujemy odpowiednio 1680 i 1050
 5. Na dole w sekcji Quality wybieramy opcję „High”
 6. Klikamy „Run >>” po lewej stronie na dole.
 7. Po zakończeniu testu program wyświetli okno przeglądarki Internetowej z wykresem
 8. Spisujemy wartości Min, Avg, Max dla każdej wybranej rozdzielczości.
 9. Powtarzamy procedurę zaznaczając w sekcji Quality opcję Very High
 10. Odznaczamy ptaszek przy rozdzielczości 1024x768
 11. Klikamy ponownie „Run >>”
 12. Spisujemy wartości Min, Avg, Max dla obu przetestowanych rozdzielczości

Wszystkie aplikacje testowe były uruchamiane w najnowszych dostępnych w dniu testów wersjach. Podczas testów jedyną uruchomioną aplikacją w systemie była aplikacja testowa. O ile nie zaznaczono tego w procedurze testowej, poszczególne opcje programów nie były zmieniane.